Produktuppdateringar december - EdTech

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Produktuppdateringar december - EdTech</span>
Skriven av
Ulrika Munkby
Lästid
1 min

Här hittar du information om de senaste nyheterna och förbättringarna som vi har släppt i Resursplanering.

Nya funktioner

Ta bort planer

Nu kan du ta bort planer som du inte längre behöver. Tänk dock på att planerna försvinner permanent vid borttagning.

Ny behörighetsinformation

Nu visar vi vilka årskurser ämnesbehörigheterna gäller för via tooltips i Bemanningsplanen och i personallistan.

Behörighetsinformation Resursplanering skola
Redigera personal

Personalredigeringen har fått en ny design. Nu får du en överblick över varje lärares behörigheter även beträffande årskurs. Om du har gamla inlästa behörigheter eller lärarlegitimationer som är felaktiga kan du också rensa bort dessa.

Redigera personal resursplanering skola
Förbättringar

Resursplanering har fått uppdaterad design för att matcha Nya Stratsys.

Du kan nu skicka feedback direkt till oss på utvecklingen. Berätta vad du gillar och vad som kan förbättras i vår nya feedbackdialog! 

Fixar

Nu finns det stöd för samordningsnummer bredvid personnummer, exempelvis 19701072-nnnn.

Antal elever per klass visas nu som tooltip även i Timplanen.