On-demand webinar

Nyckeln till framgångsrik informationshantering

Genom att titta på exempel från verkliga situationer kommer vi att ge dig en ökad förståelse för utmaningar, lösningar och varför det är viktigt att överväga ett systemstöd för informationssäkerhets- och dataskyddsarbete.

 

Frame 201-1

Talare

Max Kollberg

GRC Specialist, Stratsys

Max ansvarar för tillväxten och utvecklingen av Stratsys GRC-produkter. Han har tidigare implementerat Stratsys GRC-produkter hos ett stort antal kunder och stöttat dem i att utveckla och optimera sina processer inom områden som informationssäkerhet, dataskydd, internkontroll och riskhantering.

Per Gustavsson

CISO, expert & föreläsare, Stratsys

Per är CISO, framstående föreläsare och forskare vid C4I & Cyber Center vid George Mason University samt Högskolan i Skövde. Per fokuserar på att upprätthålla ett starkt informationssäkerhetsarbete och rådgör kring vad som är lämpligt och olämpligt i det digitala landskapet.

Nyckeln till framgångsrik informationshantering

I dagens snabbföränderliga samhälle är det utmanande att hålla koll på nya lagar och förordningar samt hur dessa ska implementerats i verksamheten. Därför behöver organisationer arbeta strukturerat och effektivt med att hantera risker och säkerställa efterlevnad av GDPR med hjälp av en lösning med höga säkerhetskrav och smart funktionalitet.


Genom att titta på exempel från verkliga situationer kommer vi att ge dig en ökad förståelse för utmaningar, lösningar och varför det är viktigt att överväga ett systemstöd för informationssäkerhets- och dataskyddsarbete. Vi kommer också att diskutera hur man kan mäta GRC (Governance, Risk and Compliance) i termer av sparade kostnader och värde, vilket möjliggör att informerade beslut kan tas och att resurserna kan allokeras på ett mer effektivt sätt.

 

Det här får du med dig:

  • Förstå kommande utmaningar med informationssäkerhet och dataskydd
  • Best practice och exempel från verkligheten
  • Omvärldsspaning kring lagkrav
Webinaret riktar sig till dig som:
  • Arbetar med informationssäkerhet och dataskydd
  • Vill skapa en mer effektiv process för arbetet med informationssäkerhet och dataskydd
  • Vill få en bättre förståelse för hur lagar och förordningar kan implementeras i en verksamhet

Du har väl inte missat våra andra event?

Frame 194