Video

Integrera läroplansområdena i målstyrningsarbetet

Hur kvalitetssäkrar du ditt kommunala och statliga uppdrag inom ramen för skolans systematiska kvalitetsarbete? I denna webinarvideo får du en genomgång av hur målformuleringsarbetet kan formuleras och följas upp utifrån båda uppdragen.

Du får bland annat ta del av:

  • Flödet som är uppbyggt i Stratsys utifrån Skolverkets kvalitetshjul
  • Hur du kan koppla samman det kommunala och statliga uppdraget
  • Hur du får till en effektiv uppföljning av kvalitetsarbetet

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs