On-demand webinar

Skapa rätt förutsättningar för det nya budgetåret

Vad kommer lågkonjunkturen innebära för skolans verksamhet kommande budgetår? Det här webinaret är för dig som vill få bättre koll på kostnader och behörigheter för att leva upp till lagkrav och få en budget i balans.

 

Frame 202-1

Talare

Johan Ekman

Account Executive - Skola & Utbildning

Johan har en gedigen erfarenhet från skolan på huvudmannanivå där han tidigare arbetat som kvalitetsstrateg. Idag jobbar han som projektledare och produktspecialist på Stratsys och hjälper kunder vid implementering av vår produkt Resursplanering.

Charlotte Revland

Project Manager EdTech, Stratsys

Balanserad budget och säkerställd lagefterlevnad

Våra skolexperter Johan och Charlotte delar med sig av sina erfarenheter kring vad som krävs för att få budgeten att räcka till och samtidigt efterleva skolans lagkrav. Du kommer även att få med dig praktiska tips, ta del av aktuella kundcase samt en kort visning i Stratsys verktyg Resursplanering.

Vem riktar sig detta webinar till?
  • Arbetar med budget och planering inom grundskolan eller gymnasieskolan
  • Arbetar som skolchef, verksamhetschef, verksamhetscontroller eller kvalitetsutvecklare
  • Är intresserad av ett digitalt stöd för skolans verksamhet

Det här får du med dig:

  • Hur ni kan planera skolans verksamhet i relation till ekonomiska förutsättningar
  • Hur ni kan effektivisera och säkerställa bemanning med rätt person på rätt funktion
  • Goda exempel från verksamheter som implementerat ett nytt arbetssätt och lyckats vända underskott till överskott

Du har väl inte missat våra andra event?

Frame 199