Håll produktiva möten med med vår agendamall

Meetings
Skriven av
Joakim Stattin
Lästid
1 min

För atständigt effektivisera företaget i olika hänseenden är det viktigt att återkommande ha målinriktade produktiva möten. Under dessa möten ska samtliga parter få möjligheten att dela med sig av sina respektive synpunkterför att säkerställa att ingen viktig information hamnar i skymundan.  

Plan 

I ett produktivt möte är det viktigt att du: 

  • Ger dig och dina kollegor en mer översiktlig bild i termer av status vs. mål, hinder/risker vs. möjligheter, projekt och deras behov av resurser
  • Är där för ditt team. Lägg till saker på din att göra-lista baserat på vad som sägs på mötet, så att du kan hjälpa dina medarbetare att möta eventuella hinder som står vägen för målen. 
  • Antecknar vad dina kollegor har att säga för att visa ditt intresse. Visa hur engagerad du är och hur mycket du bryr dig om målen för att motivera dina kollegor till att känna detsamma.  

DO 

Håll en lugn och enkel ton under mötet. Om det är något som dina medarbetare inte kan rapportera  under tillfället, ge dem då möjligheten att dela med sig av informationen vid ett senare tillfälle. Detta för att ge dina medarbetare en så rättvis behandling som möjligt. På motsvarande sätt kommer det även finnas frågor som går obesvarade från chefsnivå. Målet ska vara att fokusera på utveckling och att alltid ha blicken framåt.  

REVIEW

Efter mötet är det viktigt att ta alla åtgärder och beslut som kommer fram under mötet på allvar - samtidigt som man håller kommunikationsbarriärerna på en låg till icke-existerande nivå för att få sina kollegor att känna sig hörda. 

Vi erbjuder en gratis provperiod av Stratsys Meetings där du och ditt team får tillgång till mallar anpassade för en rad olika möten. Om du till exempel har tilldelat ditt team åtgärder behöver du inte jaga dem efter mötet för att få åtgärderna avklaradeStratsys Meetings gör detta åt dig genom att agera som din personliga uppföljningsassistent.  

Agendamallen är redo