Därför valde Knivsta kommun att digitalisera med Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Därför valde Knivsta kommun att digitalisera med Stratsys</span>
Skriven av
Lisa Skoglund
Lästid
1 min

Här berättar Dan-Erik Pettersson, Ekonomichef och biträdande kommunchef på Ekonomikontoret i Knivsta kommun, om organisationens förhoppningar på samarbetet med Stratsys.


Varför valde ni att investera i ett digitalt verktyg?

– Innan sommaren valde vi att gå ut i en upphandling för att hitta ett systemstöd som kunde hjälpa oss att digitalisera våra verksamhetsprocesser, berättar Dan-Erik. Initialt ville vi börja med att digitalisera vår verksamhetsplanering, internkontrollplan, SOSFS 2011:9 och skolans systematiska kvalitetsarbete.

– Vi på Knivsta kommun hade under några år sett ett behov av att skapa likriktning och tydliggöra kommunens verksamhetsstyrning, hela vägen från kommunfullmäktige till enhetsnivå. Vår process för internkontroll är väl utvecklad sedan tidigare, men vi behövde förtydliga kring ansvar och uppföljning av diverse utvecklingsområden. Detta gjorde att vi så småningom började titta på olika digitala stöd.

– Stratsys var det stöd som vann upphandlingen och visade sig passa organisationens behov bäst. Vi var på jakt efter en enkel och användarvänlig lösning, som kan hantera flera av Knivsta kommuns olika verksamhetsprocesser. 


Vad hoppas ni se för vinster med Stratsys?

­– Vår förhoppning med Stratsys verktyg för verksamhetsplan och internkontroll är att förtydliga processerna, så att Knivsta kommun kan bli ännu vassare, menar Dan-Erik. Vi hoppas på ökad tydlighet, likriktning och tidseffektivitet, men också på stärkt kompetensöverföring och ordning och reda bland styrdokumenten.


Hur såg ert arbetssätt ut före Stratsys?

– Med vårt gamla arbetssätt har det hänt att vi uppfunnit hjulet om och om igen. Det finns mycket gamla anvisningar och dokument som florerar internt, vilket har skapat olikheter i uppföljningar. Med hjälp av Stratsys hoppas vi nu få bukt på detta och skapa en gemensam arbetsyta där hela organisationen har tillgång till samma material, förklarar Dan-Erik avslutningsvis.