Nystartat kommunnätverk för arbetsmiljöarbete i Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Nystartat kommunnätverk för arbetsmiljöarbete i Stratsys</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
2 min

Lena Sturk, personalstrateg i Piteå kommun såg ett behov av ett forum för att utbyta kunskap och erfarenheter kring arbetsmiljöarbetet. Här berättar hon hur hennes nätverk bidragit till stöd, inspiration och ett förenklat arbetssätt.

När Piteå kommun implementerade Stratsys produkt för systematiskt arbetsmiljöarbete föddes idén om ett nätverk.  

– Jag insåg att det fanns ett behov av ett forum där vi kunde utbyta erfarenheter och kunskap kring arbetsmiljöarbetet, berättar Lena. Idag är vi fyra kommuner som träffas över Teams några gånger per termin för att diskutera utmaningar, dela med oss av tips och stötta varandra i det löpande arbetet.

Utmaningar styr dagordningen 

Nätverket som startades under våren 2022 växer och inkluderar idag fyra kommuner som alla jobbar med sitt arbetsmiljöarbete i Stratsys. Vad som diskuterades under träffarna varierar från gång till gång.  
 
– Vi bollar det som är på tapeten för tillfället, förklarar Lena. Just nu jobbar vi en hel del med årlig uppföljning, så då blir det att vi diskuterar det och delar med oss av olika checklistor. Vi har ingen formell dagordning, utan tanken är att diskutera vad som är aktuellt för var och en just nu. Det underlättar att dela med sig av utmaningarna, så kan vi tillsammans hitta lösningar.  
 
Under nätverksträffarna började det dyka upp frågor som rörde Stratsys produkt för arbetsmiljöarbete, vilket gav Lena idéen att bjuda in sina kontaktpersoner från Stratsys.  
 
– Genom att ha med Stratsys i nätverket får vi snabbt svar på specifika frågor om produkten. Det finns också utrymme att komma med önskemål och feedback på ny funktionalitet. 

Ett bollplank som förenklar arbetsmiljöarbetet 

– Det bästa med nätverket är att det förenklat för oss att jobba mer strategiskt, samtidigt har det öppnat upp för diskussion och utbyte av erfarenheter. Genom att bolla med varandra upptäcker vi nya lösningar som gör arbetet mer användarvänligt.  
 
Innan Piteå kommun införde Stratsys fanns inget gemensamt system för att dokumentera arbetsmiljöarbetet. Den stora vinsten med Stratsys produkt och nätverket har varit att få ett strategiskt grepp om arbetsmiljöarbetet.  

– Vi har fått en enhetlighet i arbetet som vi inte hade tidigare, menar Lena. Förut fanns inte den strategiska insikten och överblicken som vi har idag.  

Samverkan och utveckling i fokus 

Lisa Sohlberg, ansvarig för Stratsys produkt för arbetsmiljö, berättar att nätverket blivit ett värdefullt forum för samarbete och utveckling.  
 
– Lena är en mycket positiv kraft som sett vinsten av att samverka och skapa lärande över gränser. Det är något som vi på Stratsys verkligen vill uppmuntra, säger Lisa. Vi är glada över att vi bjudits in till nätverket och får möjlighet att skapa värde.  
 
– Det ger också oss på Stratsys ytterligare en möjlighet att vara nära våra kunder. Här kan vi föra dialog om vad som fungerar bra för användarna i verksamheten, men också ta del av deras utmaningar och ta med oss de insikterna rakt in i våra interna utvecklingsprocesser.  
 
Jobbar du med arbetsmiljöarbete i Stratsys på någon av landets kommuner? Om du är intresserad av att delta i nätverket är du välkommen att höra av dig till Lena.