Stratsys' Retningslinjer for personvern

Disse retningslinjene for personvern ble etablert av Stratsys 2020/11/17.

Bakgrunn

Når vi i Stratsys jobber for å gjøre det så enkelt, trygt og smidig som mulig å jobbe sammen, ivaretar vi alltid personvernet ditt.

Disse retningslinjene for personvern er rettet mot deg som har kontakt med oss som representant for selskapet ditt på en eller annen måte. Her kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine, f.eks. det rettslige grunnlaget vi har for behandlingen av personopplysningene, og hvor lenge vi lagrer dem. Vi beskriver også rettighetene dine, for eksempel at du har rett til å klage til Datatilsynet, og at du når som helst kan protestere mot att personopplysningene dine brukes i forbindelse med markedsføring.

Hvis du er en bruker av Stratsys’ produkter, er vi bare behandlingsansvarlige for personopplysningene dine i visse tilfeller – for eksempel når vi gir deg brukerstøtte. Arbeidsgiveren din er behandlingsansvarlig for informasjonen som lagres når du f.eks. bruker Stratsys’ produkter.

For å oppsummere behandler vi personopplysningene dine for å:

 • kommunisere med deg
 • administrere og inngå en avtale med selskapet du representerer
 • bistå med kundeservice og support
 • analysere hvordan produktene våre brukes, med tanke på å forbedre dem
 • sende ut informasjon og markedsføring rettet mot selskapet du representerer
 • organisere og delta på ulike typer arrangementer, som webinarer og messer
 • håndtere eventuelle klager eller krav fra deg

Hvilke formål vi behandler personopplysningene dine for, avhenger av hvordan og hvorfor du har hatt kontakt med oss. I listen til [venstre] kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine i ulike situasjoner. Klikk på overskriften som er relevant for deg for mer informasjon.

Hvem er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine?

Stratsys AB med org.-nummer 556586–9848 er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine (behandlingsansvarlig).

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger, eller hvis du vil utøve noen av rettighetene dine, kan du kontakte oss på e-postadressen info@stratsys.com eller ringe oss på tlf. [XX].

Hvor får vi personopplysninger fra?

Vi behandler personopplysninger om deg som du enten har oppgitt direkte til oss, eller som vi har fått fra selskapet du representerer.

Hvem har tilgang til personopplysningene dine, og hvorfor?

Personopplysningene dine behandles primært av oss i Stratsys. For å kunne levere tjenester på best mulig måte kan vi også dele personopplysningene dine med andre parter vi samarbeider med for å kunne drive virksomheten vår. Dette kan omfatte:

 • partnerne våre som leverer øvrige IT-tjenester (som vertstjenester), og som behandler personopplysninger på våre vegne i kraft av å være databehandler for at vi skal kunne drive virksomheten vår og fortsette å utvikle produktene våre
 • selskapene som på oppdrag fra oss analyserer måten du bruker nettstedet vårt på, for å forbedre funksjonaliteten på nettstedet og gi deg relevant markedsføring
 • selskapene som tilbyr de digitale kanalene vi bruker for å gi selskapet du representerer, tilpasset markedsføring via digitale kanaler
 • eksterne partnere som hjelper oss å administrere markedsføringen
 • myndigheter, ombud og domstoler der vi har en rettslig forpliktelse til å gjøre dette, dersom vi har et rettslig krav eller ved eventuell tvist

Vi og dem vi deler personopplysningene dine med, behandler som hovedregel bare personopplysningene dine i EU/EØS, og vi har truffet alle tiltak som er kommersielt rimelige for at behandlingen av personopplysninger primært skal foregå i EU/EØS. I noen tilfeller er det imidlertid nødvendig at enkelte av samarbeidspartnerne våre på oppdrag fra oss og i henhold til våre instruksjoner behandler og dermed overfører personopplysningene dine til land utenfor EU/EØS. Overføring av personopplysningene dine til land utenfor EU/EØS gjøres kun om dette er tillatt i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Dette innebærer at overføringen er basert på EU-kommisjonens beslutninger eller standardkontraktsvilkår.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi deler personopplysningene dine, f.eks. hvilket rettslig grunnlag vi har for delingen eller hvem vi deler opplysningene med, eller hvis du ønsker å motta en kopi av hvilke sikkerhetstiltak vi har truffet, må du gjerne kontakte oss via kontaktinformasjonen oppgitt ovenfor.

