DO-BOARD

Samarbeta i realtid, var som helst

Få full koll på din dagliga planering med Stratsys Do-board. Prioritera och fokusera dina och ditt teams dagliga aktiviteter i realtid så att ni alltid vet vad som gäller och kan ligga steget före.