Offentlig sektor

Regional sektor

BESTILL EN DEMO

Noen av våre kunder i sektoren

Stratsys’ tilbud

Over halvparten av Sveriges regioner jobber i dag i Stratsys.
Vi gjør det mulig for regionene å skape de beste mulige forutsetningene for å nå målene sine og øke kvaliteten innom alle virksomhetsområdene. I sektorer som helsevesenet, regional utvikling og kollektivtrafikk er Stratsys-plattformen implementert med støtteprodukter og -tjenester. De digitale løsningene våre forenkler arbeidslivet for ansatte og ledere på alle nivåer innenfor de regionale foretakene.

De ansatte bruker verktøyet for å samle gjøremålslister, aktivitetsplaner og kontroller på ett sted og ha tilgang til dem via mobilen. Lederne bruker Stratsys-plattformen til å gi alle eierskap over prosessen mot måloppnåelse og frigjøre flere ressurser til kjernevirksomheten. Forvaltningen bruker Stratsys til å få rask oversikt over regionens mål, risikoer og kvalitetsarbeid.

Produkter

Virksomhetsplanlegging

Virksomhetsplanlegging gjør det mulig å prioritere og fokusere på å utvikle virksomheten og øke kvaliteten på en enhetlig måte.

Bærekraft

Muliggjør et fremgangsrikt bærekraftsarbeid ved å samle alle strategier, mål og KPI-er på ett sted.

Internkontroll

Planlegg kontrollmomenter for å sikre at vi jobber på riktig måte, og samtidig håndterer risikoene og de kravene vi har på oss.

Risikostyring

Identifiser og planlegg for risikoer på alle nivåer i organisasjonen. Risikoverktøyet kan tilpasses til det kompleksitetsnivået dere ønsker.

Informasjonssikkerhet

Bruk tydelige risikoanalyser og handlingsplaner for å sørge for at arbeidet med informasjonssikkerhet er av høy standard.

Systematisk arbeidsmiljøledelse – SAM

Stratsys’ produkt for systematisk arbeidsmiljøledelse skaper forutsetninger for å sikre en god og trygg arbeidsplass for de ansatte.

Les mer i Knowledge Hub