Når du har kontakt med oss

Uansett om du representerer en av våre kunder, bruker Stratsys’ tjenester eller bare besøker nettstedet vårt, har vi kontakt med deg i ulike situasjoner. I tabellene nedenfor kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine når du kommuniserer med oss av ulike årsaker eller besøker nettstedet vårt.

For å kommunisere med deg

Personopplysningene behandles for å …

 • For å kommunisere med deg via f.eks. e-post eller telefon
 • For å hjelpe deg om du kontakter oss via kontaktskjemaet på hjemmesiden vår, og sende deg informasjon du har bedt om
 • For å svare på spørsmål du stiller oss

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • Navn
 • Kontaktinformasjon som e-postadresse og telefonnummer
 • Informasjon du gir oss via e-post eller kontaktskjemaet vårt
 • Informasjon om bransjen du jobber i

Rettslig grunnlag for behandlingen

Interesseavveining - Behandlingen følger av vår berettigede interesse i å kunne kommunisere med deg når du har kontaktet oss.

Oppbevaringstid: Vi sletter personopplysninger fortløpende, og lagrer aldri personopplysninger vi ikke lenger har behov for.

E-post slettes også fortløpende. Enkelt-e-poster lagres bare så lenge vi har et formål med å beholde dem. Denne vurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle avhengig hva slags type henvendelse vi mottar.

Hvis du har benyttet deg av kontaktskjemaet vårt for å be om å få utlevert visse opplysninger fra oss, lagrer vi personopplysningene dine frem til vi har besvart henvendelsen fra deg og sendt deg den forespurte informasjonen, og i seks måneder etter dette for å kunne følge opp kontakten.

Hvis vi får vite at du ikke lenger representerer selskapet ditt, slutter vi å lagre personopplysningene dine.

Når du besøker oss via sosiale medier

Dersom du har kontakt med oss via sosiale medier, anbefaler vi at du også leser personvernreglene for den aktuelle plattformen.

For å kommunisere via og administrere profilene våre i sosiale medier

Personopplysningene behandles for å …

 • For å kommunisere med deg via sosiale medier
 • For å administrere hvordan du samhandler med andre via profilene våre i sosiale medier, f.eks. om du deler et innlegg vi har lagt ut.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • Navn
 • Kontaktinformasjon dersom du gir oss dette, f.eks. hvis e-postadressen din er knyttet til kontoen din
 • Brukernavnet ditt i sosiale medier
 • Annen informasjon du deler med oss, f.eks. hvis du legger inn kommentarer

Rettslig grunnlag for behandlingen

Interesseavveining - Behandlingen følger av vår berettigede interesse i å kunne kommunisere med deg når du har valgt å kontakte oss. Behandlingen begrunnes med vår berettigede interesse i å kunne administrere profilene våre i sosiale medier.

Oppbevaringstid: Vi sletter personopplysninger fortløpende, og lagrer aldri personopplysninger vi ikke lenger har behov for.

Hvis du har lagt inn kommentarer eller lignende til oss på sosiale medier, kan du selv slette dette når du måtte ønske. Vi fjerner eventuelle innlegg eller kommentarer som bryter med loven eller reglene for plattformen de er publisert på.

Hvis vi får vite at du ikke lenger representerer selskapet ditt, slutter vi å lagre personopplysningene dine.

Når du besøker nettstedet vårt

Vi plasserer informasjonskapsler i nettleseren din for å innhente personopplysninger til analyse- og markedsføringsformål i henhold til det nedenstående hvis du samtykker til dette når du besøker nettstedet vårt. Du finner mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier, og hva du kan gjøre for å endre innstillingene dine for informasjonskapsler, i retningslinjene våre for informasjonskapsler.

For å forbedre, tilpasse og analysere din bruk av nettstedet vårt

Personopplysningene behandles for å …

 • Forbedre funksjonaliteten på nettstedet vårt
 • Tilpasse nettstedet etter din bruk av dette
 • Analysere nettstatistikken vår og hvordan du bruker nettstedet vårt, ved å plassere informasjonskapsler fra nettanalysetjenestene vi benytter oss av, eller andre lignende teknologier

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • E-postadresse
 • IP-adresse og annen teknisk informasjon om enheten du bruker
 • Stedsinformasjon, informasjon om hvor mange ganger du har besøkt nettstedet vårt (slik at vi kan telle det totale antallet besøkende på nettstedet), samt informasjon om hvordan du bruker nettstedet (f.eks. hva du klikker på)

Rettslig grunnlag for behandlingen

Interesseavveining - Behandlingen begrunnes med vår berettigede interesse i å kunne levere og forbedre tjenestene og produktene våre og nettstedet vårt.

Samtykke - Vi innhenter samtykke fra deg når du besøker nettstedet vårt, for å behandle personopplysninger om hvordan du bruker nettstedet vårt. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

Oppbevaringstid: Personopplysningene som samles inn ved hjelp av informasjonskapsler, lagres i tre måneder og blir deretter anonymisert.

For å vise deg tilpasset markedsføring rettet mot selskapet du jobber for

Personopplysningene behandles for å …

 • Tilby tilpasset markedsføring i digitale kanaler, sosiale medier og tredjepartssider basert på analyser av nettstedet vårt gjennom å plassere informasjonskapsler eller bruke lignende teknologier
 • Dele personopplysninger med samarbeidspartnerne våre som lager markedsføringsmaterialet

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • E-postadresse
 • IP-adresse og annen teknisk informasjon om enheten du bruker
 • Stedsinformasjon, informasjon om hvor mange ganger du har besøkt nettstedet vårt (slik at vi kan telle det totale antallet besøkende på nettstedet), samt informasjon om hvordan du bruker nettstedet (f.eks. hva du klikker på).

Rettslig grunnlag for behandlingen

Samtykke - Vi innhenter samtykke fra deg når du besøker nettstedet vårt, for å behandle personopplysninger til markedsføringsformål. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

Oppbevaringstid: Du kan se markedsføring fra oss i en periode på seks måneder etter besøket på nettstedet vårt.

Profilering: Vi bruker automatisert beslutningstaking, også kalt profilering, for å vise deg relevante tilbud og markedsføring tilpasset til selskapet du arbeider for. Formålet med dette er aldri å innhente informasjon om deg eller fatte beslutninger som påvirker deg som individ. Profilering utføres fordi vi ellers ikke ville kunnet vise eller sende ut relevante tilbud og markedsføring for selskapet du arbeider for. Profileringen innebærer at du ikke mottar tilbud og markedsføring som ikke er relevant for deg eller selskapet du jobber for. Du har rett til å protestere mot profilering – se delen om rettighetene dine nedenfor.

For å tilby deg en gratis prøveperiode

Personopplysningene behandles for å …

 • For at selskapet du representerer, skal kunne prøve ut Stratsys’ produkter
 • Administrere registreringen av prøveperioden
 • Kontakte deg for å følge opp hva du syntes om produktet vårt

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • Navnet ditt og kontaktinformasjonen du oppgir til oss ved registrering

Rettslig grunnlag for behandlingen

Interesseavveining - Behandlingen begrunnes med vår berettigede interesse i å kunne tilby deg en gratis prøveperiode.

Oppbevaringstid: Vi lagrer personopplysningene dine i seks måneder etter utløpet av prøveperioden for å kunne følge opp hva du og selskapet du representerer, syntes om produktet vårt.

Når du har deltatt på et av arrangementene våre

For å administrere ulike typer digitale og fysiske arrangementer og evalueringer av disse

Personopplysningene behandles for å …

 • Organisere arrangementer
 • Kommunisere med deg som besøkende eller foredragsholder før og under arrangementet

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Selskapet du representerer og stillingstittelen din
 • Opplysninger om kostholdspreferanser, hvis du har oppgitt dette

Rettslig grunnlag for behandlingen

Interesseavveining - Behandlingen begrunnes med vår berettigede interesse i å kunne arrangere arrangementer.

Samtykke - Hvis vi behandler sensitive personopplysninger om deg, innhenter vi først samtykke fra deg

Personopplysningene behandles for å …

 • Sende forespørsler om å delta i evalueringer f.eks. etter at du har møtt oss på et arrangement eller deltatt på et webinar
 • Administrere svarene du oppgir i evalueringen
 • Utarbeide statistikk over resultatene av evalueringene vi mottar

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • Navn
 • E-postadresse
 • Informasjon du oppgir i evalueringen

Rettslig grunnlag for behandlingen

Interesseavveining - Behandlingen begrunnes med vår berettigede interesse i å kunne kontakte deg for evaluering av arrangementene vi organiserer.

Oppbevaringstid: Vi lagrer personopplysningene dine til arrangementet er gjennomført. Deltakerlisten der navnet ditt og kontaktinformasjonen din er oppført, lagres imidlertid i ett år etter arrangementet for at vi skal kunne følge opp deltakelsen og i tilfelle vi vil organisere lignende arrangementer.

Hvis vi har sendt deg en spørreundersøkelse for evalueringsformål etter et arrangement, og du svarer på dette, lagrer vi resultatet i seks måneder. Vi slutter å sende forespørsler om evalueringer hvis du ber oss om dette.

Når du bruker Stratsys’ produkter og/eller får kundeservice fra oss

For å tilby kundeservice, support og oppfølging

Personopplysningene behandles for å …

 • Besvare og administrere kundeservicesaker, f.eks. håndtere klager eller feilmeldinger
 • Følge opp kundeservicesaker og sende ut spørreskjemaer for å få en evaluering av hvor fornøyd du er med kundestøtten

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • Kundenummer
 • Kontaktinformasjon som e-postadresse og telefonnummer
 • Informasjon du oppgir til oss

Rettslig grunnlag for behandlingen

Interesseavveining - Behandlingen begrunnes med vår berettigede interesse i å kunne gi kundeservice til kundene og forbedre denne.

Oppbevaringstid: Opplysningene som er knyttet til en bestemt sak, lagres i seks måneder etter at saken er ferdigbehandlet.

Vi lagrer personopplysningene dine for å sende ut spørreundersøkelser og få en evaluering av hvor fornøyd du er med brukerstøtten, frem til undersøkelsen er sendt ut og vi har sammenfattet resultatene. Spørreundersøkelsen sendes ut når supportsaken er avsluttet. Resultatene fra denne lagres deretter på aggregert nivå i seks måneder.

Hvis vi får vite at du ikke lenger representerer selskapet ditt, slutter vi imidlertid å lagre personopplysningene dine.

For å forbedre produktene våre

Personopplysningene behandles for å …

 • Analysere din bruk av produktene våre for å forbedre dem

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • Navn
 • Bruker-id
 • Aktiviteten din da du brukte produktet

Rettslig grunnlag for behandlingen

Interesseavveining - Behandlingen begrunnes med vår berettigede interesse i å kunne utvikle produktene våre og tilby statistikk som etterspørres av kundene.

Vi bruker kun pseudonymiserte personopplysninger når vi lager statistikk for å utvikle produktene våre. Dette innebærer at vi gir deg en bruker-ID som brukes når vi analyserer produktene. Navnet ditt lagres imidlertid hos oss siden kunden vår har registrert deg som bruker, men denne informasjonen brukes ikke aktivt av oss i forbindelse med analysen.

Oppbevaringstid: Personopplysningene lagres i pseudonymisert form i tre måneder. Deretter lagres de i aggregert form i ett år for at vi skal kunne bruke informasjonen til å utvikle produktene våre.

Personopplysningene lagres også i aggregert form i to år på vegne av kundene våre. I forbindelse med denne behandlingen er det kundene våre, f.eks. din arbeidsgiver, som er behandlingsansvarlig.

Når vi sender deg nyhetsbrev og annen markedsføring

Du som har valgt å motta nyhetsbrev og annen markedsføring fra oss

Hvorfor behandler vi personopplysningene?

 • For å sende nyheter og informasjon til deg som jobber hos et selskap som er kunde av oss

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • Navn
 • E-postadresse
 • Stillingstittelen din og hvilket selskap du jobber for

Rettslig grunnlag for behandlingen

Interesseavveining - Behandlingen begrunnes med vår berettigede interesse i å kunne sende deg relevant markedsføring og informasjon.

