Video

Underlätta rektorns vardag med rätt verktyg

I den här intervjun berättar Johan Ekman, tidigare rektor och kvalitetsutvecklare - numera konsult på Stratsys, hur vi behöver arbeta för att underlätta vardagen för rektorer. Hur kan vi underlätta rektorns vardag genom att samla allt underlag på en plats och vilka är de största utmaningarna just nu?

Vi berör bland annat frågor som:

  • Vilka utmaningar skolor och rektorer står inför idag
  • Hur Stratsys kan underlätta vardagen för rektorer
  • Hur du skapar en gemensam arbetsyta och samlar allt underlag på en plats
  • Hur du säkerställer att huvudmannen får överblick över alla skolor
  • Hur du säkerställer att eleverna får undervisning av behöriga lärare

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs