On-demand webinar

Framgångsfaktorerna för en inkluderande arbetsmiljö

Ta del av senaste metoderna och tankesätten för att hantera inkludering, jämställdhet och aktiva åtgärder i relation till Diskrimineringslagen och arbetsmiljökrav.

I det här webinaret träffar vi Jenny, Daniela och Charlotte från Add Gender som inspirerar dig kring hur du kan jobba smartare och mer systematiskt för att skapa vinster och nyttor för er som team, organisation och arbetsplats.

Talare

Jenny Claesson

Delägare, normingenjör och jämställdhetsexpert, Add Gender

Jenny arbetat med jämställdhet och inkludering i 15 år. Hon är särskilt inriktad på praktiskt arbete och just nu guidar hon företag och organisationer som vill komma igång eller komma vidare med jämställdhetsarbete inom transportbranschen, idrottsrörelsen och skogssektorn.

Daniela Ågren

HR-specialist, professionell coach och Certifierad Normingenjör, Add Gender

Daniela har en bakgrund som HR-konsult och är utbildad inom arbets- och organisationspsykologi. Hon har ett stort intresse och passion för jämställdhetsfrågor och tycker att det är en viktig och självklar röd tråd genom hela medarbetarupplevelsen.

Charlotte Ulfsparre

Legitimerad psykolog, organisationskonsult och Certifierad Normingenjör, Add Gender

Charlotte har mångårig erfarenhet av att stötta organisationer, chefer och arbetsgrupper till en hållbar social arbetsmiljö. Idag arbetar Charlotte konsultativt mot både offentliga och privata verksamheter, med ett särskilt fokus på inkluderingsfrågor och det mellanmänskliga samspelet på arbetsplatser.

Lisa Sohlberg

Produktexpert Kvalitetsledning, Stratsys

Lisa är ansvarig för Stratsys produkter inom kvalitetsledning sedan tre år tillbaka. Hon har en lång erfarenhet inom Offentlig sektor och har i över ett decennium arbetat strategiskt med fokus på patientsäkerhet, kvalitets- och utvecklingsfrågor i olika chefsroller och stödfunktioner.

Introduktion till checklistor - ett sätt att arbeta med aktiva åtgärder

Att jobba med inkludering, likabehandling och jämställdhet på ett systematiskt sätt är oerhört viktigt i dagens arbetsliv. I det här webinaret får du med dig konkreta tips och praktiska hjälpmedel du kan ta med dig i ert arbete framåt mot en tryggare arbetsplats.

Vi har bjudit in vår partner Add Gender, med spetskompetens inom inkludering och jämställdhet, för att prata om framgångsfaktorerna för en inkluderande arbetsmiljö. Vi ger dig både kunskap och inspiration när Add Gender berättar om bakgrunden till nya checklistor för att komma igång eller vidare med aktiva åtgärder och trygghet.


Det här här den första delen av vår webinarserie tillsammans med Add Gender. I den andra och sista delen kommer vi visa hur du praktiskt kan arbeta med checklistorna.

 

Det här får du med dig

  • Viktiga lärdomar för dig som har ansvar för personalfrågor, sitter i ledningsgruppen, är VD eller GS i en organisation
  • Senaste metoderna och tankesätten för att hantera inkludering, jämställdhet och aktiva åtgärder
  • Checklistorna -hur kan de användas framöver och vilket "drömläge" kan de skapa med ett systematiskt arbete?

Du har väl inte missat våra andra event & webinar?

mint-colored-background-cta-banner