Do board

Samarbeta i realtid, var som helst

Få full koll på din dagliga planering med Stratsys Do board. Prioritera och fokusera dina och ditt teams dagliga aktiviteter i realtid så att ni alltid vet vad som gäller och kan ligga steget före.

Organisera och prioritera tillsammans

Att visualisera sitt arbete i kolumner och organisera det på en bräda är inget nytt, utan ett välanvänt och enkelt sätt att jobba på. Det har vi tagit fasta på. Med Stratsys Do board kan du och ditt team bestämma ert arbetsflöde.

Enklare samarbete

Förenkla samarbete och kommunikation i ditt team eller i dina projektgrupper.

Bättre överblick

Få en tydlig överblick för att snabbt kunna omprioritera.

Ha koll på läget

Säkerställ att alla har koll på läget och alltid har tillgång till den senaste informationen.

Koppla strategier

Visualisera innehållet på olika brädor till strategiskt innehåll, exempelvis era strategier, mål eller strategiska aktiviteter.

Bättre översikt för alla

Med en delad arbetsyta blir det lätt att skapa rätt förutsättningar för samarbetet. Dokumentera alla detaljer och håll koll på status samtidigt som ni ser utvecklingen av ert arbete i sin helhet.

  • Skapa obegränsat antal brädor
  • Bjud in kollegor till gemensamma brädor
  • Skapa delaktiviteter och slutdatum för korten
  • Bifoga filer till ett kort
do-board-strategisk-planering

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs