Stratsys' Retningslinjer for personvern

Disse retningslinjene for personvern ble etablert av Stratsys 2023/03/21.

Stratsys - informasjon om behandling av personopplysninger

Når vi hos Stratsys AB («Stratsys», «vi» og «oss») jobber sammen med noen er vi nøye på å beskytte personvernet deres, slik at samarbeidet går så enkelt, sikkert og smidig som mulig.

På denne siden kan du lese om hvordan vi behandler dine personopplysninger; f.eks. om det lovlige grunnlaget vi har for behandlingen av personopplysningene dine, og hvor lenge vi lagrer de. Vi beskriver også rettighetene dine i forhold til behandlingen vår av personopplysningene dine.

I listen under kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine i ulike situasjoner. Klikk på den tilhørende overskriften for å få mer informasjon.

Når vi refererer til "din organisasjon" i denne personvernerklæringen, henviser vi til arbeidsgiveren din eller det selskapet, organisasjonen eller offentlige organet du representerer. I slike tilfeller vil vi kun behandle personopplysninger om deg knyttet til yrkesrollen din.

Vår behandling av dine personopplysninger – kort forklart

Oppsummert behandler vi personopplysningene dine på følgende måter:

 • Når organisasjonen du representerer er en kunde, potensiell kunde, leverandør eller partner hos oss, behandler vi personopplysningene dine for å administrere forholdet vårt og for å inngå og oppfylle avtaler;
 • Hvis vi har kontaktet deg via e-post, f.eks. uten å ha en forretningsrelasjon, behandler vi personopplysningene dine for å kommunisere med deg og svare på dine spørsmål;
 • Hvis du besøker oss på sosiale medier, behandler vi personopplysningene dine for å kommunisere med deg;
 • Hvis du bruker produktene våre behandler vi personopplysningene dine for å hjelpe til med eventuelle kundeservice- og supporthenvendelser, samt analysere bruken av produktene våre;
 • Hvis du besøker nettsiden vår behandler vi personopplysningene dine for å analysere hvordan nettsiden vår brukes og for å vise deg relevant markedsføring fra oss, men det er under forutsetning av at du har gitt samtykke til det;
 • Hvis du mottar markedsføring fra oss, f.eks. i form av nyhetsbrev, behandler vi personopplysningene dine for å kunne sende relevant informasjon om produktene våre – rettet mot organisasjonen du representerer;
 • Hvis du deltar i arrangementene våre, som webinarer og messer, behandler vi personopplysningene dine for å administrere deltakelsen din og for å evaluere arrangementene våre.

Hvilke av formålene vi behandler personopplysningene dine for, avhenger av hvordan og hvorfor du har kommet i kontakt med oss.

Ansvarlig for behandling av personopplysninger

Stratsys AB med organisasjonsnummer 556586-9848 er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine (ansvarlig for behandling av personopplysninger).

I tilfeller der du bruker Stratsys sine produkter, er vi kun ansvarlige for behandlingen av personopplysningene dine i visse tilfeller, for eksempel når vi gir deg brukerstøtte. Informasjonen som for eksempel lagres når du bruker Stratsys sine produkter; er det organisasjonen din som er ansvarlig for behandlingen av.

Om du har noen spørsmål rundt behandlingen vår av personopplysningene dine; eller om du vil utøve noen av rettighetene dine, kan du kontakte oss på info@stratsys.com eller ringe oss på +46 10-129 29 09.

Dine rettigheter – kort forklart

I henhold til GDPR har du visse rettigheter i forbindelse med behandlingen vår av personopplysningene dine. Du har rett til å:

 • Trekke tilbake samtykke ditt;
 • Få bekreftelse på om vi behandler personopplysningene dine, og dersom vi gjør det har du også rett til å få informasjon om hvordan vi behandler dem, samt en kopi av personopplysningene;
 • Få feilaktige personopplysninger rettet, og få ufullstendige personopplysninger supplert;
 • Få personopplysningene dine slettet;
 • Begrense behandlingen vår av personopplysningene dine;
 • Protestere mot behandlingen vår av personopplysningene dine;
 • Få ut personopplysningene dine i et strukturert, allment anvendt og maskinlesbart format fra oss. Du har også rett til å få personopplysningene dine overført til en annen personopplysningsansvarlig når det er teknisk mulig;
 • Klage til en kompetent tilsynsmyndighet. Kompetent tilsynsmyndighet i Norge er Datatilsynet.

Dersom du ønsker mer detaljert informasjon om disse rettighetene, kan du klikke på listen til venstre.

Hvis du har spørsmål om rettighetene dine eller ønsker å utøve noen av dem, er du velkommen til å kontakte oss. Kontaktinformasjonen vår er oppgitt ovenfor.

Deling og overføring

Personopplysningene dine behandles hovedsakelig av oss på Stratsys, og vi selger ikke personopplysningene dine videre. Dette betyr at personopplysningene dine vil bli håndtert av våre ansatte, men bare av de ansatte som trenger tilgang til personopplysningene dine for å utføre arbeidet sitt.

For at vi skal kunne tilby våre produkter og tjenester på best mulig måte og drive virksomheten vår, trenger vi å samarbeide med leverandører og partnere som vil behandle personopplysningene dine. Vi er ansvarlige når vi deler personopplysningene dine med våre leverandører og partnere og sørger for at de behandles på en sikker måte når vi deler dem.

Vi og våre leverandører og partnere; som vi deler personopplysningene dine med, behandler som hovedregel kun personopplysningene dine innenfor EU/EØS. Vi har gjort alt som er kommersielt mulig for at størst mulig del av personopplysningene skal behandles innenfor EU/EØS.

I noen tilfeller kan personopplysningene dine overføres utenfor EU/EØS av våre samarbeidspartnere og leverandører, noe som betyr at du kan ha en mer begrenset beskyttelse for personopplysningene dine når de har blitt overført utenfor EU/EØS.

Ved å klikke på overskriften du finner i listen til venstre, kan du lese mer om hvordan vi deler personopplysningene dine i ulike situasjoner, samt hvor personopplysningene dine behandles.

Denne personvernerklæringen ble fastsatt av Stratsys [2023/03/21].

Når du tar kontakt med oss

Nedenfor kan du lese mer om hvordan Stratsys AB ("Stratsys", "vi" og "oss") behandler personopplysningene dine når du kommuniserer med oss av ulike årsaker. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine når du kontakter oss via skjemaet på nettsiden vår eller på annen måte kontakter oss uten et kundeforhold; samt hvordan vi behandler personopplysningene dine i forbindelse med eventuelle diskusjoner, krav eller tvister. Vi i Stratsys streber alltid etter å opprettholde et godt forhold til deg og din organisasjon; og svare på alle eventuelle spørsmål du eller organisasjonen din måtte ha.

Når vi behandler personopplysningene dine, har du visse rettigheter. Det betyr at du har rett til å få bekreftet om vi behandler personopplysningene dine og ytterligere informasjon om dette (rett til tilgang), rett til å be om at vi sletter personopplysningene dine, rett til å få personopplysningene dine rettet på, rett til å protestere mot behandlingen vår av dem – og rett til å klage til tilsynsmyndighet (relevante tilsynsmyndigheter i Norge er Datatilsynet og Personvernnemnda). Du kan lese mer om rettighetene dine her.

Hvis du har noen spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, eller ønsker å benytte deg av noen av rettighetene dine, er du velkommen til å kontakte oss. Våre kontaktopplysninger finner du her.

Hvor vi får personopplysningene dine fra

Vi behandler personopplysninger som vi får direkte fra deg eller fra organisasjonen du representerer.

Detaljert beskrivelse av behandlingen av personopplysninger

Formål: For å kommunisere med deg.

Behandlinger som utføres
 • Kommunisere med deg via f.eks. e-post eller telefon
 • Hjelpe deg om du kontakter oss gjennom skjemaet på nettsiden vår, samt sende informasjon du har bedt om
 • Besvare spørsmålene du stiller
Personopplysninger som behandles
 • Navn
 • Kontaktinformasjon som e-postadresse og telefonnummer
 • Informasjon du gir oss via e-post eller gjennom kontaktskjemaet vårt
 • Dersom du kontakter oss via skjema:
  - Informasjon om bransjen du jobber i
  - Evt. stilling og informasjon om hvilken organisasjon du jobber for

Juridisk grunnlag for behandlingen

Interesseavveining (artikkel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen er begrunnet i vår berettigede interesse av å kunne kommunisere med deg som tar kontakt med oss.

Ved vår interesseavveining har vi vurdert at vår berettigede interesse av å utføre behandlingen veier tyngre enn din interesse og dine grunnleggende rettigheter til å ikke få behandlet personopplysningene dine.

Hvis du vil vite mer om hvordan vi har gjort denne vurderingen, eller invende mot den, er du velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt her.

Lagringsperiode: Vi sletter personopplysningene dine kontinuerlig og lagrer aldri personopplysninger som vi ikke lenger trenger.

Vi sletter også e-poster jevnlig. Enkelte e-poster lagres derfor bare så lenge det er hensiktsmessig for oss å beholde e-posten. Dette vurderes enkeltvis avhengig av hva slags spørsmål vi mottar.

Hvis du har bedt om å få visse opplysninger fra oss via kontaktskjemaet vårt, lagrer vi personopplysningene dine til vi har besvart spørsmålet ditt og sendt deg den etterspurte informasjonen. Disse personopplysningene forblir lagret i tolv måneder i ettertid for å følge opp kontakten vår.

Vi slutter imidlertid å lagre personopplysningene dine hvis vi får kjennskap til at du ikke lenger representerer organisasjonen.

Formål: Å håndtere eventuelle diskusjoner, krav eller tvister

Behandlinger som utføres

 • Håndtere eventuelle diskusjoner, krav eller tvister

Personopplysninger som behandles

 • Navn
 • Kontaktinformasjon, som din e-postadresse og/eller telefonnummer
 • Informasjon fra kommunikasjonen vår med deg, spesielt kommunikasjon i forbindelse med diskusjonen eller kravet

Juridisk grunnlag for behandlingen

Interesseavveining (artikkel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen er på grunnlag av vår legitime interesse av å kunne kommunisere med organisasjonen du representerer og løse en oppstått situasjon på best mulig måte; samt, om nødvendig, handle i en eventuell tvist, inkludert å kunne forsvare oss mot et eventuelt rettslig krav.

Ved vår interesseavveining har vi vurdert at vår legitime interesse av å utføre behandlingen veier tyngre enn din interesse og dine grunnleggende rettigheter til å ikke ha personopplysningene dine behandlet.

Dersom du ønsker å vite mer om hvordan vi har gjort denne vurderingen, eller vil protestere mot den, kan du kontakte oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt her.

Lagringsperiode: Opplysningene lagres fra det tidspunktet kravet initieres og så lenge prosessen knyttet til kravet pågår.

Vi slutter imidlertid å lagre personopplysningene dine hvis vi blir kjent med at du ikke lenger representerer organisasjonen som kravet gjelder for; og opplysningene ikke lenger er nødvendige for prosessen.

Hvem som har tilgang til personopplysningene dine og hvorfor

Vi vil dele personopplysningene dine med databehandlerne våre som kun behandler personopplysningene dine på våre vegne. Dette betyr at vi er ansvarlige for personopplysningsbehandlingen som databehandlerne våre utfører. Vi deler personopplysningene dine med følgende kategorier av databehandlere:

 • andre selskaper innenfor samme konsern som Stratsys AB for å kunne drive virksomheten vår så effektvit som mulig; og
 • våre IT-tjenesteleverandører, for eksempel for spesifikke funksjoner og drift, som vil behandle personopplysningene på våre vegne; og i samsvar med våre instruksjoner, for å sikre en god og trygg IT-drift. Vi deler kun personopplysningene dine med IT-leverandørene våre dersom det er nødvendig for dem for å oppfylle sine forpliktelser overfor oss i henhold til avtalen vi har med dem.

Om du har noen spørsmål om hvordan vi deler personopplysningene dine, er du velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt her.

Hvor personopplysningene dine behandles

Vi og våre leverandører og partnere som vi deler personopplysningene dine med, behandler som hovedregel kun personopplysningene dine innenfor EU/EØS. Vi har gjort alt som er kommersielt mulig for at størst mulig del av personopplysningsbehandling skjer innenfor EU/EØS når det er mulig.

Noen av IT-leverandørene våre er basert utenfor EU/EØS. Vi har imidlertid forsøkt å beskytte personopplysningene dine og redusere risikoen for at de overføres utenfor EU/EØS ved å kun behandle dem på IT-leverandørens servere innenfor EU/EØS – i unntakstilfeller er det likevel en risiko for at personopplysningene dine overføres til landet der leverandøren er basert.

I en slik situasjon skjer overføring kun i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, noe som betyr at vi vil overføre personopplysningene dine utenfor EU/EØS når vi kan sikre et passende beskyttelsesnivå for dem. Vi vil overføre personopplysningene dine i henhold til standardkontrakt klausulene (artikkel 46.2 (c) GDPR), Modul 2 (personopplysningsansvarlig til databehandler), sammen med supplerende tiltak. Du finner standardkontrakt klausulene her.

Dersom du ønsker å vite mer om hvilke beskyttelsestiltak vi gjennomfører for overføringer av personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt her.

Når du besøker våre sosiale medier

Nedenfor kan du lese mer om hvordan Stratsys AB ("Stratsys", "vi" og "oss") behandler personopplysningene dine når du besøker våre sosiale medier eller på annen måte er i kontakt med oss via våre sosiale medier (som Facebook og LinkedIn). Vi anbefaler også at du leser informasjonen som den aktuelle sosiale medie-plattformen selv tilbyr.

Når vi behandler personopplysningene dine, har du visse rettigheter. Det betyr at du har rett til å få bekreftet om vi behandler personopplysningene dine og ytterligere informasjon om dette (rett til tilgang), rett til å be om at vi sletter personopplysningene dine, rett til å få personopplysningene dine rettet på, rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger, rett til begrensning av personopplysninger og rett til å klage til en tilsynsmyndighet (den relevante tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet). Du kan lese mer om rettighetene dine her.

Dersom du har noen spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine eller ønsker å utøve noen av rettighetene dine, er du velkommen til å kontakte oss. Våre kontaktopplysninger er angitt her.

Hvor vi får personopplysningene dine fra

De personopplysningene vi behandler om deg får vi enten direkte fra deg eller fra sosiale medie-plattformer du bruker.

Detaljert beskrivelse av personopplysningsbehandlingen

Formål: For å kommunisere via og administrere våre sosiale medier

Behandlinger som utføres

 • Kommunisere med deg via våre sosiale medier (som Facebook og LinkedIn)
 • Administrere hvordan du samhandler med andre gjennom våre sosiale medier, for eksempel hvis du deler et innlegg vi har laget

Personopplysninger som behandles

 • Navn
 • Kontaktinformasjon hvis du gir oss det, for eksempel hvis e-postadressen din er tilknyttet kontoen din
 • Brukernavn på sosiale medier
 • Annen informasjon du deler med oss, for eksempel gjennom kommentarer

Juridisk grunnlag for behandlingen

Interesseavveining (artikkel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen er motivert av vår berettigede interesse av å kunne administrere og kommunisere med deg via våre sosiale medier.

Ved vår interesseavveining har vi vurdert at vår berettigede interesse av å utføre behandlingen veier tyngre enn din interesse og dine grunnleggende rettigheter til å ikke få behandlet personopplysningene dine.

Dersom du ønsker å vite mer om hvordan vi har gjort denne vurderingen eller vil protestere mot den, er du velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt her.

Lagringsperiode: Vi fjerner personopplysningene dine løpende. Eventuelle kommentarer eller innlegg du publiserer kan du slette når som helst. Vi vil fjerne innlegg eller kommentarer som bryter loven eller reglene på plattformen de ble publisert på.

Vi i Stratsys streber alltid etter å opprettholde et godt forhold til deg og svare på eventuelle spørsmål du måtte ha. Dersom du har noen klager eller krav vil vi behandle personopplysningene dine i forbindelse med å håndtere en slik klage eller krav. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine i slike tilfeller her.

Hvem som har tilgang til personopplysningene dine og hvorfor

For å kunne drive virksomheten vår effektivt kan vi dele personopplysningene dine med andre selskaper innenfor samme konsern som Stratsys AB. Vi er ansvarlige når vi deler personopplysningene dine og sørger for at de behandles på en sikker måte. I dette tilfellet vil de andre selskapene innenfor samme konsern som Stratsys AB kun behandle personopplysningene dine på våre vegne.

De sosiale mediene du bruker for å kommunisere med oss vil behandle personopplysninger om deg som bruker. Disse sosiale medie-plattformene er selv ansvarlige for visse behandlinger av dine personopplysninger.

Hvis du har noen spørsmål om hvordan vi deler personopplysningene dine, kan du kontakte oss på kontaktinformasjonen vi har oppgitt her.

Hvor personopplysningene dine behandles

Når du bruker sosiale medier for å kommunisere med oss (slik som Facebook og LinkedIn), kan personopplysningene dine overføres til USA siden de fleste sosiale medier vi bruker er basert der. Slik overføring skjer bare i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, noe som betyr at vi vil overføre personopplysningene dine utenfor EU/EØS når vi kan sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dem. Vi vil overføre personopplysningene dine i henhold til standard kontraktsklausuler (artikkel 46.2 (c) GDPR), Modul 1 (personopplysningsansvarlig til personopplysningsansvarlig) og Modul 2 (personopplysningsansvarlig til personopplysningsforhandler), sammen med ytterligere tiltak. Du finner standardkontraktsklausulene her.

Hvis du vil vite mer om hvilke beskyttelsestiltak vi implementerer for overføringer av personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen vi har oppgitt her.

Når du besøker nettsiden vår

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi i Stratsys AB ("Stratsys", "vi" og "oss") behandler personopplysningene dine når du besøker hjemmesiden vår. Vi vil kun bruke informasjonskapsler for analyse og markedsføring som beskrevet nedenfor hvis du har gitt ditt samtykke når du besøker hjemmesiden vår. Hvordan vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi og hva du kan gjøre for å endre innstillingene for informasjonskapsler beskrives i informasjonen vår om informasjonskapsler som du finner her. Hvis du bruker skjemaet på hjemmesiden vår for å kontakte oss, behandler vi personopplysningene dine som beskrevet her.

Når vi behandler personopplysningene dine, har du visse rettigheter. Det betyr at du har rett til å få bekreftelse på om vi behandler personopplysningene dine, og ytterligere informasjon om det trengs (rett til tilgang), rett til å be oss om å slette personopplysningene dine, rett til å få personopplysningene dine rettet, rett til å trekke tilbake samtykket ditt eller protestere mot behandlingen vår, rett til begrensning av behandlingen vår av personopplysningene dine, rett til dataportabilitet og rett til å klage til tilsynsmyndighetene (kompetent tilsynsmyndighet i Norge er Datatilsynet). Du kan lese mer om rettighetene dine her.

Hvis du har noen spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine eller ønsker å utøve noen av rettighetene dine, er du velkommen til å kontakte oss. Våre kontaktopplysninger finner du her.

Hvor vi får personopplysningene dine fra

Vi behandler personopplysninger som vi samler inn direkte fra enheten du bruker når du besøker hjemmesiden vår. Dersom du samtykker, kan også Google, Hotjar, Meta, LinkedIn og Microsoft bruke noen av de personopplysningene de allerede har om deg.

Detaljert beskrivelse av behandlingen av personopplysninger

Formål: Å tilby en fungerende nettside

Behandlinger som utføres

 • Sikre at nettsiden fungerer på en tilfredsstillende og sikker måte. For å gjøre dette bruker vi blant annet Cloudflare som samler inn informasjon om IP-adressen din. Vi bruker ikke IP-adressen din til identifikasjon.
 • Tilpasse nettsiden til ditt bruk av den.
 • Tilby samtykke-funksjonaliteten vår ved hjelp av tjenesten Cookiebot.

Personopplysninger som behandles

 • IP-adresse
 • Informasjon om hvordan du bruker nettsiden
 • Informasjon om samtykket ditt

Juridisk grunnlag for behandlingen

Interesseavveining (artikkel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen er begrunnet i vår legitime interesse av å kunne tilby en velfungerende nettside.

Ved vår interesseavveining har vi vurdert at vår legitime interesse av å utføre behandlingen veier tyngre enn din interesse og dine grunnleggende rettigheter til å ikke få personopplysningene dine behandlet.

Hvis du ønsker å vite mer om hvordan vi har gjort denne vurderingen eller ønsker å komme med innvendinger, er du velkommen til å kontakte oss på kontaktopplysningene som er oppgitt her.

Lagringstid: Personopplysningene som samles inn ved hjelp av informasjonskapsler vil bli lagret i tre måneder etter du sist besøkte nettsiden vår.

Formål: Å forbedre, tilpasse og analysere bruken din av nettsiden vår

Behandlinger som utføres

 • Analysere hvordan du bruker nettsiden vår ved hjelp av informasjonskapsler. Vi gjør dette for å forbedre funksjonaliteten, tilpasse nettsiden slik at den passer for de besøkende og for å kunne trekke konklusjoner om de besøkende.
 • For å gjøre dette bruker vi en analysetjeneste fra Google Analytics, som innebærer at en tilfeldig ID brukes for å skille enheten din fra andre besøkende og for å bekrefte mønstre i hvordan nettsiden vår brukes. Vi vet imidlertid ikke hvem du er.
 • Av samme grunn bruker vi Hotjar sin analysetjeneste, som filmer eller registrerer aktiviteten din på nettsiden og oppretter et aktivitetskart slik at vi kan se mønstre i nettsidebruken. Vi vet imidlertid ikke hvem du er.

Personopplysninger som behandles

 • En kryptert versjon av IP-adressen din som vi hos Stratsys ikke kan knytte til deg som individ.
 • Informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår, for eksempel hva du klikker på.

Google Analytics bruker også informasjon om:

 • Hvilket område i landet du bruker nettsiden vår fra.
 • Hvor mange ganger du har besøkt nettsiden, som gir oss grunnlag for å telle antall besøkende totalt.
 • Enheten/nettleseren din, for eksempel skjermoppløsningen din.
 • Annen informasjon som Google har om deg, for eksempel informasjon om hvilken nettside du fant oss på.

Juridisk grunnlag for behandlingen

Samtykke (artikkel 6.1 a i GDPR)

For personopplysningene vi behandler for å analysere bruken av nettsiden vår, innhenter vi samtykket ditt når du besøker nettsiden vår.

Du har rett til å tilbakekalle samtykket når som helst. Tilbakekallingen av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen før samtykket ble tilbakekalt.

Du kan unngå Google Analytics ved å laste ned og installere dette nettlesertillegget.

Her kan du lese om hvordan du kan unngå at Hotjar sporer aktiviteten din.

Lagringsperiode: Personopplysningene som samles inn ved hjelp av informasjonskapsler vil bli lagret i seks måneder og deretter anonymisert.

Google og Hotjar vil fortsette å behandle personopplysningene dine som uavhengige ansvarlige for personvern. Du kan lese mer om hvor lenge Google lagrer personopplysningene dine her og hvor lenge Hotjar behandler personopplysningene dine her.

Formål: For å vise tilpasset markedsføring rettet mot selskapet du jobber for

Behandlinger som utføres

 • Markedsføre produktene våre ved å vise tilbud og nye produkter som vi tror er interessante for deg. Vi viser tilpasset markedsføring til deg på andre nettsider og sosiale medier som du besøker.
 • Vi kan vise tilbud ved å bruke markedsføringstjenester fra Google, Meta (Facebook og Instagram), LinkedIn og/eller Microsoft (Bing). Vi gjør dette basert på analyse av nettsiden vår; ved å bruke informasjonskapsler eller lignende teknologi, samt informasjon som disse partene allerede har om deg.

Personopplysninger som behandles

 • IP-adresse og annen teknisk informasjon om enheten din
 • Hvilket område i landet du bruker nettsiden vår fra
 • Informasjon om hvor mange ganger du har besøkt nettsiden vår, som gir oss informasjon om hvor stort det totale besøksantallet er
 • Informasjon om hvordan du bruker nettsiden, for eksempel hva du klikker på.

Juridisk grunnlag for behandlingen

Samtykke (artikkel 6.1 a i GDPR)

For personopplysningene vi behandler for markedsføringsformål innhenter vi samtykket ditt når du besøker nettsiden vår.

Du har rett til å tilbakekalle samtykket ditt når som helst. Tilbakekallingen av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen som skjedde før samtykket ble tilbakekalt.

Her kan du velge bort markedsføring fra Google, her finner du mer informasjon om valgene dine på Instagram, og her på Facebook under "annonseinnstillinger" kan du velge hvilken markedsføring du vil se på Facebook. Her kan du også velge bort markedsføringen du ser på LinkedIn.

Lagringsperiode: Du vil se markedsføring fra oss i seks måneder etter ditt siste besøk på nettsiden vår.

Markedsføringstjenestene vi bruker vil fortsette å behandle personopplysningene dine som selvstendige behandlingsansvarlige. Hvor lenge Google, Meta, LinkedIn og Microsoft lagrer personopplysningene dine kan du lese om i deres respektive personvernerklæringer.

Profilering: Vi bruker automatisk beslutningstaking, såkalt profilering, for å kunne vise deg de tilbudene som passer best for organisasjonen din og for å tilby markedsføring tilpasset din organisasjon. Formålet er aldri å få informasjon om deg som person eller å fatte beslutninger som påvirker deg som individ. Profileringen utføres fordi vi ellers ikke ville kunne vise eller sende tilbud og markedsføring som er relevante for organisasjonen din. Profileringen innebærer at du ikke får tilbud og markedsføring som ikke er relevant for deg eller organisasjonen din. Du har rett til å motsette deg profilering. Du kan lese mer om din rett til å motsette deg profilering i den detaljerte beskrivelsen av rettighetene dine.

I Stratsys streber vi alltid etter å opprettholde et godt forhold til deg, og svare på eventuelle spørsmål du måtte ha. Dersom du har noen spørsmål, klager eller krav, vil vi behandle personopplysningene dine i forbindelse med håndteringen av en slik klage eller krav. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine i slike tilfeller her.

Hvem som har tilgang til personopplysningene dine og hvorfor

Vi vil dele personopplysningene dine med databehandlerne våre, som kun behandler personopplysningene dine på våre vegne. Dette betyr at vi er ansvarlige for behandlingen av personopplysningene som databehandlerne våre utfører. Vi deler personopplysningene dine med følgende kategorier av databehandlere:

 • andre selskaper innenfor samme konsern som Stratsys AB for å kunne drive virksomheten på en mest mulig effektiv måte; og
 • våre IT-tjenesteleverandører, for eksempel for spesifikke funksjoner og arrangementer, samt tjenester vi bruker for å tilby en velfungerende nettside. De behandler personopplysningene på våre vegne, og i henhold til våre instruksjoner, for å sikre god og sikker IT-drift. Vi deler kun personopplysningene dine med IT-leverandørene våre hvis det er nødvendig for dem å ha tilgang til personopplysningene for å oppfylle forpliktelsene sine overfor oss i henhold til avtalen vi har med dem.

Vi deler også opplysningene dine med andre samarbeidspartnere, som er våre databehandlere for deler av databehandlingen, men som også selv er ansvarlige for behandlingen av visse personopplysninger. Andre samarbeidspartnere inkluderer:

 • Google og Hotjar: Hvis du besøker nettsiden vår og har samtykket til at vi analyserer bruken din av nettsiden for å forbedre funksjonaliteten og tilbudet vårt; og
 • Google, LinkedIn, Facebook og Microsoft: Hvis du har samtykket til å se relevant markedsføring på andre nettsteder du besøker.

Hvis du har noen spørsmål angående hvordan vi deler personopplysningene dine, kan du kontakte oss på kontaktinformasjonen vi har angitt her.

Hvor personopplysningene dine blir behandlet

Vi og våre leverandører og partnere som vi deler personopplysningene dine med, behandler som hovedregel kun personopplysningene dine innenfor EU/EØS. Vi har gjort alt som er kommersielt mulig for at behandlingen av personopplysninger, når det er mulig, skal skje innenfor EU/EØS.

Personopplysningene dine kan bli overført utenfor EU/EØS i følgende tilfeller:

 • Hvis en av IT-leverandørene våre er basert utenfor EU/EØS, kan personopplysningene dine risikere å bli overført til landet hvor IT-leverandøren er basert. Vi har imidlertid forsøkt å beskytte personopplysningene dine og redusere risikoen for at de blir overført utenfor EU/EØS ved å kun lagre personopplysningene dine på IT-leverandørens servere innenfor EU/EØS.
 • Hvis du bruker nettsiden vår og har samtykket til at vi bruker analyseverktøy fra Google Analytics og Hotjar, kan personopplysningene dine bli overført til USA fordi disse selskapene eller underleverandørene deres er basert der. Vi har anonymisert personopplysningene dine så langt det er mulig for å unngå at de blir overført utenfor EU/EØS.
 • Hvis du bruker nettsiden vår og har samtykket til at vi bruker markedsføringsverktøy fra Google, LinkedIn, Facebook og Microsoft, kan personopplysningene dine bli overført til USA fordi disse selskapene er basert der. Vi har anonymisert personopplysningene dine så langt det er mulig for å unngå at de blir overført utenfor EU/EØS.

I de ovennevnte situasjonene skjer slik overføring kun i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, noe som betyr at vi vil bare overføre personopplysningene dine utenfor EU/EØS når vi kan sikre et passende beskyttelsesnivå for personopplysningene dine. Vi vil overføre personopplysningene dine i samsvar med standardavtaleklausulene (artikkel 46.2 (c) GDPR), Modul 1 (ansvarlig for behandling av personopplysninger til ansvarlig for behandling av personopplysninger) og Modul 2 (ansvarlig for behandling av personopplysninger til databehandler), sammen med supplerende tiltak. Du finner standardavtaleklausulene her.

Hvis du ønsker å vite mer om hvilke beskyttelsestiltak vi implementerer for overføringer av personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen vi har oppgitt her.

Når du deltar på en av arrangementene våre

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi i Stratsys AB («Stratsys», «vi» og «oss») behandler personopplysningene dine når du deltar og har deltatt på noen av arrangementene våre.

Når vi behandler personopplysningene dine, har du visse rettigheter. Det betyr at du har rett til å få bekreftelse på om vi behandler personopplysningene dine, og ytterligere informasjon om det er tilfellet (rett til tilgang), rett til å be om at vi sletter personopplysningene dine, rett til å få personopplysningene dine korrigert, rett til å protestere mot behandlingen vår av dem, rett til å begrense behandlingen vår av personopplysningene dine, rett til å tilbakekalle samtykket ditt, rett til dataportabilitet og rett til å klage til en tilsynsmyndighet (den relevante tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet). Du kan lese mer om rettighetene dine her.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, eller ønsker å benytte deg av noen av rettighetene dine, er du velkommen til å kontakte oss. Kontaktinformasjonen vår er angitt her.

Hvor vi får personopplysningene dine fra

Vi behandler personopplysninger om deg som vi enten får direkte fra deg eller fra selskapet du representerer.

Detaljert beskrivelse av behandlingen av personopplysninger

Formål: For å kunne arrangere ulike typer digitale og fysiske arrangementer, samt evaluere dem.

Behandlinger som utføres

 • Arrangere arrangement
 • Kommunikasjon med deg som besøkende eller taler før, og i løpet av, arrangementet

Personopplysninger som behandles

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Stilling og informasjon om hvilken organisasjon du jobber for
 • Opplysninger om kostpreferanser hvis du har oppgitt det

Juridisk grunnlag for behandlingen

Interesseavveining (artikkel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen er begrunnet i vår berettigede interesse av å arrangere arrangementer.

Samtykke (artikkel 6.1 a i GDPR)

Hvis vi behandler sensitive personopplysninger om deg, vil vi be om samtykket ditt.

Du har rett til å tilbakekalle samtykket ditt når som helst. Tilbakekallingen av samtykket ditt påvirker ikke lovligheten av behandlingen som ble gjort før samtykket ble trukket tilbake.

Behandlinger som utføres

 • Sende forespørsler om å delta i evalueringer, f.eks. etter at du har møtt oss på et av arrangementene våre eller deltatt på et av webinarene våre.
 • Behandle svarene du gir i evalueringen.
 • Sammenstille statistikk fra resultatene av evalueringene våre.

Personopplysninger som behandles

 • Navn
 • E-postadresse
 • Informasjon du gir i evalueringen

Juridisk grunnlag for behandlingen

Interesseavveining (artikkel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen er begrunnet i vår berettigede interesse av å kunne kontakte deg for å evaluere arrangementene vi organiserer.

Lagringsperiode: Vi lagrer personopplysningene dine til arrangementet er gjennomført. En deltakerliste med ditt navn og kontaktinformasjon vil imidlertid bli lagret i tolv måneder etter arrangementet, slik at vi kan følge opp deltakelsen din på arrangementet og eventuelt planlegge lignende arrangementer.

Hvis vi har sendt deg en evaluering etter et arrangement som du har svart på, vil vi lagre resultatene av evalueringen i tolv måneder etter at du har besvart den. Vi slutter å sende evalueringer hvis du motsetter deg å motta dem.

Vi i Stratsys jobber alltid for å opprettholde et godt forhold til deg og svare på alle spørsmål du måtte ha. Hvis du har noen klager eller krav, vil vi behandle personopplysningene dine i forbindelse med håndteringen av slike klager eller krav. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine ved slike tilfeller her.

Hvem som har tilgang til personopplysningene dine og hvorfor

Vi vil dele personopplysningene dine med databehandlerne våre som kun behandler personopplysningene dine på våre vegne. Dette betyr at vi er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som databehandlerne våre utfører. Vi deler personopplysningene dine med følgende kategorier av databehandlere:

 • andre selskaper innenfor samme konsern som Stratsys AB for å kunne drive virksomheten på en mest mulig effektiv måte; og
 • våre IT-tjenesteleverandører, for eksempel for spesifikke funksjoner og arrangementer, samt tjenester vi bruker for å tilby en velfungerende nettside. De behandler personopplysningene på våre vegne, og i henhold til våre instruksjoner, for å sikre god og sikker IT-drift. Vi deler kun personopplysningene dine med IT-leverandørene våre hvis det er nødvendig for dem å ha tilgang til personopplysningene for å oppfylle forpliktelsene sine overfor oss i henhold til avtalen vi har med dem.

Hvis vi arrangerer arrangementer i samarbeid med en partner, vil vi også dele opplysningene dine med samarbeidspartneren for arrangementet, som er databehandleren vår for deler av vår behandling av dine personopplysninger, men som også selv er ansvarlig for visse behandlinger av personopplysningene dine.

Hvis du har noen spørsmål rundt hvordan vi deler personopplysningene dine, kan du kontakte oss på de kontaktinformasjonen vi har oppgitt her.

Hvor personopplysningene dine behandles

Vi og våre leverandører og partnere som vi deler personopplysningene dine med, behandler vanligvis bare personopplysningene dine innenfor EU/EØS. Vi har tatt alle tiltak som er kommersielt mulige å ta for å sikre at personopplysningene blir behandlet innenfor EU/EØS når det er mulig.

Personopplysningene dine vil bli overført utenfor EU/EØS hvis en av våre IT-leverandører er basert utenfor EU/EØS. Vi har imidlertid forsøkt å beskytte personopplysningene dine og redusere risikoen for overføring utenfor EU/EØS ved å kun lagre personopplysningene dine på IT-leverandørens servere innenfor EU/EØS.

I de ovennevnte situasjonene skjer slik overføring bare i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, noe som betyr at vi vil kun overføre personopplysningene dine utenfor EU/EØS når vi kan sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysningene dine. Vi vil overføre personopplysningene dine i henhold til standardavtaleklausulene (artikkel 46.2 (c) GDPR), Modul 2 (ansvarlig for behandling av personopplysninger til personopplysningsansvarlig), sammen med tilleggstiltak. Du finner standardavtaleklausulene her.

Hvis du vil vite mer om hvilke beskyttelsestiltak vi implementerer for overføringer av personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen vi har angitt her.

Interesseavveining

Som vi har nevnt ovenfor, behandler vi noen av personopplysningene dine med støtte av en interesseavveining (berettiget interesse) som rettslig grunnlag for behandlingen. Ved interesseavveiningen vår har vi vurdert at vår berettigede interesse av å utføre behandlingen veier tyngre enn din interesse og dine grunnleggende rettigheter til å ikke få personopplysningene dine behandlet. Hva vår berettigede interesse er, kommer frem i tabellen ovenfor.

Hvis du vil vite mer om hvordan vi har gjort denne vurderingen eller protesterer mot den, er du velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt her.

