Produktuppdateringar februari - Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Produktuppdateringar februari - Stratsys</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
2 min

Förbättringar och nya funktioner 

Här samlar vi de senaste nyheterna och förbättringarna i Stratsys. 

Släppta funktioner i februari

Förbättringar i att göra-listan 
Vi har gjort förbättringar i att göra-listan för att arbetet ska fungera smidigare under den del av året arbete sker parallellt i aktuell- och planeringsversion.
(2 februari, 2020)

Nya beräkningsformler i mått
Vi har kompletterat våra mått med två nya beräkningsformler. "Högsta värdet intervall" respektive "Lägsta värdet intervall". Syftet med de nya formlerna är att kunna identifiera det högst respektive lägsta värdet inom en period.
(5 februari, 2020)

Tydligare namn i webbläsarens flikar
I webbläsarens flikar är det nu tydligare vilken del av plattformen du befinner dig i. Det framgår vilken produkt du är i, om du är på startsidan, Do-boarden eller i en rapport. Detta underlättar arbetet för dig om du har Stratsys öppet i flera flikar samtidigt. (6 februari, 2020)

Möjlighet att bifoga filer till händelser i årshjulet
Nu är det möjligt att bifoga filer till händelser i årshjulet. Funktionen finns tillgänglig för samtliga användare i anslutning till gadgeten. (7 februari, 2020).

(Inom kort kommer funktionen även att finnas tillgänglig i dashboardadministrationen). 

Möjlighet för användare att fördela ner händelser
Även användare kan nu fördela ner händelser i årshjulet längre ut i organisationen. (11 februari, 2020).

Förbättringar av externa koder i ändra-dialogen
Innan jul släppte vi möjligheten att ange externa koder på samtliga nodtyper. Efter feedback har vi gjort justeringar. Inom kort kommer en global administratör kunna ställa in om fältet för externa koder ska visas för samtliga användare eller enbart för administratörer (globala och lokala). (12 februari, 2020).

Förbättringar årshjul
Snart släpps ett antal mindre förbättringar på hur årshjulet presenteras i gadgeten:

  • Vi har justerat hur händelserna visas i hjulet för att göra det enklare att se när en händelse som löper över månadsskiften är en och samma händelse. I förbättringarna ingår t.ex. justering av kontrast och ändrad layout vad gäller händelserna.
  • Vi har lagt in tooltip när du för muspekaren över en årshjulsring. Tooltipen gör det enklare att förstå till vilket årshjul händelserna hör.
  • Vi har förtydligat vilken händelse du filtrerar på genom att klicka på en händelse, både i hjulet och i listan till höger.
  • Fixar som förbättrat filtrering på årshjul (när du har flera årshjul i samma gadget) och filtering på period/år. (14 februari, 2020).

 

Få koll på kort från Do-board i din att göra-lista på startsidan
Nu får du ännu bättre överblick över vad du ska göra då även kort som du är ansvarig för i olika Do-boards samlas i din att göra-lista. Endast de kort som har en deadline kommer att visas i listan. (24 februari, 2020).

Möjlighet att kategorisera kort i Do-board
Nu är det möjligt att skapa kategorier till korten på dina brädor. Kategorierna kan ha ett namn och en färg. (24 februari, 2020).

Möjlighet att filtrera på kort i Do-board
Nu är det möjligt att filtrera på korten på brädan. Du filtrerar genom att ställa dig i brädans sökfält. Det går att filtrera på ansvarig och kategorier. (24 februari, 2020).

Åtgärder från Meetings länkar direkt in i mötet 
Snart kommer Meetings-åtgärder i att göra-listan att länka rakt in i mötet där åtgärden skapats. Syftet är att ge dig en bättre kontext och bakgrund till åtgärden. För Meetings-kort där du själv inte är deltagare på mötet har vi kvar nuvarande beteende där kortet länkar till åtgärdslistan i Meetings. (26 februari, 2020).


Ny gadget - "Mina mest besökta sidor"

Nu släpper vi en ny gadget som listar de sidor som du är oftast inne och arbetar i. På så vis blir det enklare för dig som användare att snabbt och enkelt komma in dit du oftast arbetar i verktyget. Bland dina mest besökta sidor kommer du se rapporter, vyer och Do-board-brädor. Du ser också när du besökte sidan senast.
Du väljer enkelt in gadgeten genom att klicka på ikonen för den nya gadgeten efter att ha valt att lägga till en ny gadget. (28 februari, 2020).