On-demand webinar

Hur effektiv skolstyrning leder till en bättre verksamhet

Sofia Nybom från Solna Stad har lett arbetet kring effektiv skolstyrning på huvudmanna-nivå och arbetar idag som rektor. I det här webinaret berättar hon om hennes erfarenhet av det strukturella arbetet och hur det har hjälpt henne till gott skolledarskap.

 

Frame 201-1

Talare

Ulrika Munkby

Product Growth Manager Resource Planning, Stratsys

Sofia Nybom

Rektor, Solna Stad

Hur Solna Stad lyckats hitta nyckeln till framgång

Tillsammans med Sofia för vi en dialog om hur goda och tydliga processer kan bidra till en bättre verksamhet. Ett av resultaten har varit att flera olika roller i verksamheten fått en enhetlig syn på arbetet och blivit mer involverade.

I det här webinaret berättar Sofia om hur det strukturella arbetet ser ut och hur Solna Stad lyckats få till en effektiv skolstyrning. Nyckeln till framgång helt enkelt! Var med och inspireras och få tips och trix om hur NI kan ta ert arbete framåt.

Det här får du med dig:

  • Effektiv skolstyrning från flera olika perspektiv och roller
  • Tips och framgångsfaktorer från Sofia att ta med i ert arbete framåt
  • Goda exempel och framgångsfaktorer till ett gott skolledarskap
Vem riktar sig detta webinar till?
  • Vill effektivisera er skolstyrning
  • Arbetar som rektor, skolchef, verksamhetschef eller verksamhetscontroller
  • Är intresserad av ett digitalt stöd för skolans verksamhet

Du har väl inte missat våra andra event & webinar?

Frame 194