Piteå kommun väljer Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Piteå kommun väljer Stratsys</span>
Skriven av
Sample HubSpot User
Lästid
1 min

Piteå har under en tid arbetat med att utveckla uppföljningen av mål i kommunen. Som ett steg i det arbetet väljer man nu att frångå tidigare system och förflytta arbetet med måluppföljningen till Stratsys.

- Piteå kommun vill få en effektivare styrning av verksamheten där chefer på alla nivåer medverkar i att uppfylla de politiska målen. Vi tror att vi med hjälp av det nya systemstödet kommer kunna minska tiden för administration av verksamhetsplaner och nyckeltal. Tid som då istället kan läggas på analys och kontinuerlig verksamhetsutveckling, säger Henrik Franklin, processledare i Piteå kommun.

Piteå kommun har under en tid arbetat med att utveckla måluppföljningen i kommunen. Nu väljer man att frångå tidigare system och köpa in Stratsys som systemstöd för detta arbete. Detta för att förbättra tillgängligheten.

- Vår förhoppning är att vi ska få en bättre tillgänglighet på vår uppföljning av mål och nyckeltal. På lång sikt är vår förhoppning att en tydligare måluppföljning ska göra att kommunen levererar bättre kvalitet på tjänsterna till piteborna, fortsätter Henrik Franklin.

Att valet föll på Stratsys vid val av systemleverantör beror på flera faktorer. Främst möjligheten till anpassning i systemet, men också möjligheten att integrera Stratsys med olika beslutsstöd och andra verktyg.

- De utvecklingssteg som Piteå kommun vill ta kan enkelt anpassas i systemet. Produkten Stratsys är intuitiv och förenklar våra arbetsflöden. Dessutom är det ett öppet system som går att integrera mot olika beslutsstöd och andra verktyg. För oss känns det framtidssäkrat och modernt, avslutar Henrik Franklin.