https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/1330x636_Helena_Landen.jpg
Expertvideo

Få kontroll över budget och resurser i skolan

Helena Landén, tidigare rektor och lärare. Numera konsult på Stratsys berättar om sina erfarenheter från tiden som rektor och delger hennes tankar kring hur vi ska bemöta utmaningar med budget i balans, tjänstefördelning och likvärdighet.

Att kunna arbeta med sin budget och tjänsteplanering i samma system skapar möjligheten att se vad olika satsningar som görs i tjänstefördelningen kostar.

Att arbeta i en och samma struktur skapar också likvärdiga möjligheter att bemanna en skolorganisation. Varje skola har sina behov och utmaningar, men att ha likvärdiga möjligheter att skapa bra förutsättningar för våra elever är väldigt viktigt menar Helena.

Under 6 minuter reflekterar Helena kring ämnet utifrån sin långa erfarenhet och kommer med insikter kring hur vi kan arbeta för att utveckla våra verksamheter.

Vi berör bland annat frågor som:

    • Vilka utmaningar skolor och rektorer står inför idag
    • Hur Stratsys kan underlätta vardagen för rektorer
    • Hur du skapar en gemensam arbetsyta och samlar allt underlag på en plats
    • Hur du säkerställer att huvudmannen får överblick över alla skolor
    • Hur du säkerställer att eleverna får undervisning av behöriga lärare
HubSpot Video

 

Helena Landén
Helena Landen
Simplicity Consultant 
+46 70 42 93 434