Produktuppdateringar maj - EdTech

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Produktuppdateringar maj - EdTech</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
1 min

Nyheter och uppdateringar i Resursplanering

Här hittar du information om de senaste nyheterna och förbättringarna som vi har släppt i Resursplanering.

Nya funktioner

Nyckeltal från Resursplanering

Är du nyfiken på hur mycket obehörig undervisning som bedrivs i din kommun? Nu kan du få reda på det genom vår nya funktion “Nyckeltal från Resursplanering”! Kontakta din Stratsyskonsult för att få veta mer (eller använd kontaktformuläret) för hur detta kan implementeras i din organisation. (3 maj, 2019)

Nyckeltal från Resursplanering

Rapport över obehörig undervisning

Nu kan du få ut en rapport över all behörig och obehörig undervisning från Bemanningsplanen! Rapporten får du ut i .csv som stöds av Excel. (17 april, 2019)Rapport över obeh undervisning

 
Stöd för ändrad Grundtimplan

Nu kan du frikoppla Vårterminens timplan så att en ändring i Grundtimplanen bara påverkar höstens timplan för kommande läsår. Tiderna för våren “låses” därmed. Detta är ett stöd för Skolverkets ändrade stadieindelade timplan. Funktionen heter "Frikoppla från Grundtimplan". Du kan också återställa all Timplanstid till tiden som gäller i Grundtimplan för en termin. (3 maj, 2019)Frikoppla från Grundtimplan

Förbättringar

Utökad behörighetsinformation

Vi visar nu även om en personal är legitimerad förskollärare, behörig för undervisning i fritidshem respektive förskoleklass i personalkortet. Använd "Uppdatera behörigheter" för att få in denna information i din plan. (9 april, 2019)

Behörigheter i personalkort

Nya Bemanningsplanen blir standard

Nu stänger vi snart ner vår gamla Bemanningsplan! Du vet väl att du i nya Bemanningsplanen kan: 

  1. Filtrera på kostnadsfördelningsgrupper  
  2. Filtrera på personal
  3. Filtrera på klasser och grupper 
  4. Välja att visa i kompakt läge
  5. Exportera till schema med mera
  6. Växla mellan att visa utlagd tid och tid kvar för personalen

Nytt i Bemanningsplanen

Kontakta oss

Du vet väl att du kan kontakta oss i Resursplaneringsteamet direkt med frågor och förslag? Använd vår nya Support-meny längst ner till vänster. Vi svarar så fort vi kan under arbetstid! (3 maj, 2019)