Offentlig sektor

Regional sektor

BESTILL EN DEMO

Noen av våre kunder i sektoren

Stratsys’ tilbud

Over halvparten av Sveriges regioner jobber i dag i Stratsys.
Vi gjør det mulig for regionene å skape de beste mulige forutsetningene for å nå målene sine og øke kvaliteten innom alle virksomhetsområdene. I sektorer som helsevesenet, regional utvikling og kollektivtrafikk er Stratsys-plattformen implementert med støtteprodukter og -tjenester. De digitale løsningene våre forenkler arbeidslivet for ansatte og ledere på alle nivåer innenfor de regionale foretakene.

De ansatte bruker verktøyet for å samle gjøremålslister, aktivitetsplaner og kontroller på ett sted og ha tilgang til dem via mobilen. Lederne bruker Stratsys-plattformen til å gi alle eierskap over prosessen mot måloppnåelse og frigjøre flere ressurser til kjernevirksomheten. Forvaltningen bruker Stratsys til å få rask oversikt over regionens mål, risikoer og kvalitetsarbeid.

Produkter

Virksomhetsplanlegging

Virksomhetsplanlegging gjør det mulig å prioritere og fokusere på å utvikle virksomheten og øke kvaliteten på en enhetlig måte.

Bærekraft

Muliggjør et fremgangsrikt bærekraftsarbeid ved å samle alle strategier, mål og KPI-er på ett sted.

Internkontroll

Planlegg kontrollmomenter for å sikre at vi jobber på riktig måte, og samtidig håndterer risikoene og de kravene vi har på oss.

Risikostyring

Identifiser og planlegg for risikoer på alle nivåer i organisasjonen. Risikoverktøyet kan tilpasses til det kompleksitetsnivået dere ønsker.

Internrevisjon

Med internrevisjonen kan selskapet samle inn og analysere den mest kritiske informasjonen om det daglige arbeidet, utarbeide anbefalinger og dele informasjonen videre.

Informasjonssikkerhet

Bruk tydelige risikoanalyser og handlingsplaner for å sørge for at arbeidet med informasjonssikkerhet er av høy standard.

Systematisk arbeidsmiljøledelse – SAM

Stratsys’ produkt for systematisk arbeidsmiljøledelse skaper forutsetninger for å sikre en god og trygg arbeidsplass for de ansatte.

Les mer i Knowledge Hub