Webinar

Skapa struktur för ert systematiska arbetsmiljöarbete

Ett webinar för dig som vill ta det systematiska arbetsmiljöarbetet till nästa nivå för att skapa en framgångsrik arbetskultur, god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.

Digitalisera för att effektivisera

Vi diskuterar hur systematiskt arbetsmiljöarbete kan se ut i olika sammanhang, till exempel på kontoret, hemma och på språng. Du får även veta mer om Stratsys produkt för systematiskt arbetsmiljöarbete och hur din verksamhet kan bli mer effektiv med ett digitalt stöd.

Vem riktar sig detta webinar till?
Dig som arbetar inom HR, till exempel HR-chef, HR-strateg eller HR-controller
Är arbetsmiljöansvarig eller agerar skyddsombud
Dig som arbetar manuellt och saknar en enhetlig arbetsprocess och digitalt stöd för ert systematiska arbetsmiljöarbet

Det här får du med dig:

Så säkerställer ni en god arbetsmiljö i det nya flexibla arbetslivet.
Hur verksamheter kan spara tid och resurser på minskad administration av arbetsmiljöarbetet.
Hur du kan skapa en strukturerad arbetsprocess med hjälp av checklistor.

Se webinaret här

Talare

Admir Jusufovic

Manager Sales Public, Stratsys

Jessica Niva

Team Manager User Success, Stratsys

Du har väl inte missat våra andra event?