Produktuppdateringar augusti - Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Produktuppdateringar augusti - Stratsys</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
1 min

Hej! Här är de nya funktionerna vi släppt i sommar!


1. Möjlighet att bordlägga agendapunkter i ett möte

Du har säkert deltagit i eller lett möten som dragit ut på tiden där alla agendapunkter inte hunnits med som planerat. Nu gör vi det möjligt för dig att bordlägga agendapunkter så att du kan säkerställa att punkterna lyfts upp på kommande möten.

Du bordlägger enkelt punkter på sittande möte med hjälp av knappen till höger om en agendapunkt där du väljer "Bordlägg".

Bordlägg agendapunkter genom att högerklicka i trepunktsmenyn till höger i agendapunkten.
Till höger i mötesdetaljerna får du en översikt över vilka mötespunkter som har bordlagts.

Bordlagda agendapunkter visas i mötesdetaljerna.
Du kan även lyfta in de bordlagda mötespunkterna till ett framtida möte, där du väljer in de punkter du önskar till det aktuella mötet.
(26 augusti, 2020).

Under fliken bordlagda agendapunkter kan du välja in punkter till ett möte.

 

2. Möjlighet att arkivera uppgifter i Do-board


Nu kan du arkivera uppgifter som inte längre är aktuella, exempelvis uppgifter som du redan har åtgärdat och är klar med.

Arkivering av en uppgift

I brädans kontextmeny får du även översikt över alla uppgifter som har arkiverats under valet "Visa arkiverade uppgifter". 3. Möjlighet att se uppgifter från Do-board direkt i uppföljningsfönstret
Nu släpper vi en förbättring som underlättar din uppföljning då funktionen gör det möjligt för dig att se dina kopplade uppgifter direkt när du följer upp dina mål.

Do-boarduppgifter i uppföljningsfönstret
Förbättringen är kopplad till den funktion vi släppte i mars som gör det möjligt för dig att koppla dina mål och strategier till en eller flera brädor. Du hittar funktionen i uppföljningsfönstrets övre list!

Vi hoppas att du kommer gilla våra nya funktioner!