Offentlig sektor

Region

BOKA DEMO

Några av våra kunder
inom sektorn.

Stratsys erbjudande

Över hälften av Sveriges regioner arbetar idag i Stratsys.
Vi gör det möjligt för Sveriges regioner att skapa bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål och öka kvalitén inom alla sina verksamhetsområden. Oavsett om det gäller hälso- och sjukvård, regional utveckling eller kollektivtrafik så finns Stratsys plattform där med produkter och tjänster som stöttar. Våra digitala lösningar förenklar arbetslivet för medarbetare och chefer på alla nivåer inom regionen.

Medarbetare använder verktyget för att samla sina att göra-listor, aktivitetsplaner och kontroller direkt i mobilen. Chefer tar hjälp av Stratsys plattform för att skapa delaktighet kring verksamhetens måluppfyllnad och frigöra fler resurser till kärnverksamheten. Förvaltningen använder Stratsys för att få snabb översikt över regionens mål, risker och kvalitetsarbete.

Produkter

Verksamhetsplanering

Samordna ert arbete med för en effektivare styrning på alla nivåer inom organisationen.

Hållbarhet

Planera, följ upp och rapportera ert hållbarhetsarbete.

Internkontroll

Hantera risker, kontroller och revisioner med stöd från vår lösning för intern styrning och kontroll.

Riskhantering

Identifiera och planera för risker på alla nivåer inom organisationen.

Internrevision

Samla in och analysera information kring det dagliga arbetet, skapa rekommendationer och dela.

Informationssäkerhet

Strukturera ditt arbete och lättare hantera informationstillgångar och personuppgiftsbehandlingar.

Kvalitetsledning SOSFS

Samla allt kvalitetsarbete i en gemensam plattform och skapa förutsättningar för att rätt sak, görs på rätt sätt, vid rätt tillfälle.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM skapar förutsättningar för en bra och rättssäker arbetsplats för era medarbetare.

Några av våra integrationspartners

Läs mer i vår kunskapshub!