Når du bruker Stratsys produkter og/eller får kundeservice

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi i Stratsys AB ("Stratsys", "vi" og "oss") behandler personopplysningene dine når du bruker produktene våre og/eller mottar kundeservice fra oss. Informasjonen som lagres f.eks. når du bruker Stratsys produkter er informasjon fra organisasjonen du representerer, f.eks. din arbeidsgiver, personopplysningsansvarlig.

Når vi behandler personopplysningene dine, har du visse rettigheter. Dette betyr at du har rett til å få bekreftelse på om vi behandler personopplysningene dine og ytterligere informasjon dersom dette er tilfellet (rett til innsyn), rett til å be om at vi sletter personopplysningene dine, rett til å få personopplysningene dine korrigert, rett til å protestere mot vår behandling av dem, rett til å begrense behandlingen vår av personopplysningene dine og rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndighet (tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet). Du kan lese mer om rettighetene dine her.

Dersom du har noen spørsmål rundt hvordan vi behandler personopplysningene dine eller ønsker å utøve noen av rettighetene dine, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Våre kontaktopplysninger angis her.

Hvor vi får personopplysningene dine fra

Vi behandler personopplysninger om deg som vi enten mottar direkte fra deg eller fra organisasjonen du representerer.

Detaljert beskrivelse av personopplysningsbehandlingen

Formål: Å tilby kundeservice og support, samt å følge det opp.

Behandlinger som utføres

 • Besvare og håndtere kundeservicehenvendelser, f.eks. håndtere klager eller feilrapporter
 • Besvare og håndtere supporthenvendelser via chat-funksjonen vår
 • Følge opp kundeservicehenvendelser og sende ut spørreundersøkelser for å evaluere hva du synes om supporten
 • Sende ut meldinger, f.eks. via e-post, angående driftsforstyrrelser

Personopplysninger som behandles

 • Kundenummer
 • Kontaktinformasjon som e-postadresse og telefonnummer
 • Informasjon du gir oss

Juridisk grunnlag for behandlingen

Interesseavveining (artikkel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen er motivert av vår legitime interesse av å kunne opprettholde og forbedre kundeservicen vår overfor kundene våre.

I vår interesseavveining har vi vurdert at vår legitime interesse av å utføre behandlingen veier tyngre enn din interesse og dine grunnleggende rettigheter til å ikke få personopplysningene dine behandlet.

Dersom du ønsker å vite mer om hvordan vi har gjort denne vurderingen eller har innvendinger mot den, er du velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen som angis her.

Lagringstide: Opplysningene som er knyttet til en bestemt sak, lagres i avtaleperioden. Vi har en rutine for å sikre at personalet vårt kun ser på personopplysningene når det virkelig er nødvendig. I tillegg sørger vi for å jevnlig slette eventuelle personopplysninger av sensitiv karakter som du har gitt oss.

Vi lagrer personopplysningene dine for å sende ut spørreundersøkelser og evaluere hvor tilfreds du er med supporten frem til spørreundersøkelsen er sendt ut og resultatene er sammenstilt. Spørreundersøkelsen sendes ut etter at support-saken din er lukket. Resultatene fra spørreundersøkelsen lagres deretter i aggregert form i 24 måneder.

Vi slutter imidlertid å lagre personopplysningene dine dersom vi får kjennskap til at du ikke lenger representerer organisasjonen.

Formål: For å forbedre våre produkter og opplæring samt å følge opp det samme

Behandlinger som utføres

 • Analysere hvordan din og andres enheter bruker produktet med formål å forbedre produktene våre
 • Analysere hvordan din og andres enheter bruker produktet for å gi deg nyttig informasjon
 • Følge opp våre opplæringer i onboarding og sende ut spørreundersøkelser for å evaluere hvor fornøyd du er med vår onboarding.

Personopplysninger som behandles

 • Navn
 • Bruker-ID
 • Aktiviteten til enheten din når du bruker produktet
 • E-postadresse

Juridisk grunnlag for behandlingen

Interesseavveining (artikkel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen er motivert av vår berettigede interesse i å kunne utvikle våre produkter og vår opplæring, samt tilby deg nyttig informasjon om bruken av våre produkter.

I vår interesseavveining har vi vurdert at vår berettigede interesse av å gjennomføre behandlingen veier tyngre enn din interesse og dine grunnleggende rettigheter til å ikke få behandlet personopplysningene dine.

Dersom du ønsker å vite mer om hvordan vi har gjort denne vurderingen eller ønsker å komme med innvendinger, er du velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt her.

Lagringstide: For å utvikle og forbedre våre produkter lagres personopplysningene i pseudonymisert form i tolv måneder. Deretter lagres personopplysningene på aggregert nivå.

Vi lagrer dine personopplysninger for å sende ut spørreundersøkelser og evaluere hvor fornøyd du er med vår opplæring inntil vi har sendt ut undersøkelsen og sammenstilt resultatene. Undersøkelsen sendes ut etter at opplæringen er fullført. Resultatene fra undersøkelsen lagres deretter på aggregert nivå i 24 måneder.

Vi hos Stratsys streber alltid etter å opprettholde et godt forhold til deg og din organisasjon og svare på alle eventuelle spørsmål du eller din organisasjon måtte ha. Hvis du eller din organisasjon har noen klager eller krav, vil vi behandle personopplysningene dine i forbindelse med behandlingen av en slik klage eller krav. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine i slike tilfeller her.

Hvem som har tilgang til personopplysningene dine og hvorfor

Vi vil dele personopplysningene dine med databehandlerne våre som kun behandler personopplysningene dine på våre vegne. Dette betyr at vi er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som databehandlerne våre utfører. Vi deler personopplysningene dine med følgende kategorier av databehandlere:

 • andre selskaper innenfor samme konsern som Stratsys AB for å kunne drive virksomheten vår på en mest mulig effektiv måte;
 • våre IT-tjenesteleverandører, for eksempel for spesifikke funksjoner og arrangementer, som vil behandle personopplysningene på våre vegne og etter våre instruksjoner for å sikre en god og sikker IT-drift. Vi deler kun personopplysningene dine med IT-leverandørene våre hvis det er nødvendig for dem for å oppfylle sine forpliktelser overfor oss i henhold til avtalen vi har med dem;
 • vi analyserer hvordan produktene våre brukes ved hjelp av en analysestjeneste som gir oss generell informasjon om hvordan enheter bruker produktene våre, for å forbedre produktfunksjonaliteten og gi deg nyttig brukerinformasjon; og
 • HubSpot som leverer supporttjenesten vår.

Dersom du har noen spørsmål om hvordan vi deler personopplysningene dine, kan du kontakte oss på kontaktinformasjonen vi har oppgitt her.

Hvor personopplysningene dine behandles

Vi og våre leverandører og partnere som vi deler personopplysningene dine med, behandler vanligvis bare personopplysningene dine innenfor EU/EØS. Vi har iverksatt alle kommersielt mulige tiltak for at behandlingen av personopplysninger, når det er mulig, skal skje innenfor EU/EØS.

Personopplysningene dine vil imidlertid bli overført utenfor EU/EØS i følgende tilfeller:

 • Hvis IT-leverandørene våre er basert utenfor EU/EØS. Vi har imidlertid forsøkt å beskytte personopplysningene dine og redusere risikoen for at de overføres utenfor EU/EØS ved å kun lagre personopplysningene dine på IT-leverandørens servere innenfor EU/EØS.
 • Når vi analyserer hvordan produktene våre blir brukt ved hjelp av en analyse-tjeneste, kan personopplysningene dine bli overført til USA siden leverandøren vår er basert der. Vi har imidlertid forsøkt å beskytte personopplysningene dine og redusere risikoen for at de overføres utenfor EU/EØS ved kun å lagre personopplysningene dine på leverandørens servere innenfor EU/EØS.
 • Hvis du bruker supporten vår, kan personopplysningene dine bli overført til USA siden HubSpot er basert der.

I de ovennevnte situasjonene skjer slik overføring bare i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, noe som betyr at vi vil kun overføre personopplysningene dine utenfor EU/EØS når vi kan sikre et passende beskyttelsesnivå for dem. Vi vil overføre personopplysningene dine i samsvar med standardkontraktsklausulene (artikkel 46.2 (c) GDPR), modul 2 (personopplysningsansvarlig til personopplysningsbehandler), sammen med supplerende tiltak. Du finner standardkontraktsklausulene her.

Hvis du vil vite mer om hvilke beskyttelsestiltak vi iverksetter for overføringer av personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen vi har oppgitt her.

Når du mottar nyhetsbrev og annen markedsføring fra oss

Nedenfor kan du lese hvordan vi i Stratsys AB ("Stratsys", "vi" og "oss") behandler personopplysningene dine for å sende deg nyhetsbrev og markedsføre oss mot deg på andre måter. Vi vil bruke informasjonskapsler som analyserer hvordan du åpner nyhetsbrevene våre og hva du klikker på. Hvordan vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi, samt hva du kan gjøre for å endre innstillingene dine for informasjonskapsler, beskrives i informasjonen vår om informasjonskapsler, som du finner her.

Når vi behandler personopplysningene dine, har du visse rettigheter. Dette betyr at du har rett til å få bekreftet om vi behandler personopplysningene dine og ytterligere informasjon om dette (rett til tilgang), rett til å be oss slette personopplysningene dine, rett til å få personopplysningene dine rettet på, rett til å trekke tilbake samtykket ditt eller å protestere mot behandlingen vår, rett til å begrense behandlingen vår av personopplysningene dine, rett til dataportabilitet og rett til å klage til tilsynsmyndighetene (relevant tilsynsmyndighet i Norge er Datatilsynet). Du kan lese mer om rettighetene dine her.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine eller ønsker å utøve noen av rettighetene dine, er du velkommen til å kontakte oss. Våre kontaktopplysninger finner du her.

