Vill du ha mer effektiva möten?

bilder_till_blogg_februari-4
Skriven av
Joakim Stattin
Lästid
1 min

Varje dag hålls miljontals möten över hela världen. Varje möte är en möjlighet att dela information, utbyta idéer och fatta viktiga beslut som tar verksamheten framåt. Men hur kan vi säkerställa att all denna tid används på ett meningsfullt sätt? 

Är möten slöseri med tid? 

Många upplever att de tillbringar för mycket tid i dåligt förberedda och ineffektiva möten, vilket skapar frustration hos deltagarna. Trots att effektivitet prioriteras i de flesta företag idag lämnas möteskulturen ofta vind för våg. Det finns studier som visar att minst 30% av vår arbetsdag går åt till möten. Och ändå har nästan ingen av oss fått någon utbildning i hur ett möte ska genomföras på bästa sätt. Hur kan vi förvänta oss att vara effektiva om vi saknar både kunskap och verktyg?  

Hur kan vi göra möten mer effektiva? 

Under arbetet med att utveckla ett effektivt mötesverktyg de senaste åren har vi fått en hel del insikter i vad som kännetecknar  ett bra möte.  Vi vill dela de här insikterna med dig i en guide som vi döpt till  ”7 tips för effektivare möten”. 

Långa och ineffektiva möten är något som vi alla kan relatera till och det visar även statistiken kring just möten. I den här guiden presenterar vi en lista av smarta verktyg som förhindrar att din organisation hamnar i statistiken. Vi har sammanfattat en del av den kunskap som vi skaffat oss under alla år som vi arbetat med att effektivisera möten och förenat våra insikter med rön från nyligen genomförda studier. 

I guiden kan du läsa om: 

  • Att förbereda framgångsrika möten 
  • Att genomföra ett möte på ett effektivt sätt  
  • Att följa upp åtgärder