DO-BOARD

Samarbeid i sanntid, hvor som helst

Få full kontroll over den daglige planleggingen med Stratsys DO-board. Prioriter og fokuser ditt og teamets daglige aktiviteter i sanntid, slik at du alltid vet hva som skjer og kan ligge et skritt foran.