Produktuppdateringar december - Meetings

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Produktuppdateringar december - Meetings</span>
Skriven av
Joakim Stattin

Här hittar du information om de senaste nyheterna vi släppt i Stratsys Meetings.

Nya funktioner

Den nya mötesöversikten är nu tillgänglig för alla användare. Den gör det enklare att hitta mötet du letar efter och gör det också tydligare vilka möten som är hämtade från Outlook. Det är även tydligare vilka möten du har idag. Samtidigt har vi flyttat ut sökfunktionen för möten och åtgärder så att den är enklare att hitta.


Mötesöversikt i Stratsys digitala verktyg Meetings.

Förbättringar

Nu finns det möjlighet att dölja alla möten som importeras från Outlook-kalendern (Office365 integration). Det gör du i filtermenyn som du får upp genom att trycka på filterikonen längst till höger i sökfältet.

 

DöljOutlook