Energi- og gjenvinning

Optimere dine kontroll- og styringsprosesser

Stratsys gir bedrifter innen energi og gjenvinning de rette forutsetningene for å lage bærekraftige strategier, tydelig risiko- og kontrollarbeid og innovativt forbedringsarbeid.

stratsys-energi-och-återvinning
vattenfall-logo
remondis_en
nynas-ab-logo-1
elenia-logo
MSB_Logo_Sweden
Svenska-kraftnat-logo

Handle ut fra nye forhold

Energi- og gjenvinningssektoren står overfor store utfordringer knyttet til fornybar energi, mer komplekse regelverk, strenge sertifiseringskrav og økte krav fra ulike kundegrupper. Ny bærekraftig teknologi for digitalisering åpner opp store muligheter for bransjen, men krever samtidig nye forretningsmodeller, nye måter å arbeide på og ny kompetanse med strengere krav til integritet og informasjonssikkerhet.

Med Stratsys systemstøtte får du muligheten til å optimere dine kontroll- og styringsprosesser med full kontroll og beredskap til raskt å handle basert på nye forhold.

happy-people-at-office

Vi løser utfordringene deres

Smidig forretningsplanlegging og målstyring

Evnen til rask omstilling og gjennomføring av strategier.

Informasjons-/cybersikkerhet

Sikre at informasjonssikkerhetsarbeidet fungerer.

Risikostyring

Proaktiv håndtering av risikoer for å forebygge problemer og nå fastsatte mål.

Internkontroll

Sørg for god intern styring og kontroll for økt fleksibilitet.

Vil du vite mer om hvordan Stratsys kan hjelpe deg?

Vi har god erfaring med å hjelpe kunder innen bank, finans og forsikring. Kontakt oss i dag, så forteller vi mer.

Stratsys-CTA-3D-arcs

Oppdag mer

Stratsys Plattform

I over 20 år har vi utviklet Nordens ledende plattform for oppfølging, rapportering og prosessstøtte i en og samme plattform. Oppdag fordelene i dag.

Integrasjoner

Selvfølgelig tilbyr vi integrasjonsløsninger som utfyller din nåværende teknologistabel. Les mer om våre integrasjoner og hvordan du enkelt kan legge oss til eksisterende systemer.

Slik kommer du i gang

Kundene våre er unike – vi er lydhøre for hvordan man ønsker å komme i gang med Stratsys. Fra 48 timer til mer komplekse implementeringer – det styres fullstendig av hvordan deres behov ser ut.