Offentlig sektor

Myndighetene

BESTILL EN DEMO

Noen av våre kunder i sektoren

Stratsys’ tilbud

Stratsys gjør det mulig for myndigheter å skape de beste mulige forutsetningene for å nå målene sine og øke kvaliteten innom alle virksomhetsområdene.

Stratsys-plattformen med produkter og tjenester tilrettelegger for endring og åpenhet, og effektiviserer planlegging og oppfølging. Vi tilbyr velprøvde løsninger som kan forenkle arbeidslivet for ansatte og ledere på alle nivåer i organisasjonen på best mulig måte.

Produkter

Virksomhetsplanlegging

Virksomhetsplanlegging gjør det mulig å prioritere og fokusere på å utvikle virksomheten og øke kvaliteten på en enhetlig måte.

Bærekraft

Muliggjør et fremgangsrikt bærekraftsarbeid ved å samle alle strategier, mål og KPI-er på ett sted.

Internkontroll

Planlegg kontrollmomenter for å sikre at vi jobber på riktig måte, og samtidig håndterer risikoene og de kravene vi har på oss.

Risikostyring

Identifiser og planlegg for risikoer på alle nivåer i organisasjonen. Risikoverktøyet kan tilpasses til det kompleksitetsnivået dere ønsker.

Informasjonssikkerhet

Bruk tydelige risikoanalyser og handlingsplaner for å sørge for at arbeidet med informasjonssikkerhet er av høy standard.

Systematisk arbeidsmiljøledelse – SAM

Stratsys’ produkt for systematisk arbeidsmiljøledelse skaper forutsetninger for å sikre en god og trygg arbeidsplass for de ansatte.

Les mer i Knowledge Hub