Bättre struktur och måluppföljning för Raoul Wallenberg skolan

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Bättre struktur och måluppföljning för Raoul Wallenberg skolan</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
1 min

Tidigare hamnade målen i word- och excelfiler som sparades på lite olika platser. Med hjälp av Stratsys fick de en mycket bättre struktur och måluppföljning.

För att mål inte ska bli tomma ord är det viktigt att kunna mäta dem, och för Raoul Wallenbergskolan har Stratsys stöttat just den processen. Verktyget har också underlättat för verksamheten att skapa en gemensam målbild, så att inte olika enheter strävar åt olika håll.

 

”Vi har tack vare Stratsys på ett mycket mer effektivt och pedagogiskt sätt kunnat arbeta mot de mål som vår verksamhet ska sträva efter”, berättar Sara Cornelisson utvecklingschef på Raoul Wallenbergskolan.

”Tidigare var det en utmaning då allt skulle dokumenteras i word- och exceldokument. Idag kan jag och enhetscheferna samt deras medarbetare när som helst logga in och tydligt se hur de balanserade styrkorten ser ut.”

För Sara och hennes kollegor innebär de att de enkelt kan få en ögonblicksbild, men också möjlighet att se historiken och blicka framåt för att se vad de har planerat att arbeta med här näst.

 

”De positiva effekter vi kan se är att vi på ett mycket mer effektivt och pedagogiskt sätt kan arbeta mot de mål som vår verksamhet ska stäva efter. Ingen kan heller ”komma undan” utan det är enkelt att jämföra, både över tid men även mellan våra skolenheter.”