Webinar

Skapa rätt förutsättningar för det nya budgetåret

Vad kommer lågkonjunkturen innebära för skolans verksamhet kommande budgetår? Det här webinaret är för dig som vill få bättre koll på kostnader och behörigheter för att leva upp till lagkrav och få en budget i balans. 

Balanserad budget och säkerställd lagefterlevnad

Våra skolexperter Johan och Charlotte delar med sig av sina erfarenheter kring vad som krävs för att få budgeten att räcka till och samtidigt efterleva skolans lagkrav. Du kommer även att få med dig praktiska tips, ta del av aktuella kundcase samt en kort visning i Stratsys verktyg Resursplanering.

Webinaret riktar sig till dig som:
Arbetar med budget och planering inom grundskolan eller gymnasieskolan
Arbetar som skolchef, verksamhetschef, verksamhetscontroller eller kvalitetsutvecklare
Är intresserad av ett digitalt stöd för skolans verksamhet

Det här får du med dig:

Hur ni kan planera skolans verksamhet i relation till ekonomiska förutsättningar
Hur ni kan effektivisera och säkerställa bemanning med rätt person på rätt funktion
Goda exempel från verksamheter som implementerat ett nytt arbetssätt och lyckats vända underskott till överskott

Se webinaret här

Talare

Johan Ekman

Sr Project Manager, Stratsys

Charlotte Revland

Project Manager EdTech, Stratsys

Du har väl inte missat våra andra event?