Dals Eds kommun effektiviserar med ny styrmodell i Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Dals Eds kommun effektiviserar med ny styrmodell i Stratsys</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
1 min

Dals Eds kommun har varit kunder hos Stratsys sedan 10 år tillbaka. Idag är de i full gång med att anpassa verktyget efter verksamhetens nya styrmodell. I det här kundcaset berättar Lars Hustoft, ekonomichef Dals Eds kommun, mer om hur de implementerar en helt ny ledningsfilosofi med hjälp av Stratsys.  

Utmaning – implementera en ny styrmodell i Stratsys 

Dals Eds kommun har 4800 invånare och omsätter 460 miljoner. Lars berättar att målet med Stratsys idag är att få ordning på processerna, implementera en ny styrmodell och samla all information på en plattform. För att uppnå målen har verksamheten fått ändra om en del i sin gamla ledningsfilosofi – och de jobbar aktivt med att anpassa verktyget därefter.  

Förändringsarbetet handlar om att fokusera på effekten av det verksamheten gör, snarare än att fokusera på att mäta och beskriva alla aktiviteter. Tidigare har inte deras styrmodell fått den effekt som de har önskat – nu hoppas de att den nya styrmodellen i kombination med Stratsys kommer att hjälpa dem på rätt spår.  

 

Lösning – skräddarsy verktyget efter behov 

– Det har varit viktigt för oss att förenkla så mycket som möjligt för verksamhetens chefer och det har vi fått konkret stöd för i Stratsys, berättar Lars. Vi har kunnat förenkla våra processer genom att återanvända data för olika syften och anpassa vyer i verktyget. Det har varit oerhört värdefullt och Stratsys konsultverksamhet har funnits med hela vägen som ett nödvändigt bollplank.  

– Just nu är vi mitt uppe i att utbilda verksamheten i vår nya ledningsfilosofi. Till exempel hur vi ska styra och föra dialoger i verktyget, förklarar Lars. Vi hoppas att det kommer leda till att Stratsys används ännu mer i organisationen – och att cheferna kan använda det för att analysera, planera, följa upp och rapportera utifrån vår nya styrmodell. Stratsys konsulter har hjälpt oss forma verktyget utifrån vårt syfte. 

Lars berättar vidare att Stratsys har förenklat uppföljningsprocessen för honom. Man vet att man har allt på samma ställe och kan återanvända data till olika syften, vilket är till nytta för alla chefer i verksamheten under hela året, inte bara under de enstaka tillfällen när något ska rapporteras till externa intressenter. Nu hoppas han att den nya styrmodellen kommer bli framgångsrik och att chefernas användande av Stratsys kommer att öka genom hela organisationen.