Håll en inspirerande team building med  vår mötesmall

team
Skriven av
Joakim Stattin
Lästid
4 min

Team building är ett brett ämne som lovar en bättre morgondag, utan att på ett konkret sätt beskriva hur. Därför bestämde jag mig för att hjälpa dig att komma igång genom att skapa en smidigt för din team building. Mallen går hand i hand med best practices och visar värdet av att baka in teamkänslan i ditt dagliga arbete. Det är enkelt, hållbart, lönsamt och mycket billigare än vad du tror.  

Do's and dont's med team building

Huvudsyftet med team building-aktiviteter är att få personerna i ditt team att förstå sig själva och sina kollegor bättre, genom att etablera harmoni och en känsla av samhörighet inom teamet. Om man gör detta rätt så kommer teamet bli mer bekväma med att dela med sig av sina idéer, och spänningar mellan dem och andra kollegor i teamet kommer minska. Det kommer slutligen förena teamet mot samma mål eller uppdrag.  

Nackdelen med team building är att dess effekt inte alltid varar särskilt länge och själva aktiviteten kommer sno åt sig en andel av din budget. Oftast är team building-sessionen en heldag med aktiviteter, där hela ditt team är samlat utanför företagets väggar för att lära sig hur de blir ett bättre team istället för att leverera snabba resultat till dig som chef, kan det tyckas.

Enligt 
många undersökningar blir ditt team mer positivt och motiverat efter team building-aktiviteter. Men effekterna håller bara i sig i cirka två månader och efter det återgår ditt team till samma gamla takt. Många studier som den ovannämnda har etablerat att bygga en teamkänsla måste ses som en pågående process istället för en engångsgrej. Jag återkommer till denna punkt längre ner. 

För att börja planera din session behöver du en bra vision för dagen och en agenda som går hand i hand med den för att maximera dina insatserspeciellt med kostnadsfaktorn i åtanke. Det är viktigt att se till att alla deltagare förstår syftet med mötetSe också till att markera vinster och strategiska framsteg som teamet har uppnått och hur denna prestation i sin helhet påverkar företagets övergripande mål, KPI:er eller andra mätvärden. Om ni har haft en teamdag innan, återkoppla gärna mot de beslut ni tog då och försök att bygga på dem eller skapa helt nya beslut. 

Ge teamet utrymme att reflektera

Vad gäller aktiviteter så är det viktigt att ta en god titt på sitt team och försöka att tillsammans med medlemmarna förstå teamets sammansättning och dynamik. Till exempel, om du leder ett team där medlemmarna har olika kulturella bakgrunder, är det vanligt att det blir missförstånd mellan olika personer i teamet.

För att lätta på spänning
ar mellan personer i ditt team kan du hjälpa dem att lära sig mer om de kulturella skillnaderna. Något bra att göra är att låta varje person uttrycka sig om sin kultur eller sättet de vill bli tilltalade på, speciellt när det kommer till kritik eller feedback. I agendamallen nedan lär du hitta lite mer tips gällande just aktiviteter som dessa.  

När man har utfört aktiviteterna är det viktigt att ge dina medarbetare några minuter för att reflektera över hur de kan vara den bästa versionen av sig själva. Låt dem även få möjligheten att ge en kommentar på tre viktiga aspekter; team values  värderingar, mål och resultat.

Exempel på detta kan vara: 

  • Teamvärderingar: vi är varma, transparenta, respektfulla och hjälpsamma
  • Mål: vårt mål är att se till att alla i teamet kan säga vad de tänker och tycker utan att känna sig obekväma i att göra detta
  • Resultat: vi vet att vi har lyckats när hela teamet känner att arbetsplatsen är som ett andra hem och kollegorna som en andra familj

Fler tips finns i mötesmallen som du kan ladda ner nedan.  

Att prata om att upprätthålla er härliga teamkänsla och fokus är en sak, det som får detta att faktisk hända är hela teamets beteende. Därför har vi inkluderat en agendapunkt som fokuserar på att säkerställa teamets framgång.

T
a gärna 5 minuter för att låta alla tänka på hur de som personer kan bli en bättre del av teamet och vad dkan bidra med på en individuell nivå. t alla skriva ner sina idéer och behålla anteckningarna som en påminnelse inför nästa team building.  

slutet av mötet är det viktigt att se till att team building förblir en process som är en del i din dagliga rutinDet krävs inte mer än små anpassningar i din dag

Här kommer några tips:

  • Låt ditt team vara kreativa och ge dem rum att testa nya idéer utan att vara rädda för att misslyckas. Misstag leder till lärdom som leder till framgång.  
  • Ta konflikter  allvar. Det finns nästan alltid minst två personer i ett team som inte kommer överens på grund av allt från personligheter som kolliderar till små missförstånd som uppstår. Sitt ner med dem och ta tag i problemen innan de eskalerar. HR är en bra avdelning att blanda in då de ofta är experter på problemlösning i dessa sammanhang.  
  • Ha roligt tillsammans. Boka in aktiviteter efter arbetsdagen med teamet. Bjud ut dem på restaurang eller kanske bowling? Viktigast är att man ser olika sidor av varandra och lär känna varandra bättre. 
  • Är du en chef som detaljstyr ditt teams vardag? Det beteendet får dina anställda att tro att du inte litar på att de kan få saker gjorda och att din väg är den enda vägen framåt. Släpp kontrollbehovet, du har anlitat experter, lita på dem och att de vet vad de gör. Tillit leder till ansvarstagande.  
  • Kom ihåg att ett av de bästa sätten att motivera ditt team är genom att verbalt uttrycka uppskattning. Bekräftelser och god feedback kan gå mycket längre än vad finansiella belöningar kan i de flesta fall.  
  • Du måste underlätta för ditt team att kunna kommunicera med dig genom att göra dig mer tillgänglig för dem. En välkänd metod för att göra detta är att anamma en “öppen-dörr-policy”. Om du sitter i ett eget rum öppna upp din kontorsdörr för att tydliggöra din tillgänglighet. Låt ditt team komma in och prata med dig om något de tycker är viktigt eller komma med frågor eller förslag om annat de har tänkt på.  

Där har du det! Ett otrolig fluffigt ämne är nu något du kan sätta igång med redan imorgon. Ladda ner team building-mallen nedan och anpassa den efter vad som funkar bäst för dig och ditt team.  

Agendamallen är redo