Produktuppdateringar juli - Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Produktuppdateringar juli - Stratsys</span>
Skriven av
Josefine Lindskog

Förbättringar och nya funktioner 


Möjlighet att se lista av händelser bredvid årshjulet

Nu släpper vi ett tredje visningsläge för årshjulet som baseras på egna händelser. Visningsläget gör det möjligt att se händelserna som en lista bredvid hjulet. På så vis blir det enklare att få översikt över innehållet. 

Lista bredvid årshjul-1Visningsläget finns tillgängligt i storlekarna M och L. I dessa storlekar blir visningsläget även standard.

I samband med förbättringen återfinns numera samtliga filtreringsmöjligheter, inklusive kategorier, i dropdown-listor högst upp. (16 juli, 2019)

Filtrering ovanför visningsläget-1

Möjlighet att hämta ut rapporter för inbäddning på webben

Nu har vi gjort det möjligt att via våra API:er hämta ut information från hela eller delar av rapporter ni hanterar i Stratsys. 

Detta gör det möjligt att exempelvis bädda in er årsredovisning i ert CMS-verktyg och därmed tillgängliggöra rapporten direkt på er hemsida. (16 juli, 2019)