Hvorfor behandler vi personopplysningene?

 • For å sende deg nyheter hvis du har valgt å abonnere på nyheter via nettsidene våre eller på annen måte

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • E-postadresse

Rettslig grunnlag for behandlingen

Interesseavveining - Behandlingen begrunnes med vår berettigede interesse i å kunne sende deg relevant markedsføring.

Hvorfor behandler vi personopplysningene?

  • For å sende deg nyheter og informasjon om produktene våre når du har valgt dette som bruker av produktene våre

Hvilke personopplysninger behandler vi?

   • Navn
   • E-postadresse
   • Selskapet du representerer og stillingstittelen din

Rettslig grunnlag for behandlingen

Interesseavveining - Behandlingen begrunnes med vår berettigede interesse i å kunne sende deg relevant markedsføring.

Hvorfor behandler vi personopplysningene?

 • For å kunne bestille en demo via nettsidene våre

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • Navn
 • E-postadresse

Rettslig grunnlag for behandlingen

Interesseavveining - Behandlingen begrunnes med vår berettigede interesse i å kunne sende deg relevant markedsføring.

Når du forhandler om og inngår en avtale med oss eller har kontakt med oss på annen måte i egenskap av å være representant for en kunde, leverandør eller partner av oss

For å kommunisere med deg og oppfylle avtalene vi har

Hvorfor behandler vi personopplysningene?

 • For å drøfte/forhandle om, inngå og fullføre en avtale med selskapet du representerer

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • Navn
 • Stilling
 • Kontaktinformasjon som e-postadresse og telefonnummer
 • Informasjon du oppgir til oss via e-post

Rettslig grunnlag for behandlingen

Interesseavveining - Behandlingen begrunnes med vår berettigede interesse i å kunne forhandle om og inngå avtaler og for å deretter kunne kommunisere med deg som representant for selskapet ditt

Oppbevaringstid: Vi lagrer personopplysningene dine frem til avtalen med selskapet du representerer har opphørt, og forpliktelsene under avtalen er oppfylt. Hvis vi får vite at du ikke lenger representerer selskapet ditt, slutter vi å lagre opplysningene. Noen av personopplysningene dine kan lagres i lengre tid for å overholde regnskapsloven – se mer informasjon nedenfor.

For å overholde reglene i regnskapsloven

Hvorfor behandler vi personopplysningene?

 • For å overholde regnskapslovgivningen

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • Navn
 • Betalingshistorikk, transaksjoner og øvrig materiale som utgjør regnskapsmateriale

Rettslig grunnlag for behandlingen

Juridisk forpliktelse - Behandlingen er nødvendig for å overholde obligatorisk lovgivning, dvs. regnskapsloven.

For at vi skal kunne overholde regnskapsloven, må vi behandle enkelte personopplysninger om deg som representant for en av våre kunder, leverandører eller partnere, f.eks. informasjon som finnes på fakturaer og avtaler. Du må derfor oppgi slike personopplysninger til oss for at vi skal kunne oppfylle avtalen vår med selskapet du representerer.

Oppbevaringstid: Opplysningene lagres i syv år fra regnskapsårets slutt i samsvar med regnskapsloven.

For å håndtere eventuelle tvister eller krav

Hvorfor behandler vi personopplysningene?

 • For å håndtere eventuelle tvister eller krav

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • Navn
 • Kontaktinformasjon som e-postadresse og telefonnummer
 • Informasjon fra vår kommunikasjon med deg i forbindelse med diskusjonen eller kravet

Rettslig grunnlag for behandlingen

Interesseavveining - Behandlingen begrunnes med vår berettigede interesse i å kunne kommunisere med selskapet du representerer og løse eventuelle situasjoner som oppstår, på en så god måte som mulig; og, om nødvendig, håndtere eventuelle tvister med selskapet du representerer, herunder forsvare oss mot eventuelle rettslige krav.

Oppbevaringstid: Opplysningene lagres fra det øyeblikket klagen fremmes, og så lenge prosessen knyttet til dette pågår.

Hvis vi får vite at du ikke lenger representerer selskapet som klagen er forbundet med, og opplysningene ikke er nødvendige for prosessen, slutter vi imidlertid å lagre personopplysningene dine.

Interesseavveining

Som angitt over behandles enkelte av personopplysningene dine med utgangspunkt i en interesseavveining som rettslig grunnlag for behandlingen. Dette innebærer at vi har gjort en avveining av interessene som finnes for og mot behandlingen, og kommet frem til at vi kan behandle personopplysningene dine i samsvar med personvernforordningen. I tabellene over er det angitt hva som anses som vår berettigede interesse i hvert tilfelle.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi har gjort denne vurderingen, eller du vil protestere mot den, må du gjerne kontakte oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt over.

Dine rettigheter

Som angitt over behandles enkelte av personopplysningene dine med utgangspunkt i en interesseavveining som rettslig grunnlag for behandlingen. Dette innebærer at vi har gjort en avveining av interessene som finnes for og mot behandlingen, og kommet frem til at vi kan behandle personopplysningene dine i samsvar med personvernforordningen. I tabellene over er det angitt hva som anses som vår berettigede interesse i hvert tilfelle.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi har gjort denne vurderingen, eller du vil protestere mot den, må du gjerne kontakte oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt over.

Rett til å trekke tilbake samtykker du har gitt, og protestere mot behandling

Du har rett til å trekke tilbake hele eller deler av samtykket du har gitt til behandlingen av personopplysningene dine. Dette trer i kraft idet du trekker tilbake samtykket.

Du har alltid rett til å protestere på at personopplysningene dine behandles til markedsføringsformål og profilering, som utsendelse av nyhetsbrev.

Du har også rett til når som helst å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine når denne er basert på en interesseavveining. Ovenfor kan du lese mer om hva interesseavveininger innebærer. I enkelte tilfeller har vi imidlertid rett til å fortsette å behandle personopplysningene dine selv om du har protestert mot behandlingen, på grunnlag av en interesseavveining (f.eks. i de tilfellene vi er pålagt å lagre personopplysningene dine). I så fall skal vi kunne vise til tvingende berettigede grunner til behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller om det skjer for å etablere, utøve eller forsvare et rettslig krav.

Rett til innsyn

Du har rett til å motta en bekreftelse på om vi behandler personopplysningene dine eller ikke. Dersom vi behandler personopplysningene dine, har du også rett til å motta en kopi av personopplysningene som behandles, samt informasjon om hvordan vi behandler dem.

Rett til retting

Du har rett til retting av eventuelle feilaktige personopplysninger om deg, og rett til å be oss komplettere eventuelle ufullstendige personopplysninger.

Rett til sletting (retten til å bli glemt) og begrensning av behandlingen

Du har rett til å kreve sletting av personopplysningene dine under visse forutsetninger, for eksempel hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de opprinnelig ble samlet inn eller behandlet for, eller om du trekker tilbake samtykket som behandlingen er basert på, og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen.

Du har også rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine under visse forutsetninger, for eksempel hvis du bestrider riktigheten av opplysningene eller behandlingen er ulovlig, men du motsetter deg at opplysningene slettes, og i stedet ber om at bruken av dem begrenses.

Rett til å fremme en klage til en tilsynsmyndighet

Du har alltid rett til å fremme en klage til Datatilsynet (eller en annen kompetent tilsynsmyndighet).

Du bør fortrinnsvis fremme klagen til tilsynsmyndigheten i EU/-EØS-medlemsstaten du er bosatt i, der du arbeider eller der et brudd på gjeldende personvernlovgivning angivelig har forekommet. Den relevante tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet. Denne rettigheten berører ikke annen administrativ eller rettslig prøving.

Rett til dataportabilitet

I enkelte tilfeller har du rett til å få utlevert personopplysningene dine fra oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og – når det er teknisk mulig – få overført personopplysningene dine til et annet selskap («dataportabilitet»). Dette gjelder for personopplysninger du har gitt til oss i et strukturert, allment anvendt og maskinlesbart format, hvis behandlingen av personopplysningene dine skjer automatisert og det rettslige grunnlaget for behandlingen er samtykke.