Hemnet och Stratsys gör Skövde mer tillgängligt

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Hemnet och Stratsys gör Skövde mer tillgängligt</span>
Skriven av
Sample HubSpot User
Lästid
1 min

Skövde har på kort tid tagit ett stort kliv mot att bli en av Sveriges öppnaste kommuner när det kommer till delandet av data. Med ett och samma projekt har man lyckats att både tillgängliggöra och marknadsföra sin Öppna Data enligt EU-standard.

Flera av Sveriges kommuner har länge använt Stratsys-jämförelsetjänst för att kunna publicera data på sina webbplatser. Detta möjliggör för medborgare och andra intressenter att ta del av och jämföra information och resultat om bland annat förskolor, grundskolor och äldreboenden. Men få har gjort det som Skövde lyckats göra med hjälp av Stratsys.

Nytta + innovation = nyttoinnovation

I sitt arbete med Öppen Data har nu Skövde kommun lyckats med att ta användandet av Stratsys jämförelsetjänst ett steg längre. Enkelt uttryckt har Skövde kommun lyckats använda befintliga data, som hanteras i Stratsys, för att skapa en Öppen Data-källa, och på så sätt öka både tillgänglighet och nytta för existerande och blivande medborgare.

En bättre jämförelsetjänst

Hemnet använder nu Skövde kommuns Öppna Data för att presentera kommunens skolor på en kartbild över bostäder till salu, information hämtad direkt från Stratsys jämförelsetjänst. Idén kom ursprungligen från Meta Solutions och Hemnet, en idé som Skövde kommun nappande på direkt och omsatt till handling i samband med att deras Öppna Data-portal lanserades i december 2017.

Då jämförelsetjänsten syftar till att tillgängliggöra information om och öka transparens kring den service våra kunder erbjuder sina medborgare är det väldigt roligt att våra produkter på det här sättet kan ytterligare bidra till både nytta för våra kunder, deras nuvarande och framtida invånare. Det här är jättespännande och vi ser fram emot att följa och föra dialog både med Skövde och andra kunder i deras arbete med Öppna Data säger Josefine Lindskog, produktägare på Stratsys.

Digitalisering som skapar nytta

Skövde kommun och de kommunala bolagen har i flera år delat data på sina webbplatser i form av bland annat jämförelsetjänst för skolor och äldrevård genom Stratsys, nyckeltal och kartor. Men nu tar de steget och lanserar data som mer riktar sig till utvecklare av digitala tjänster, det vill säga data som är läsbar för maskiner och olika typer av algoritmer och tillgänglig i format som lämpar sig för forskning, utveckling och nya typer av digitala tjänster.

– Vi har bevakat området digitalisering under en tid och fattat det strategiska beslutet att nu är dags att börja släppa vår data fri på allvar så att vi kan skapa mer nytta för invånarna, säger Fredrik Edholm, IT-chef vid Skövde kommun.