Produksjonsindustrien

Effektivisere prosessene dine med Stratsys

Vi gir kundene i produksjonsindustrien verktøy for å holde det strategiske arbeidet transparent og bærekraftig gjennom hele organisasjonen. Fra den overordnede konsernstrategien til løpende mål og aktiviteter ute hos teamene.

En bransje i endring

Faktorer som globalisering, effektivisering og strukturelle endringer påvirker bransjen og gjør at selskapene er i konstant bevegelse. Bærekraftsarbeidet har fått en sentral rolle, og for mange selskaper er det en strategisk utfordring å få til en ressurseffektiv og fleksibel produksjon der miljøpåvirkningen ses i et helhetlig perspektiv.

Dette krever et tydelig strategisk arbeid som gjennomsyrer hele organisasjonen fra ledergruppen til team og enkeltpersoner, der deltakelse, fleksibilitet og kompetanseutvikling står i sentrum for transformasjonen. Gjennomgående er det et økt behov for cybersikkerhet ettersom flere tilkoblede enheter, skytjenester, tilgjengelige data og mer avanserte digitale teknologier har økt risikoen for cybertrusler.

Vi løser utfordringene deres

Strategisk utførelse og bærekraft

Evnen til rask omstilling og gjennomføring av strategier.

Bærekraftige og effektive leveringsstrømmer

Bærekraftig leveringsstrategi for bærekraftige leveranser.

Risikostyring

Proaktiv risikostyring som skaper forutsetninger for å nå målene.

Internkontroll og compliance

Sørger for god intern styring og kontroll for økt fleksibilitet og bedre regeletterlevelse.

Produkter for deg innen produksjonsindustrien

Fordelen med Stratsys er at vi tilbyr flere produkter i en og samme plattform. Disse kan brukes i kombinasjon, men også separat. Her er eksempler på produktene som kan brukes for deg som jobber innen produksjonsindustrien.

Start reisen din med Stratsys i dag

Vil du vite hvordan Stratsys verktøy kan hjelpe din virksomhet? La en av våre eksperter skreddersy en demo etter dine behov.

Oppdag mer

Stratsys Plattform

I over 20 år har vi utviklet Nordens ledende plattform for oppfølging, rapportering og prosessstøtte i en og samme plattform. Oppdag fordelene i dag.

Integrasjoner

Selvfølgelig tilbyr vi integrasjonsløsninger som utfyller din nåværende teknologistabel. Les mer om våre integrasjoner og hvordan du enkelt kan legge oss til eksisterende systemer.

Slik kommer du i gang

Kundene våre er unike – vi er lydhøre for hvordan man ønsker å komme i gang med Stratsys. Fra 48 timer til mer komplekse implementeringer – det styres fullstendig av hvordan deres behov ser ut.