Expertrådgivning i hållbarhetsfrågor

Som komplement till vår hållbarhetsprodukt erbjuder vi, tillsammans med våra partners, rådgivning till dig som vill ha ytterligare stöd. Kontakta oss idag så berättar vi mer.

Vi hjälper dig med allt från analys till strategi

Hållbarhet är ett komplext område där allt hårdare krav kan bidra till osäkerhet kring vad som ska göras och hur. Därför erbjuder vi rådgivning till våra kunder för underlätta arbetet och guida dig längs vägen. Behöver du hjälp med kortare uppdrag finns Stratsys experter till hands. Vid mer omfattande uppdrag finns våra partners till din hjälp. 

Ramverk

Strategi

Analyser

Granskning

Få vägledning bland ramverk

Hållbarhetsområdet består idag av en rad olika standarder och ramverk. De är relevanta ur olika perspektiv men överlappar också varandra mer eller mindre. Befinner du dig i uppstartsfasen eller vill ta nya tag i ert hållbarhetsarbete? Då finns vi här för att hjälpa dig reda ut vilka ramverk och standarder som är relevanta för just din verksamhet.

GRI

Global Reporting Initiative

GHG

Green House Gas Protocol

SDG

Agenda 20230 och de globala målen

TCFD

Task Force on Climate-related Financial Disclosures

Ramverk som stöds i Stratsys

I vår produkt för hållbarhetsstyrning finns stöd för följande ramverk. Det går även att ta fram vyer för ytterligare standarder och ramverk utifrån vad som är relevant för er.

Stöd i analysarbetet

Att arbeta med hållbarhet kräver en omfattande analys från olika perspektiv, vilket kan vara en utmaning att utföra på egen hand. 

Riskanalyser för att identifiera hur omgivningen riskerar att påverka din organisation, och vice versa.
Vilka hållbarhetsfrågor är väsentliga för er?
Hur ser er leverantörskedja ut och vilka risker innebär den?
Var sker er klimatpåverkan och i vilken storlek?
Hur väl presterar ni i ESG-dimensionerna?

Tillsammans med våra erfarna partners erbjuder vi det stöd du behöver för att lyckas med analysarbetet.

Väsentlighetsanalys
Nyckeltalsanalys
Klimatberäkningar
Riskanalys
Leverantörsbedömning
Scenarioanalys

Hjälp att utforma hållbarhetsstrategin

Med analyser på plats är det dags att blicka framåt. Vad är er långsiktiga vision med hållbarhetsarbetet, var vill ni vara om 1, 5 respektive 10 år och hur ska ni gå tillväga för att ta er dit? Att ha en tydlig hållbarhetsstrategi på plats ger er en tydlig riktning om vart ni är på väg. Vi hjälper dig att formulera er strategi som ni sedan kan jobba med i Stratsys för att se till att den efterlevs. 

Hjälp med extern granskning

Krav på extern granskning finns redan idag i vissa ramverk och kraven ökar. Det gäller att identifiera brister, säkerställa lag- och ramverksefterlevnad och att unvika greenwashing. Vi kan hjälpa er med extern granskning utifrån ramverk, lagstiftning eller ISO-standard.  

norex-case

 

"Något jag tycker borde lyftas fram är hur måna Stratsys är om att vi som företag verkligen ska komma i gång på riktigt och lyckas med hållbarhetsarbetet."

 

- Josefin Lindell, Hållbarhetskoordinator

Frågor och svar

För vem passar dessa rådgivningstjänster?
Våra rådgivningstjänster passar dig som är i uppstarten eller vill ta nya tag i ert hållbarhetsarbete.
Kan jag köpa enbart rådgivning?

Vi erbjuder rådgivning till kunder som jobbar med hållbarhetsstyrning i Stratsys. Är du inte kund idag men är intresserad av rådgivning så är du välkommen att höra av dig till oss för att se hur vi kan hjälpa dig. 

Hur kommer jag igång med rådgivningstjänsten?

Är du redan kund? Hör av dig direkt till din kontaktperson på Stratsys för att komma i kontakt med våra experter inom hållbarhet.

Är du ännu inte kund hos oss. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för mer information. 

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan. 
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig