Nya möjligheter med Stratsys resursplanering för gymnasiet

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Nya möjligheter med Stratsys resursplanering för gymnasiet</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
1 min

Realgymnasiet i Malmö är en av de skolverksamheter som deltagit i utvecklingen av Stratsys nya produkt – resursplanering för gymnasiet. Ett digitalt verktyg som ska hjälpa gymnasieskolor att effektivisera sin tjänstefördelning kopplat till områden som budget och verksamhetsstyrning. Vi har pratat med Anna Hellström, rektor på Realgymnasiet i Malmö, som berättar om samarbetet med Stratsys och vad hon har för förhoppningar på resursplanering för gymnasiet.

Vad är gymnasiets största utmaningar? 

– Vi är en relativt liten skola med cirka 100 elever, vilket ger oss mindre flexibilitet när det kommer till resursplaneringen, berättar Anna. Vi strävar efter att hitta smarta lösningar som fungerar ur både elevens och lärarens perspektiv, vilket inte alltid är lätt. En tjänsteplanering som är bra ur elevens perspektiv fungerar inte alltid lika bra ur lärarens och vice versa. Att sätta eleverna först men samtidigt se till att personalen är nöjd kan vara en utmaning.

 

Varför valde ni att vara med i utvecklingen av Stratsys resursplanering för gymnasiet? 

 – Vi jobbar med Stratsys i andra sammanhang, med både kvalitetsarbete och arbetsmiljörapporter, förklarar Anna. Eftersom vi redan var igång med Stratsys tyckte vi att det var en naturlig del att även vara med i utvecklingen av resursplanering. Personligen gillar jag den systematik, struktur och organisation som Stratsys tillför till arbetet.

– Vår förhoppning och önskan med resursplanering för gymnasiet är att vi ska få hjälp med att se lösningar utifrån olika kategorier. Att kunna lägga in olika perspektiv i verktyget och få schemaunderlag utifrån olika faktorer, som till exempel timmar eller lärares behörigheter. Den sortens lösningar hade kunnat bli ett bra sätt att få överblick och hitta nya sätt att jobba på.  

 

Hur arbetade ni med tjänstefördelning före Stratsys? 

– Just nu testar vi Stratsys och tjänsteplaneringsverktyget, men i övrigt har vi arbetet med tjänstefördelningen själva på enheterna i en Excelfil och överförde informationen därifrån till schemasystemet. Eftersom vi är en mindre skola går det ganska bra att jobba på det sättet, vi kan snabbt få ett grepp om organisationen. Det vi önskar från Stratsys är att det ska bli lättare att ta fram olika lösningar, att systemet ska kunna göra det vi själva inte kan. Ge oss nya förslag utifrån uppgifterna vi matar in.

 

Hur skulle du beskriva Stratsys resursplanering för andra gymnasieskolor?

– Jag tror att den stora nyttan av resursplanering kommer när man har en lite större organisation att överblicka. Då kan man få en god överblick över vilka behörigheter man har att tillgå. Det är en fördel att kurserna ligger för två år framåt, så att man kan göra en långsiktig planering.