Uppföljningen inom Svenska FN-förbundet skedde tidigare genom ett IT-verktyg som saknade överskådlighet och krävde stor arbetsinsats och koordinering för att sammanställa resultatet. Genom övergången till Stratsys kan Svenska FN-förbundet nu snabbt sammanställa måluppfyllelsen i såväl planerings- och rapporteringsfaserna av arbetet.

- Vi hade tidigare en egenutvecklad applikation av FileMaker som projekthanteringssystem och såg att det hade en del brister och ville också uppdatera till något bättre. Vi såg flera fördelar med Stratsys. En tydlig sådan var tryggheten i att inte vara ensamma eller fåtaliga om att dela samma verktyg, berättar Jens Petterson - biträdande generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.

Syftet med att implementera Stratsys är att hjälpa förbundet med att styra och följa upp verksamheten och projekten samt kvalitetssäkra målstrukturen, vilket i sin tur ska ge grund för att utveckla verksamheten och höja dess effektivitet.

 

-Vi ser potentialen i att kunna använda Stratsys till mycket mer än vi tänkt från början. Vårt fokus ligger dock just nu på att få styr på årets verksamhet i det nya verktyget. Det vi hittills har sett är att våra medarbetare ser bytet till Stratsys som ett stort lyft jämfört med tidigare, avslutar Jens Petterson.
Kunder sedan
2013
Medarbetare
ca 25
Produkter
Verksamhetsplanering
Expandera Minska