Offentlig sektor

Myndighetene

BESTILL EN DEMO

Noen av våre kunder i sektoren

Stratsys’ tilbud

Stratsys gjør det mulig for Sveriges myndigheter å skape de beste mulige forutsetningene for å nå målene sine og øke kvaliteten innom alle virksomhetsområdene.

Stratsys-plattformen med produkter og tjenester tilrettelegger for endring og åpenhet, og effektiviserer planlegging og oppfølging. Vi tilbyr velprøvde løsninger som kan forenkle arbeidslivet for ansatte og ledere på alle nivåer i organisasjonen på best mulig måte.

Produkter

Virksomhetsplanlegging

Virksomhetsplanlegging gjør det mulig å prioritere og fokusere på å utvikle virksomheten og øke kvaliteten på en enhetlig måte.

Bærekraft

Muliggjør et fremgangsrikt bærekraftsarbeid ved å samle alle strategier, mål og KPI-er på ett sted.

Internkontroll

Planlegg kontrollmomenter for å sikre at vi jobber på riktig måte, og samtidig håndterer risikoene og de kravene vi har på oss.

Risikostyring

Identifiser og planlegg for risikoer på alle nivåer i organisasjonen. Risikoverktøyet kan tilpasses til det kompleksitetsnivået dere ønsker.

Internrevisjon

Med internrevisjonen kan selskapet samle inn og analysere den mest kritiske informasjonen om det daglige arbeidet, utarbeide anbefalinger og dele informasjonen videre.

Informasjonssikkerhet

Bruk tydelige risikoanalyser og handlingsplaner for å sørge for at arbeidet med informasjonssikkerhet er av høy standard.

Systematisk arbeidsmiljøledelse – SAM

Stratsys’ produkt for systematisk arbeidsmiljøledelse skaper forutsetninger for å sikre en god og trygg arbeidsplass for de ansatte.

Les mer i Knowledge Hub