On-demand webinar

Skapa ett enhetligt flöde och systematik i ert kvalitetsarbete

Idag kämpar många verksamheter inom vård och omsorg med att få till ett enhetligt flöde och systematik i sitt kvalitetsarbete. För att lyckas krävs ett strukturerat arbetssätt och en gemensam samarbetsyta. I det här webinaret pratar vi om syftet med ett kvalitetsledningssystem samt ger tips och verktyg för att skapa genomförandekraft i arbetet framåt.

 

Frame 202-1

Talare

Linda Lagerblad

Sr Project Manager, Stratsys

Lisa Sohlberg

Produktexpert Kvalitetsledning, Stratsys

Kvalitetsarbete inom vård och omsorg

Det här webinaret är för dig som vill få fart på det systematiska kvalitetsarbetet inom vård och omsorg. Med ett digitalt stöd kan ni arbeta samlat, transparent samt åtgärdsfokuserat och skapa delaktighet i ert kvalitets- och förbättringsarbete. Ta del av hur en gemensam plats, en enhetlig struktur och ett digitalt stöd kan skapa driv och engagemang i ert förbättringsarbete.

Vem riktar sig detta webinar till?
  • Dig som jobbar med systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg
  • Dig som vill skapa en gemensam arbetsyta för hela verksamheten
  • Dig som är intresserad av ett digitalt stöd

Det här får du med dig:

  • Hur ni kan förenkla följsamheten till kravet på ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9
  • Hur ett digitalt verktyg kan bli den naturliga samlingsplatsen för ert kvalitetsarbete
  • Hur ni kan genomföra egenkontroller med stöd av digitala checklistor

Du har väl inte missat våra andra event & webinar?

Frame 199