On-demand webinar

Få er rapportering att linjera mellan hållbarhetsramverken

De klimatrelaterade kraven på företag fortsätter att öka. Ramverk som EU-taxonomin, TCFD och CSRD ställer krav på företags hållbarhetsrapportering där klimatpåverkan utgör en central del. I det här webinaret tillsammans med vår partner BDO får du tips på hur du kan förenkla hållbarhetsrapporteringen med stöd i relevanta ramverk.

 

Frame 201-1

Talare

Mattias Frändå

Manager / Sustainable Finance Lead / Advisory, BDO

Cecilia Almér

ESG Lead, Stratsys

Cecilia arbetar som hållbarhetsexpert på Stratsys med särskilt fokus på de nya kraven kring hållbarhetsrapportering. Hon har stor erfarenhet av att arbeta både på strategisk och operativ nivå inom en rad olika branscher.

Förenkla hållbarhetsrapporteringen

Hållbarhetsexperterna Cecilia Almér från Stratsys och Mattias Frändå från BDO ger dig konkreta tips och råd om hur du får rapporteringen att linjera mellan olika ramverk. De guidar dig också igenom hur ett smart arbetsflöde kan se ut och hur du kan effektivisera arbetet på bästa sätt.

BDO hjälper företag att skapa långsiktigt värde genom affärsmodeller som klarar framtidens hållbarhetskrav. BDO levererar hållbarhetstjänster inom: strategi, styrning och förändring, sustainable finance, miljö och klimat, rapportering och granskning, leverantörsuppföljning, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Det här får du med dig:

  • Hur rapporteringen av klimatpåverkan linjerar mellan hållbarhetsramverken
  • Hur du skapar smarta arbetsflöden för att effektivisera hållbarhetsarbetet
  • Hur du kan förenkla hållbarhetsrapporteringen med ett digitalt verktyg
Vem riktar sig detta webinar till?
  • Dig som jobbar med rapportering enligt olika ramverk
  • Dig som jobbar med strategiska beslut kring mål och åtgärder
  • Dig som är hållbarhetsansvarig, hållbarhetscontroller, miljösamordnare eller liknande

Du har väl inte missat våra andra event & webinar?

Frame 194