Produktuppdateringar oktober - Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Produktuppdateringar oktober - Stratsys</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
2 min

Förbättringar och nya funktioner 

Här samlar vi de senaste nyheterna och förbättringarna i Stratsys. 

Möjlighet att ange händelser i årshjulet som återkommande varje år
För händelser som äger rum varje år är det nu möjligt att markera dessa som årligen återkommande. På så vis slipper du skapa en ny händelse för varje år den förekommer.

Ikon återkommande händelse, gadget

Funktionen finns både i årshjulsadministrationen och i anslutningen till gadgeten (bilden nedan). I dagsläget är alla inställningar gemensamma för samtliga år.
(1 oktober, 2019).

Återkommande händelse, gadgetAnvänd gärna feedback-knappen i verktyget för att berätta vad du tycker om funktionen och ge förslag på hur vi kan förbättra den!

Automatisk rättstavning med hjälp av webbläsarens rättstavningsfunktion
Nu får du rättstavningshjälp automatiskt när du skriver dina texter. Vi har kompletterat vår ordinarie rättstavningshjälp med att nu lyssna på din webbläsares inbyggda rättstavningsfunktion.

Vi stödjer samtliga ordinarie webbläsare (Chrome, Mozilla Firefox, Edge och Internet Explorer), men för bästa upplevelse rekommenderar vi Chrome och Firefox.
(8 oktober, 2019).

Återkommande uppgifter visas en gång för varje period i din att göra-lista
Nu visas dina återkommande uppgifter en gång för varje tillfälle de ska följas upp. Ett mått som exempelvis följs upp månadsvis visas nu alltså en gång för varje månad. Detta gör det enklare för dig att se när i tiden det finns uppgifter i din lista.
(9 oktober, 2019)

Enklare filtrering på kategorier i årshjulet
Nu har vi gjort det enklare för dig att filtrera på kategorierna i årshjulet. Nu kan du enkelt och smidigt bocka i och ur alla kategorier och välja den kategori du är intresserad av. (16 oktober, 2019).

Förbättrad kategorifiltrering

Förbättringar kring anvisningar i uppföljningsfönstret
Nu när du får upp ett kort för varje period och åtgärd i din att göra-lista har vi även gjort anvisningarna tydligare.
Tydligare anvisningar
När du kommer från att göra-listan visas den anvisning som gäller för det aktuella kortet överst bland anvisningarna. Om det finns annan uppföljning som du ska göra inom samma period men med en annan deadline ser du denna på raden "Tips".

Vi har även förtydligat vad du förväntas göra för respektive kort då det nu står exempelvis "rapportera" eller "kommentera" direkt på kortet. (18 oktober, 2019).

Nya anvisningar2


Nu kan lokala administratörer ändra vilka som ser en händelse i årshjulet 
Nu kan lokala administratörer ändra vilka som ska kunna se en händelse i årshjulet i det fall händelsen har skapats av en global administratör. På så vis blir det enklare att säkerställa att användarna ser händelser som är relevanta för deras verksamhet. (18 oktober, 2019).

Möjlighet att filtrera på underliggande information i uppföljningsfönstret för mått och aktiviteter
Tidigare fick du i uppföljningsfönstret navigera nedåt i uppföljningskedjan med hjälp av pilar för att kunna se underliggande information. Då visades informationen enhet för enhet. Nu kan du istället direkt få en samlad överblick över information som följs upp längre ner i organisationen. Det går även att filtrera på informationen direkt i underlaget precis som du gör i en vy.

Förbättringen gäller i det fall du som global administratör har ställt in i ditt standardfilter att filtrering på underliggande information ska vara möjligt i uppföljningsfönstrets underlag. (30 oktober, 2019).

Fixar
  • I uppföljningsfönstret syns nu fliken "Underlag" för allt innehåll. (18 oktober, 2019).
 
Kommande förbättringar

Inställning för tidsfiltret i att göra-listan
Det förvalda intervallet i att göra-listans tidsfilter kommer kunna styras av en administratör. Tidsfiltret styr vad som visas i listan utifrån den deadline som uppgifterna har.
Idag är det förvalda intervallet två veckor framåt och två veckor bakåt. Med den nya funktionen kommer det gå att ändra detta och välja upp till fem veckor bakåt och framåt. (preliminärt slutet av oktober)

tidsfilter