Privat sektor

Energi og gjenvinning

BESTILL EN DEMO

Noen av våre kunder i sektoren.

Hør fra våre kunder

Gradvis skal hele virksomheten delta i bærekraftsarbeidet. Til dette formålet har Stratsys gode funksjoner som er lette å forstå og enkle å anvende
Joel Schelander
Bærekarftskoordinator, Kinnekulle Energi

Stratsys’ tilbud

Vi hjelper kundene våre i energi- og gjenvinningssektoren med å digitalisere forretningsvirksomheten og det bærekraftstrategiske arbeidet for å realisere de nye målene og forretningsmulighetene bransjen står overfor. Vi gjør det også mulig å gjennomføre risiko- og kontrollarbeidet på en enkel måte på tvers av organisasjonen for å legge til rette for bedre beredskap, høy grad av regelsamsvar og minimal problemhåndtering.

Digitalt informasjonssikkerhetsarbeid i henhold til f.eks. ISO 27001 sikrer at man opererer i samsvar med personvernforordningen og gjeldende lov, og sørger i tillegg for beredskap og nøkler for å forhindre datainnbrudd.

Strategisk-planering (1)
Strategisk utførelse og bærekraft

For det strategiske, taktiske og operasjonelle arbeidet med selskapets forretnings- og virksomhetsplan. Fokuser på å tilrettelegge for gjennomføring av fastsatte strategier med støtte fra enkle og tydelige verktøy som sikrer at man jobber med de riktige prosjektene og aktivitetene i både team og individuelt. Alt i tråd med selskapets mål og strategier, der prosessen kan følges i sanntid av alle.

> Strategisk planlegging
> Bærekraft

risk-management
Kontroll- og risikostyring

Det løpende kontroll- og risikoarbeidet spiller en sentral rolle i energi- og gjenvinningssektoren. Det å ha full kontroll over risikoene i f.eks. forretningsmålene, det strategiske IT-sikkerhetsarbeidet, forsyningskjeden (f.eks. priser osv) samt miljø- og bærekraftsarbeid har blitt et konkurransefortrinn. Dette må håndteres på en systematisk og strukturert måte i hele organisasjonen med tydelig ansvar og støtte.

> Risikostyring
> Internkontroll

lock
Informasjonssikkerhet

Sikre et strukturert informasjonssikkerhetsarbeid i hele selskapet. Skap en enhetlig struktur for alt arbeid med informasjonssikkerhet. Sikre at dere overholder standardene i personvernforordningen og overholder gjeldende lov i forbindelse med informasjonshåndteringen i organisasjonen, og at dere følger standarden for f.eks. ISO 27001.

> Informasjonssikkerhet

Les mer i Knowledge Hub