Webinar On-demand

Gör jämställdhet med stöd av digitala checklistor

I det här webinaret ger vi dig tips och konkreta exempel på hur du praktiskt kan implementera och jobba med digitala checklistor för ett systematiskt likabehandlings-och inkluderingsarbete.

Det här är den sista delen av en webinarserie i två delar.
Se del 1 här.

Skapa framgång över tid

I del 1 av den här webinarserien kunde du ta del av de senaste metoderna och tankesätten för att hantera inkludering, jämställdhet och aktiva åtgärder. Add Gender introducerade även digitala checklistor som ett arbetssätt. I det här webinaret fokuserar vi på det praktiska arbetet och visar hur ni kan komma igång med checklistorna i Stratsys produkt för ett Systematiskt arbetsmiljöarbete.

1. Så kommer ni igång
Steg-för-steg guide för att implementera likabehandling och inkluderingsarbetet

2. Se hur det fungerar i systemet
Visning av den digitala checklistefunktionaliteten i Stratsys

3. Skapa framgång över tid
Viktiga nycklar för att lyckas, uppnå framgång och få varaktiga resultat  

Webinaret riktar sig till dig som:

  • Arbetar som HR-stöd, HR-expert, Linjechef (enhets-/avdelningschefer, områdeschefer, bolags-/förvaltningschefer, vd) och systemadministratör
  • Vill få med dig konkreta, praktiska tips och viktiga nycklar för ert jämställdhets-, likabehandlings-och inkluderingsarbete.

Talare

Pernilla Alexandersson

Vd, normingenjör och jämställdhetsexpert, Add Gender

Pernilla är genusvetaren som är särskilt stark inom strategiskt jämställdhetsarbete och en uppskattad föreläsare. Hennes expertområden är affärsutveckling, projektledning och förändringsledning.

Daniela Ågren

HR-specialist, professionell coach och Certifierad Normingenjör, Add Gender

Daniela har en bakgrund som HR-konsult och är utbildad inom arbets- och organisationspsykologi. Hon har ett stort intresse och passion för jämställdhetsfrågor och tycker att det är en viktig och självklar röd tråd genom hela medarbetarupplevelsen.

Charlotte Ulfsparre

Legitimerad psykolog, organisationskonsult och Certifierad Normingenjör, Add Gender

Charlotte har mångårig erfarenhet av att stötta organisationer, chefer och arbetsgrupper till en hållbar social arbetsmiljö. Idag arbetar Charlotte konsultativt mot både offentliga och privata verksamheter, med ett särskilt fokus på inkluderingsfrågor och det mellanmänskliga samspelet på arbetsplatser.

Carolina Liljegren

Senior Projektledare, Stratsys

Carolina arbetar som projektledare inom Kvalitetsledning och Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Hon ansvarar för implementeringen av dessa produkter hos ett stort antal kunder och stöttar kunden i att utveckla och optimera sina arbetsprocesser.

Du har väl inte missat våra andra event & webinar?

deepblue-colored-background-cta-banner