Digitalt event

IKT-risker och digital tillit

Strategier för att säkra din digitala miljö 

Tillsammans med branschexperter från Truesec och Atea utforskar vi olika aspekter av IKT-riskhantering och presenterar best practise för att säkra din digitala miljö. 

  • Insikter och best practise från branschexperter
  • Fördjupa dina kunskaper kring IKT-risker och hantering av dessa
  • 11 juni kl. 14:30-16:00

truesec-logo    atea-logo - I Run Kalmar

 

Fyll i formuläret för att säkra din plats

Background-IKT-risker-event

Talare

Carolina Angelis

Senior Security Advisor, Truesec

Carolina har arbetat närmare tjugo år inom den svenska underrättelsetjänsten, först på FRA och därefter vid MUST. Idag är hon senior rådgivare på cybersäkerhetsbolaget Truesec och hjälper såväl företag som statliga verksamheter att motverka spionage och insiderhot.

Carl-Johan Ekelund

Team Lead Security, Atea

Carl-Johan har 25 års erfarenhet av IT- och informationssäkerhetsarbete i olika roller och inom flera branscher, både som leverantör och som CISO. Leder sen tre år ett team på Atea som ansvarar för att Atea har ett relevant helhetserbjudande till svenska organisationer.

Max Kollberg

GRC Specialist, Stratsys

Max ansvarar för tillväxten och utvecklingen av Stratsys GRC-produkter. Han har tidigare implementerat Stratsys GRC-produkter hos ett stort antal kunder och stöttat dem i att utveckla och optimera sina processer inom områden som informationssäkerhet, dataskydd, internkontroll och riskhantering.

Per Gustavsson

CISO, expert & föreläsare, Stratsys

Per är CISO, framstående föreläsare och forskare vid C4I & Cyber Center vid George Mason University samt Högskolan i Skövde. Per fokuserar på att upprätthålla ett starkt informationssäkerhetsarbete och rådgör kring vad som är lämpligt och olämpligt i det digitala landskapet.

Lär dig mer från branschens vassaste experter

Digitaliseringen har förändrat hur organisationer bedriver sina verksamheter, men med ökad användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) kommer också ökade risker. Det är därför avgörande för organisationer att ha robusta strategier och processer på plats för att hantera dessa risker på ett effektivt sätt.

Under detta studioevent
kommer vi, tillsammans med branschexperter, att utforska olika aspekter av IKT-riskhantering och presentera best practise för att säkra din digitala miljö.
 

Eventet riktar sig till dig som:
  • Arbetar som CTO, IT-chef, CISO, Risk Manager eller liknande
  • Arbetar med IKT-riskhantering 
  • Vill få nya insikter och lärdomar om digital tillit

Group 7827

Agenda

Introduktion till dagen

Vi hälsar alla deltagare välkomna och startar igång med en kort introduktion av agendan. 

Pass 1

Digital transformation - Priset för framgång och förändring

Med Max Kollberg, GRC-expert på Stratsys

I detta pass utforskar vi digital transformation och dess påverkan på samhället i stort. Vi tittar på fördelarna med digitalisering, kostnader och risker som kan uppstå samt betydelser av informationssäkerhet och hur man säkerställer en trygg och säker digitalisering.

Pass 2

Hotet från insidan – den mänskliga faktorn

Med Carolina Angelis, Senior Security Advisor på Truesec

Carolina utforskar den avgörande rollen som den mänskliga faktorn spelar i vårt digitala samhälle och det hot som det utgör från insidan. Vi går bortom de traditionella tekniska och fysiska riskerna, och säkerhetsåtgärderna, och fokuserar på hur den digitala tilliten är beroende av en balans mellan tekniska, administrativa, organisatoriska, juridiska och personella faktorer.

Ofta ställer vi en massa tekniska säkerhetskrav på våra underleverantörer, och våra kunder på oss, men den egentliga frågan är – vem kan man lita på? 

 

Pass 3

Leverantörssäkerhet – En viktig del för att säkerställa ert digitala ekosystem

Med Carl-Johan Ekelund, Team Lead Security på Atea

Under detta pass utforskar Carl-Johan den kritiska betydelsen av leverantörssäkerhet i det växande digitala landskapet. Vi djupdyker i hur den ökade digitaliseringen förstärker beroendet av leverantörer och behovet av att dessa leverantörer uppfyller rätt och rimliga säkerhetskrav, särskilt med tanke på EU:s senaste direktiv och förordningar.

Pass 4

Digital tillit

Med Per Gustavsson, CISO på Stratsys

Dagens moderator Therese Matton, diskuterar digital tillit med Per. Tillsammans sammanfattar dem dagens presentationer och insikter. 

Sammanfattning & avslut

Du har väl inte missat våra andra event & webinar?

Background-IKT-risker-event