Privat sektor

Produksjonsindustrien

BESTILL EN DEMO

Noen kunder i sektoren.

Stratsys’ tilbud

Vi gir kundene i produksjonsindustrien verktøy for å holde det strategiske arbeidet transparent og bærekraftig gjennom hele organisasjonen. Fra den overordnede konsernstrategien (f.eks. Balanced Scorecard) til løpende mål og aktiviteter ute hos teamene (f.eks. OKR).

Gjennom å også sikre fullt regelsamsvar og skape god operasjonell risikostyring får ledere og ansatte også bedre forutsetninger for å jobbe med de riktige tingene, frigjøre tid og ha et felles fokus på systematisk utvikling og forbedring av virksomheten.

Strategisk-planering (1)
Strategisk utførelse og bærekraft

For det strategiske, taktiske og operasjonelle arbeidet med selskapets forretnings- og virksomhetsplan. Fokuser på å tilrettelegge for gjennomføring av fastsatte strategier med støtte fra enkle og tydelige verktøy som sikrer at man jobber med de riktige prosjektene og aktivitetene i både team og individuelt. Alt i tråd med selskapets mål og strategier, der prosessen kan følges i sanntid av alle.

> Strategisk planlegging
> Bærekraft

risk-management
Compliance

Tydelig internstyring og -kontroll gir økt fleksibilitet slik at virksomheten raskt kan tilpasse seg endringer og styrke måloppnåelsesevnen. Det gjør at man kan sikre compliance, skape åpenhet og sørge for at den dynamiske, geografisk spredte organisasjon har optimale forutsetninger. Sikre at retningslinjer og lovbestemmelser overholdes, og sørg for at prosessen dor dette er på plass i samtlige virksomheter via «self-assessments» mv.

> Internkontroll

risk-management
Operasjonell risikostyring

Industriell virksomhet er forbundet med både risikoer og muligheter. Man må ha full oversikt over alle operasjonelle risikoer som foreligger, og disse bør håndteres på en systematisk måte gjennom korrekt identifisering og vurdering og riktige tiltak. Men for de fleste ledere (der det endelige ansvaret ligger) kan det være vanskelig å håndtere risikoene ut fra ulike spesialområder som arbeidsmiljø, sikkerhet, IT, driftsforutsetninger og bærekraft som følge av mangel på kunnskap og et mangfold av ulike prosesser og arbeidsmetoder.

> Risikostyring

Les mer i Knowledge Hub