On-demand webinar

Ramverk inom Informationssäkerhet och dataskydd

I detta webinar går vi igenom hur du ska tänka och navigera i ett komplext regulatoriskt landskap och hur du med hjälp av olika ramverk inom informationssäkerhet och dataskydd kan skapa en stabil och systematisk grund för din organisations PICS (privacy, information and cyber security).

Frame 194

Talare

Max Kollberg

Produktexpert GRC, Stratsys

Max ansvarar för tillväxten och utvecklingen av Stratsys GRC-produkter. Han har tidigare implementerat Stratsys GRC-produkter hos ett stort antal kunder och stöttat dem i att utveckla och optimera sina processer inom områden som informationssäkerhet, dataskydd, internkontroll och riskhantering.

Per Gustavsson

CISO, expert & föreläsare, Stratsys

Per är CISO, framstående föreläsare och forskare vid C4I & Cyber Center vid George Mason University samt Högskolan i Skövde. Per fokuserar på att upprätthålla ett starkt informationssäkerhetsarbete och rådgör kring vad som är lämpligt och olämpligt i det digitala landskapet.

Vilket ramverk är bäst? Vi guidar dig framåt

I dagens snabbföränderliga affärs- och regulatoriska landskap står organisationer inför stora utmaningar när det gäller att hålla sig uppdaterad på nya lagar, regelverk och standarder och att förstå hur det påverkar den egna organisationen.

Att förstå de senaste trenderna, lagarna och standarder är avgörande för att vara i framkant, men också för att minimera risker, bygga förtroende och vara compliant. Men vilket ramverk är egentligen bäst? Max Kollberg, produktexpert GRC och Per Gustavsson, CISO, guidar dig genom ramverken.

Webinaret riktar sig till dig som:

  • Är CIO, CTO, IT-chef, CISO eller liknande roll
  • Arbetar i en organisation som berörs av ett eller flera ramverk

Det här får du med dig:

  • En överblick över ramverken
  • Omställningen inför NIS2
  • Nya insikter och bästa praxis som du kan ta med dig i ditt arbete

Du har väl inte missat våra andra event?

Frame 194