Så ökade Hultsfred kommun den behöriga undervisningen med 5,5 procentenheter på bara ett år

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så ökade Hultsfred kommun den behöriga undervisningen med 5,5 procentenheter på bara ett år</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
3 min

En mer datadriven skolverksamhet, bättre koll på lärarlegitimationer och ökad andel behörig undervisning är några av effekterna Hultsfred kommun sett efter att ha implementerat Stratsys verktyg för resursplanering. Här delar Martin Snickars, skolchef i Hultsfred kommun, med sig av hur data kan lägga grunden för god ledning och styrning inom skolsektorn.  

Bakgrund 

När Martin Snickars blev skolchef i Hultsfred kommun 2018 inledde han arbetet med att införa ett datadrivet tänk i skolverksamheten.  
 
– Vi var i ett allvarligt läge efter flyktingvågen, hade tagit emot många nyanlända till kommunen och behövde anställa fler lärare. Eftersom det var brist på behöriga lärare fick vi anställa en stor andel obehöriga för att kunna bedriva undervisningen, berättar Martin. 
 
Kommunen var i ett ansträngt läge och hade inga bra elev- eller budgetprognoser. Det saknades också insikt i hur många legitimerade lärare som fanns inom organisationen och inom exakt vilka ämnen. Önskan om att skapa en mer datadriven skolverksamhet resulterade slutligen i att Hultsfred kommun köpte in Stratsys verktyg för resursplanering. 
 
– Sedan 2018 har jag jobbat med att få till bättre dataunderlag. Det var i samband med det som samtalen kring legitimationer, budgetprognoser och hur vi kunde hjälpa rektorerna på bästa sätt kom upp. Vi kom fram till att vi behövde ett verktyg där rektorerna effektivt kunde tjänstefördela sina lärare på skolorna.  


Tillgång till aktuella data att redovisa för politiken 

Det var viktigt för kommunen att få överblick på skolorganisationen för att förtydliga för politiken vad som behövs för att bedriva undervisning utifrån timplanen. 
 
– Vi behöver data för att kunna visa hur vår grundbemanning ser ut, vilka förstärkningar som behövs och vilka satsningar vi gjort för eleverna, förklarar Martin. Stratsys verktyg för resursplanering beskriver de här delarna väldigt tydlig. Där har vi data som vi kan redovisa för politiken och det är ren fakta, inget som går att förklara bort.  


Vi behöver data för att kunna visa hur vår grundbemanning ser ut, vilka förstärkningar som behövs och vilka satsningar vi gjort för eleverna. Stratsys verktyg för resursplanering beskriver de här delarna väldigt tydlig.


Optimering av resurser ökar den behöriga undervisningen 


Enligt de lagkrav som finns i skollagen ska varje elev ha rätt att ha en behörig lärare i varje ämne, vilket innebär att lärarna ska vara legitimerade i rätt ämne och för rätt stadie.  

– Stratsys har varit en jättestor hjälp för att få koll på legitimationerna så att vi kan organisera våra skolor på rätt sätt. Vi har fått stenkoll på lärarbehörigheterna, vilka stadier de har behörighet för och vilka ämnen de har rätt att undervisa i enligt skollagen, berättar Martin.  

 

Stratsys har varit en jättestor hjälp för att få koll på legitimationerna så att vi kan organisera våra skolor på rätt sätt. Vi har fått stenkoll på lärarbehörigheterna, vilka stadier de har behörighet för och vilka ämnen de har rätt att undervisa i enligt skollagen.

 
Hultsfred kommun har nu lyckats öka andelen behörig undervisning genom att fördela om resurserna så att legitimationerna nyttjas bättre. Med Stratsys upptäckte kommunen att det fanns ganska många legitimerade lärare inom organisationen, men att de inte alltid nyttjades på bästa sätt.  
 
– Vi är en kommun med stora utmaningar som ligger på en låg behörighet, men vi har blivit bättre och höjt vår behörighet tre år i rad nu, berättar Martin. Inför läsåret 22/23 ökade vi andelen behörig undervisning med hela 5,5 procentenheter. Vi ser att det går åt rätt håll och vi kommer ta flera kliv framåt under de kommande åren.  


Bättre beslutsunderlag baserat på realtidsdata 

Innan Stratsys kom in i bilden använde sig kommunen av statistik från Kolada och Skolverkets statistikdatabas för underlag till politiken. Problemet var att vi då redovisade gamla data, berättar Martin.   
 
– Nu har vi tillgång till realtidsdata i Stratsys och det är den stora skillnaden. Det är viktigt med data när jag pratar med politiken, för det får informationen att verkligen gå fram. Om jag beskriver behoven mer känslomässigt så kommer jag ingenstans, utan jag behöver konkreta data att lägga fram. Jag har en stor redovisning kring legitimationer och där har vi nu data på aktuellt nuläge på varje enhet. Det är enkelt att visa hur det ser ut med behörighet på alla skolor i kommunen. 
 

– Stratsys har hjälpt oss att effektivisera skolstyrningen genom att vi fått betydligt bättre koll på vår data. Nu har vi färska data som underlag när vi ska avgöra vilka beslut vi ska ta framöver, det handlar både om ekonomiska delar och om underlag för kompetensförsörjning.  

 

Stratsys har hjälpt oss att effektivisera skolstyrningen genom att vi fått betydligt bättre koll på vår data. Nu har vi färska data som underlag när vi ska avgöra vilka beslut vi ska ta framöver. Martins råd till andra skolchefer är främst att det är viktigt att använda data som underlag för att fatta kloka beslut för hur man ska leda och styra verksamheten.  
 
– Med den färska, aktuella data vi nu får tillgång till genom Stratsys är det lättare att fatta rätt beslut om hur vi ska utveckla och fördela våra resurser framåt, avslutar Martin.  

IMG_2882

Martin Snickars, skolchef i Hultsfred kommun.

Se en kort intervju med Martin Snickars här: