Produktuppdateringar november - Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Produktuppdateringar november - Stratsys</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
1 min

Förbättringar och nya funktioner 

Här samlar vi de senaste nyheterna och förbättringarna i Stratsys. 

Bifoga filer i kommunikationsytan
Som tillägg till att kunna länka till information går det nu även att bifoga filer i kommunikationsytan, vilket gör det enklare att sprida relevant information såsom  exempelvis processbeskrivningar eller lathundar. Filerna kan läggas både i meddelanden eller som snabblänkar som alltid syns högst upp i kommunikationsytan.  (26 nov, 2019)

bifoga fil

Tydligare när det finns ny information i kommunikationsytan
För att ny information inte ska missas fälls nu kommunikationsytan ut automatiskt när det finns ny information i den produkt användaren befinner sig i. (19 nov, 2019)

Språkstöd för övre delen av kommunikationsytan
Nu går det att skriva välkomsttexten i kommunikationsytan på olika språk. För våra kunder som använder olika språk inom olika delar av organisationen är detta en efterlängtad möjlighet. (26 nov, 2019)

Enklare navigering i menyer genom "grupperande" menyflikar
En administratör kan nu ställa in att en menyflik motsvarande ett steg i er meny, inte ska vara klickbar utan enbart användas för att gruppera vyerna som ligger under den aktuella menyfliken. Ett exempel är att en menyflik döps till ”Följa upp” men är i sig inte klickbar, utan samlar endast uppföljningssidor under sig. (19 nov 2019)

Fixar
  • Vi har utökat antalet tecken på nodnamn från 500 till 1000 tecken. 19 nov, 2019).
 
Kommande förbättringar

Möjlighet att styra att tabeller ska ha liggande format i rapporter
Om du har stora tabeller i rapporten är det nu möjligt att ställa in att tabellen ska visas i liggande format vid export, vilket ger mer plats för informationen i varje kolumn och som i sin tur bidrar till en snyggare och mer lättläst rapport. (kommer inom kort)

Möjlighet att ange olika typsnitt och storlek för olika tabeller i rapporter
Nu finns det möjlighet att ha olika inställningar för typsnitt och teckenstorlek beroende på vad tabellen primärt innehåller. Tidigare fanns endast en mall för tabeller som styrde teckenstorlek och storlek för samtliga tabeller i en rapport. Nu finns det möjlighet att ha två mallar, förslagsvis en mall för tabeller som primärt innehåller textbaserad information samt en mall för tabeller som primärt innehåller numerisk data. (Kommer inom kort)

Möjlighet att knyta en url-länk till händelser i årshjulet
Nu finns det möjlighet för samtliga användare att lägga till url-länkar till en händelse direkt från gadgeten.
Lokala administratörer och användare kan knyta url-länkar till en händelse. Globala administratörer har samma länkningsalternativ som i årshjulsadministrationen och kan därmed även knyta händelser till en vy. (kommer inom kort)