Hvor vi får personopplysningene dine fra

Vi behandler personopplysninger om deg som vi enten får direkte fra deg eller fra organisasjonen du representerer. For å få oppdatert informasjon om hvem som representerer et selskap eller en organisasjon vi er interessert i å jobbe sammen med, bruker vi informasjon fra f.eks. Foretaksregisteret, organisasjonens nettside og fra LinkedIn.

Detaljert beskrivelse av personopplysningsbehandlingen

Formål: Å sende nyhetsbrev og annen markedsføring

Markedsføring til kunder

Behandlinger som utføres

 • Sende nyhetsbrev med relevant markedsføring og informasjon til deg som jobber i en organisasjon som er en av kundene våre, for eksempel hvis du bruker produktene våre.

Personopplysninger som behandles

 • Navn
 • E-postadresse
 • Stilling og informasjon om hvilken organisasjon du jobber for

Juridisk grunnlag for behandlingen

Interesseavveining (artikkel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen er begrunnet i vår berettigede interesse av å sende deg relevant markedsføring og informasjon.

Markedsføring til potensielle kunder

Behandlinger som utføres

 • Kontakte og markedsføre oss mot organisasjonen du representerer via e-post, LinkedIn og samtaler, inkludert å sende nyhetsbrev og informasjon til deg som jobber i en organisasjon som er en potensiell kunde for oss (dvs. en "lead").

Personopplysninger som behandles

 • Navn
 • Stilling og informasjon om hvilken organisasjon du jobber i
 • E-postadresse
 • Informasjon fra for eksempel Brønnøysundregistrene, organisasjonen din sin nettside og LinkedIn
 • Informasjon du gir oss i løpet av samtaler med oss, e-postmeldinger, osv.

Juridisk grunnlag for behandlingen

Interesseavveining (artikkel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen er begrunnet i vår legitime interesse av å sende deg relevant markedsføring og informasjon.

Hvis du har bestilt en demonstrasjon

Behandlinger som utføres

 • Sende nyhetsbrev og informasjon, og tilby en demo til deg som har bestilt en demo via nettsiden vår.
 • Ringe deg som har bestilt en demo.

Personopplysninger som behandles

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer

Juridisk grunnlag for behandlingen

Interesseavveining (Artikkel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen er begrunnet i vår legitime interesse av å sende deg relevant markedsføring.

Om du har valgt å abonnere på nyhetsbrevene våre

Behandlinger som utføres

Sende nyhetsbrev til deg når du har valgt å abonnere på nyheter via nettsiden vår.

Personopplysninger som behandles

 • E-postadresse

Juridisk grunnlag for behandlingen

Samtykke (artikkel 6.1 a i GDPR)

Vi innhenter samtykket ditt for å sende deg markedsføring og nyhetsbrev med tilbud og informasjon som du har meldt deg på for å motta.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Tilbaketrekkingen påvirker ikke lovligheten av behandlingen som ble gjort før samtykket ble trukket tilbake.

Analyse av alle nyhetsbrevene våre

Behandlinger som utføres

 • Analysere hvordan du åpner nyhetsbrevene våre og hva du klikker på i dem for å forbedre og utvikle markedsføringen vår og nyhetsbrevene våre.

Personopplysninger som behandles

 • Informasjon om hvordan du åpner nyhetsbrevene våre
 • IP-adresse
 • E-postadresse

Juridisk grunnlag for behandlingen

Intresseavveining (artikkel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen er motivert av vår berettigede interesse av å kunne forbedre våre nyhetsbrevene og markedsføringen vår.

Samtykke (artikkel 6.1 a i GDPR)

Hvis du har valgt å abonnere på våre nyheter fra oss, innhenter vi samtykket ditt for å analysere hvordan du åpner nyhetsbrevene våre og hva du klikker på i dem for å forbedre og utvikle dem.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen før samtykket ble trukket tilbake.

Lagringstide: Vi bruker personopplysningene dine for å markedsføre oss mot organisasjonen din i tolv måneder fra vår siste kontakt eller fra det tidspunktet organisasjonen din sluttet å være kunden vår. I unntakstilfeller gjelder følgende:

 • Markedsføring til potensielle kunder uten tidligere kontakt med oss: Vi lagrer personopplysningene dine i tre måneder fra det tidspunktet vi samlet dem inn hvis vi ikke har noen pågående kontakt med deg.
 • Hvis du selv har valgt å abonnere på nyhetsbrevet vårt: Du vil motta nyhetsbrev fra oss til du selv velger å melde deg av.

Du kan når som helst avslå markedsføring fra oss. Hvis du avslår, lagrer vi personopplysningene dine i vårt "avregistreringsregister" inntil videre.

Profilering: Vi bruker automatisert beslutningstaking, såkalt profilering, for å gi tilpasset markedsføring og informasjon. Profilering utføres fordi vi ellers ikke ville ha kunnet vise eller sende relevant informasjon og markedsføring spesialisert for deg. Du har rett til å protestere mot profilering. Du kan lese mer om retten din til å protestere mot behandlingen vår av personopplysningene dine i avsnittet som omhandler rettighetene dine.

Formål: Stopp av markedsføring

Behandlinger som utføres

 • Hvis du har meldt fra om at du ikke ønsker å motta markedsføringen vår, vil vi lagre en notat om dette i et "avregistreringsregister" for å sikre at vi ikke markedsfører oss mot deg.

Personopplysninger som behandles

 • E-postadresse

Juridisk grunnlag for behandlingen

Juridisk forpliktelse (artikkel 6.1.c i GDPR)

Vi har en plikt i henhold til markedsføringsloven for å sikre at du ikke mottar utsendelser du har bedt om å ikke motta.

Du må gi oss disse personopplysningene. Hvis du ikke gjør det, kan vi ikke avregistrere deg fra markedsføringsutsendelsene våre.

Lagringsperiode: Du vil bli oppbevart i vår "avmeldingsliste" inntil videre.

Vi i Stratsys strever alltid etter å opprettholde et godt forhold med deg og din organisasjon og svare på alle spørsmål du eller organisasjonen din måtte ha. Hvis du eller organisasjonen din har noen spørsmål, klager eller krav, vil vi behandle personopplysningene dine i forbindelse med behandlingen av en slik klage eller krav. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine i slike tilfeller her.

Hvem som har tilgang til personopplysningene dine og hvorfor

Vi vil dele personopplysningene dine med databehandlerne våre som bare behandler personopplysningene dine på våre vegne. Dette betyr at vi er ansvarlige for behandlingen av personopplysninger som databehandlerne våre utfører. Vi deler personopplysningene dine med følgende kategorier av databehandlere:

 • andre selskaper innenfor samme konsern som Stratsys AB for å kunne drive virksomheten på mest mulig effektiv måte;
 • IT-leverandørerene våre, f.eks. for spesifikke funksjoner og arrangementer, som vil behandle personopplysningene på våre vegne, og etter våre instruksjoner, for å sikre en god og sikker IT-drift. Vi deler kun personopplysningene dine med IT-leverandørene våre hvis det er nødvendig for dem for å kunne oppfylle forpliktelsene sine overfor oss i henhold til avtalen vi har med dem; og
 • til HubSpot som leverer CRM-systemet vårt for å administrere relasjonen vår, og for å sende nyhetsbrev.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi deler personopplysningene dine, kan du kontakte oss på kontaktinformasjonen vi har angitt her.

Hvor personopplysningene dine behandles

Vi og våre leverandører og partnere som vi deler personopplysningene dine med, behandler som hovedregel kun personopplysningene dine innenfor EU/EØS. Vi har gjort alt som er kommersielt mulig for å sikre at personopplysningene dine behandles innenfor EU/EØS når det er mulig.

Personopplysningene dine kan overføres utenfor EU/EØS i følgende tilfeller:

 • Når vi har en relasjon med deg, som kunde eller potensiell kunde, kan overføring skje til USA siden HubSpot er basert der.
 • Hvis du får nyhetsbrev, kan overføring skje til USA når vi bruker HubSpot siden de er basert der.

I ovennevnte situasjoner skjer slik overføring kun i henhold til gjeldende personvernlovgivning, noe som betyr at vi vil kun overføre personopplysningene dine utenfor EU/EØS når vi kan sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dem. Vi vil overføre personopplysningene dine i henhold til standard kontraktsklausuler (artikkel 46.2 (c) GDPR), modul to, sammen med supplerende tiltak. Du finner standard kontraktsklausuler her.

Hvis du vil vite mer om hvilke beskyttelsestiltak vi implementerer for overføringer av personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt her.

Interesseavveining

Som vi har angitt ovenfor, behandler vi noen av personopplysningene dine med støtte fra en interesseavveining (berettiget interesse) som det lovlige grunnlaget for behandlingen. Ved vår interesseavveining har vi vurdert at vårt berettigede interesse av å utføre behandlingen veier tyngre enn din interesse og dine grunnleggende rettigheter til å ikke få personopplysningene dine behandlet. Hva som er vår berettigede interesse, kommer frem i tabellen ovenfor.

Hvis du vil vite mer om hvordan vi har gjort denne vurderingen eller innvende mot den, er du velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt her.

Når vi har kontakt med deg som representant for vår kunde, potensielle kunde, leverandør eller partner

Nedenfor kan du lese hvordan vi i Stratsys AB ("Stratsys", "vi" og "oss") behandler personopplysningene dine for å administrere relasjonen vår med deg eller organisasjonen du representerer som kunde eller potensiell kunde, leverandør eller partner, for eksempel for å kunne inngå avtaler.

Vi sender informasjon om våre tjenester og produkter til kunder og potensielle kunder. Les mer om vår informasjon og markedsføring her.

Når vi behandler personopplysningene dine, har du visse rettigheter. Det betyr at du har rett til å få bekreftet om vi behandler personopplysningene dine og ytterligere informasjon om dette (rett til tilgang), rett til å be om at vi sletter personopplysningene dine, rett til å få personopplysningene dine rettet på, rett til å protestere mot behandlingen vår av dem, rett til begrensning av personopplysninger og rett til å klage til tilsynsmyndigheten (Datatilsynet i Norge). Du kan lese mer om rettighetene dine her.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine eller ønsker å benytte deg av noen av rettighetene dine, er du velkommen til å kontakte oss. Vår kontaktinformasjon finner du her.

Hvor vi får personopplysningene dine fra

Vi behandler personopplysninger om deg som vi enten får direkte fra deg eller fra organisasjonen du representerer. For å få oppdatert informasjon om hvem som representerer et selskap eller en organisasjon vi er interessert i å arbeide sammen med, bruker vi informasjon fra for eksempel Foretaksregisteret, din organisasjons nettside og fra LinkedIn.

Detaljert beskrivelse av behandlingen av personopplysninger

Formål: Å kommunisere med deg som en potensiell kunde

Behandlinger som utføres

 • Kommunisere med deg som representant for en potensiell kunde.
 • Hente informasjon om kontaktpersoner hos potensielle kunder fra for eksempel Brønnøysundregistrene, organisasjonen din sin hjemmeside eller LinkedIn.

Vi sender nyhetsbrev til visse kontaktpersoner hos våre potensielle kunder. Les mer om våre nyhetsbrev og markedsføring her.

Personopplysninger som behandles

 • Navn
 • Stilling og informasjon om hvilken organisasjon du jobber for.
 • Kontaktinformasjon, for eksempel din e-postadresse og/eller telefonnummer.
 • Informasjon fra for eksempel Brønnøysundregistrene, organisasjonen din sin hjemmeside eller LinkedIn.
 • Informasjon du gir oss i løpet av våre samtaler, e-postmeldinger, osv.

Juridisk grunnlag for behandlingen

Interesseavveining (artikkel 6.1 f i GDPR).

Behandlingen er begrunnet i vår berettigede interesse av å kunne kommunisere med potensielle kunder.

Ved vår interesseavveining har vi vurdert at vår berettigede interesse av å utføre behandlingen veier tyngre enn din interesse og dine grunnleggende rettigheter til å ikke få personopplysningene dine behandlet.

Hvis du ønsker å vite mer om hvordan vi har gjort denne vurderingen eller ønsker å protestere mot den, kan du kontakte oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt her.

Lagringstide: Vi slutter å kontakte deg og lagrer ikke lenger personopplysningene dine hvis du har vært inaktiv i:

 • tolv måneder, eller
 • tre måneder, hvis vi har samlet inn personopplysningene om deg uten å ha hatt tidligere kontakt med deg eller organisasjonen du representerer.

Hvis organisasjonen du representerer blir kunde hos oss, vil vi lagre personopplysningene dine i en lengre periode, se disse lagringstidene nedenfor. Vi slutter imidlertid alltid å lagre personopplysningene dine hvis vi blir kjent med at du ikke lenger representerer organisasjonen.

Formål: For å kommunisere med deg og oppfylle avtalene våre

Behandlinger som utføres

 • Diskutere/forhandle, inngå og oppfylle avtaler med organisasjonen du representerer.

Vi sender nyhetsbrev til visse kontaktpersoner hos kundene våre. Les mer om våre nyhetsbrev og markedsføring her.

Personopplysninger som behandles

 • Navn
 • Stilling og informasjon om hvilken organisasjon du jobber for
 • Kontaktinformasjon, for eksempel e-postadresse og/eller telefonnummer
 • Informasjon du gir oss i løpet av våre samtaler, e-postmeldinger, osv.

Juridisk grunnlag for behandlingen

Interesseavveining (Artikkel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen er begrunnet i vår berettigede interesse av å kunne inngå, forhandle og oppfylle avtalen vår, og deretter kommunisere med deg som representant for din organisasjon.

Ved vår interesseavveining har vi vurdert at vår berettigede interesse av å utføre behandlingen veier tyngre enn din interesse og dine grunnleggende rettigheter til å ikke få personopplysningene dine behandlet.

Hvis du vil vite mer om hvordan vi har gjort denne vurderingen eller ønsker å protestere mot den, er du velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt her.

Lagringsperiode: Vi lagrer personopplysningene dine til avtalen med organisasjonen du representerer har opphørt og forpliktelsene i henhold til avtalen ellers er oppfylt. Vi slutter imidlertid å lagre personopplysningene dine hvis vi blir kjent med at du ikke lenger representerer organisasjonen. Noen av personopplysningene dine lagres også lenger for å oppfylle krav i regnskapsloven. Se denne lagringstiden nedenfor.

Formål: Å følge reglene i regnskapsloven

Behandlinger som utføres

 • Følge reglene i regnskapslovgivningen.

Personopplysninger som behandles

 • Navn, betalingshistorikk, transaksjoner og annet materiale som utgjør regnskapsmateriale.

Juridisk grunnlag for behandlingen

Juridisk forpliktelse (artikkel 6.1 c i GDPR)

Behandlingen er nødvendig for å overholde en obligatorisk lov, dvs. regnskapsloven.

Lagringsperiode: Opplysningene lagres i syv år etter utgangen av regnskapsåret i henhold til bokføringsloven.

Vi i Stratsys streber alltid etter å opprettholde et godt forhold til deg og organisasjonen din, og svare på alle spørsmål du eller organisasjonen din måtte ha. Hvis du eller organisasjonen din har noen klager eller krav, vil vi behandle personopplysningene dine i forbindelse med behandlingen av en slik klage eller krav. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine ved slike tilfeller her.

Hvem som har tilgang til personopplysningene dine og hvorfor

Vi vil dele personopplysningene dine med databehandlerne våre som kun behandler personopplysningene dine på vegne av oss. Dette betyr at vi er ansvarlige for behandlingen av personopplysningene som databehandlerne våre utfører. Vi deler personopplysningene dine med følgende kategorier av databehandlere:

 • Andre selskaper innenfor samme konsern som Stratsys AB for å kunne drive virksomheten vår på en mest mulig effektiv måte;
 • IT-tjenesteleverandørene våre, for eksempel for spesifikke funksjoner og arrangementer, som vil behandle personopplysningene på vegne av oss og etter våre instruksjoner for å sikre en god og sikker IT-drift. Vi deler kun personopplysningene dine med IT-tjenesteleverandørene våre hvis det er nødvendig for at de skal kunne oppfylle forpliktelsene sine overfor oss i henhold til avtalen vi har med dem; og
 • Til HubSpot som leverer CRM-systemet vårt for å administrere forholdet vårt.

Hvis du har noen spørsmål om hvordan vi deler personopplysningene dine, kan du kontakte oss på de kontaktinformasjonen vi har oppgitt her.

Hvor personopplysningene dine behandles

Vi og våre leverandører og partnere som vi deler personopplysningene dine med, behandler som hovedregel kun personopplysningene dine innenfor EU/EØS. Vi har tatt alle kommersielt mulige tiltak for å sikre at personopplysningene behandles innenfor EU/EØS når det er mulig.

Personopplysningene dine vil bli overført utenfor EU/EØS i følgende tilfeller:

 • Hvis IT-leverandørene våre er basert utenfor EU/EØS. Vi har imidlertid forsøkt å beskytte personopplysningene dine og redusere risikoen for overføring utenfor EU/EØS ved å kun lagre personopplysningene dine på IT-leverandørens servere innenfor EU/EØS.
 • Når vi har en relasjon til deg, som kunde eller potensiell kunde, kan overføring gjøres til USA fordi HubSpot er basert der.

I de ovennevnte situasjonene skjer slik overføring bare i henhold til gjeldende personvernlovgivning, noe som betyr at vi vil kun overføre personopplysningene dine utenfor EU/EØS når vi kan sikre et passende beskyttelsesnivå for personopplysningene dine. Vi vil overføre personopplysningene dine i henhold til standardavtaleklausulene (artikkel 46.2 (c) i GDPR), Modul 2 (personvernansvarlig til personvernombud), sammen med supplerende tiltak. Du finner standardavtaleklausulene her.

Hvis du vil vite mer om hvilke beskyttelsestiltak vi implementerer for overføringer av personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen vi har oppgitt her.

Detaljert beskrivelse av rettighetene dine

Du har visse rettigheter i forbindelse med at vi i Stratsys AB ("Stratsys", "vi" og "oss") behandler personopplysningene dine. Nedenfor finner du en mer detaljert beskrivelse av dine ulike rettigheter.

For å utøve rettighetene dine, er du velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt i personvernerklæringen vår her.

Rett til å klage til Datatilsynet (Artikkel 77 i GDPR)

Du har rett til å klage til den kompetente tilsynsmyndigheten hvis du mener at behandlingen av personopplysningene dine er i strid med GDPR. I Norge er den kompetente tilsynsmyndigheten Datatilsynet.

Mer detaljert sett, gjelder retten din til å klage hvis den ikke påvirker noen annen administrativ prøving eller rettsmiddel. En slik klage bør helst sendes til myndigheten i den medlemsstaten hvor du har ditt nåværende bosted, hvor du arbeider, eller hvor det hevdes å ha skjedd et brudd på gjeldende lover og regler for personvern.

Tilsynsmyndigheten har som plikt å informere deg om hvordan arbeidet med klagen utvikler seg og hva resultatet blir, inkludert å informere deg om muligheten for å få klagen prøvd rettslig.

Rett til å tilbakekalle samtykke (Artikkel 7.3 i GDPR)

Du har rett til å tilbakekalle samtykket ditt når som helst ved å kontakte oss.

Mer detaljert sett, vil tilbakekallingen av samtykke ikke påvirke lovligheten av behandlingen som er basert på samtykke før det ble tilbakekalt.

Rett til tilgang (Artikkel 15 i GDPR)

Du har rett til å få bekreftelse på om vi behandler personopplysningene dine eller ikke. Du kan sende en forespørsel ved å kontakte oss. Hvis vi behandler personopplysningene dine, har du også rett til å få en kopi av personopplysningene vi behandler, samt informasjon om behandlingen.

I detalj. Informasjonen vi gir deg tilgang til er:

 • formålene med behandlingen,
 • kategoriene av personopplysninger som behandles,
 • mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene har blitt eller skal bli utlevert til, spesielt mottakere i tredjeland eller internasjonale organisasjoner,
 • dersom det er mulig, den forutsatte perioden hvor personopplysningene vil bli lagret, eller hvis det ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden,
 • tilstedeværelsen av retten til å be oss om retting eller sletting av personopplysningene eller begrensning av behandling av personopplysninger som gjelder deg, eller å protestere mot slik behandling,
 • retten til å klage til en tilsynsmyndighet,
 • hvis vi ikke samler inn opplysningene dine, all tilgjengelig informasjon om hvor disse opplysningene kommer fra,
 • tilstedeværelsen av automatisert beslutningstaking, inkludert profilering i henhold til artikkel 22.1 og 22.4 i GDPR, der du også har rett til å få meningsfull informasjon om logikken bak og betydningen og de forventede konsekvensene av slik behandling; og
 • hvis personopplysningene overføres til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon, har du også rett til informasjon om de egnede beskyttelsestiltakene som er tatt i bruk i samsvar med artikkel 46 i GDPR ved overføringen.

Du har rett til å få en kopi av personopplysningene som behandles av oss. For eventuelle ytterligere kopier du ber om, kan vi ta en rimelig avgift basert på de administrative kostnadene våre. Hvis du har bedt om informasjonen i elektronisk form, vil du få informasjonen i et elektronisk format som er allment akseptert, med mindre du ber om noe annet.

Din rett til å be om kopier som beskrevet ovenfor skal ikke negativt påvirke andre personers rettigheter og friheter.

En forespørsel gjøres ved å kontakte oss på kontaktinformasjonen som du finner her.

Rett til å protestere (Artikkel 21 i GDPR)

Du har når som helst rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine.

I detalj. Din rett til å protestere gjelder som følger:

 • Du har når som helst rett til å protestere med henvisning til grunner som gjelder din spesifikke situasjon, mot behandling av personopplysningene dine, som baserer seg på artikkel 6.1 e eller 6.1 f i GDPR, inkludert profilering basert på disse bestemmelsene. Hvis du protesterer, kan vi ikke lenger behandle personopplysningene dine, med mindre vi kan påvise tvingende legitime grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis det er nødvendig for å fastsette, utøve eller forsvare rettskrav.
 • Hvis personopplysningene dine behandles for direkte markedsføring, har du når som helst rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine for slik markedsføring, inkludert profilering i tilfeller hvor profilering er relatert til direkte markedsføring. Hvis du protesterer mot behandling for direkte markedsføring, har du en ubetinget rett til å få behandlingen av personopplysningene dine for slike formål avsluttet.

Rett til sletting ("retten til å bli glemt") (Artikkel 17 i GDPR)

Du har rett til å få personopplysningene dine slettet av oss uten unødig forsinkelse.

I detalj. Vi har som plikt til å slette personopplysninger uten unødig forsinkelse dersom én av følgende kriterier gjelder:

 • personopplysningene er ikke lenger nødvendige for formålene de ble samlet inn eller behandlet for;
 • du trekker tilbake samtykket som behandlingen er basert på, og det finnes ikke noen annen juridisk grunn for behandlingen;
 • du protesterer mot behandlingen i samsvar med artikkel 21.1 i GDPR og det finnes ikke tvingende berettigede grunner for behandlingen, eller du protesterer mot behandlingen i samsvar med artikkel 21.2 i GDPR;
 • personopplysningene er behandlet ulovlig;
 • personopplysningene må slettes for å oppfylle en juridisk forpliktelse i EU-lovgivningen eller nasjonal lovgivning som vi er underlagt; eller
 • personopplysningene ble samlet inn i forbindelse med tilbud av informasjonssamfunnstjenester, som beskrevet i artikkel 8.1 i GDPR.

Hvis vi har offentliggjort personopplysningene og er forpliktet til å slette dem som beskrevet ovenfor, vil vi, med tanke på tilgjengelig teknologi og kostnadene ved gjennomføringen, ta rimelige tiltak, inkludert tekniske tiltak, for å informere andre personopplysningsansvarlige som behandler personopplysningene om at du har bedt om å få slettet eventuelle lenker til, eller kopier eller reproduksjoner av disse personopplysningene.

Vi vil informere enhver mottaker av personopplysningene som vi har utlevert om eventuell sletting, som har skjedd som beskrevet ovenfor, med mindre dette viser seg å være umulig eller krever en uforholdsmessig stor innsats. Dersom du ønsker informasjon om disse mottakerne, kan du kontakte oss.

Merk at plikten vår til å slette som beskrevet ovenfor ikke gjelder i den grad behandlingen er nødvendig av følgende grunner:

 • for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet;
 • for å oppfylle en juridisk forpliktelse som krever behandling i henhold til EU-lovgivningen eller nasjonal lovgivning som vi er underlagt; eller
 • for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare juridiske krav.

Rett til rettelse (Artikkel 16 i GDPR)

Du har rett til å få feilaktige personopplysninger om deg korrigert uten unødig forsinkelse.

I detalj. Med tanke på formålet med behandlingen vår av personopplysningene dine har du også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger, blant annet ved å gi en supplerende erklæring.

Vi vil varsle hver mottaker som personopplysningene er gitt til om eventuelle korrigeringer som har blitt gjort, med mindre dette viser seg å være umulig eller medfører en uforholdsmessig stor innsats. Dersom du ønsker informasjon om disse mottakerne, er du velkommen til å kontakte oss.

Rett til begrensning av behandling (Artikkel 18 i GDPR)

Du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses.

I detalj. Retten din gjelder hvis:

 • du bestrider opplysningenes nøyaktighet (men kun i en periode som gir oss mulighet til å verifisere dette),
 • du har protestert mot behandlingen i henhold til artikkel 21.1 i GDPR i påvente av vurdering av om den behandlingsansvarliges legitime grunner veier tyngre enn de registrertes legitime grunner,
 • behandlingen er ulovlig og du motsetter deg at personopplysningene slettes og i stedet krever en begrensning av bruken av opplysningene, eller
 • du trenger personopplysningene for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare juridiske krav, selv om vi ikke lenger trenger personopplysningene for formålet vårt med behandlingen.

Hvis behandlingen er begrenset i henhold til ovenstående, kan slike personopplysninger, bortsett fra lagring, bare behandles med samtykket ditt eller for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare juridiske krav, eller for å beskytte en annen fysisk eller juridisk persons rettigheter, eller for grunner som vedrører en viktig offentlig interesse for unionen eller for en medlemsstat. Vi vil informere deg før begrensningen av behandlingen opphører.

Vi vil informere hver mottaker som personopplysningene er blitt utlevert til om en eventuell begrensning av behandlingen som er gjort i henhold til ovenstående, med mindre dette viser seg å være umulig eller medfører en uforholdsmessig stor innsats. Dersom du ønsker informasjon om disse mottakerne, er du velkommen til å kontakte oss.

Rett til dataflyttbarhet (Artikkel 20 i GDPR)

Du har rett til å få tilsendt personopplysningene dine fra oss i et strukturert, allment anvendelig og maskinlesbart format. Du har også rett til å få personopplysningene dine overført til en annen ansvarlig for behandling av personopplysninger når det er teknisk mulig («dataflyttbarhet»).

I detalj: Retten til dataflyttbarhet gjelder for personopplysninger som du har gitt oss i et strukturert, allment anvendelig og maskinlesbart format hvis:

 • behandlingen er basert på samtykke eller oppfyllelse av en avtale, og
 • behandlingen skjer automatisk.

Retten din til dataflyttbarhet påvirker ikke retten din i henhold til artikkel 17 i GDPR (rett til sletting).

Retten din til dataflyttbarhet skal ikke påvirke andres rettigheter og friheter på en ugunstig måte.