Produktuppdateringar april - Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Produktuppdateringar april - Stratsys</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
2 min

Förbättringar och nya funktioner 

 
Nytt årshjul med kategorier och filter

Nu släpper vi en första version av årshjulet som baseras på egna händelser. Syftet med det nya årshjulet är att göra informationen i årshjulet mer överskådlig. 

 • Möjlighet att kategorisera händelser
 • Möjlighet att filtrera på händelser med hjälp av kategorierna direkt i gadgeten. Genom att händelserna nu knyts till kategorier blir det möjligt att filtrera på informationen i årshjulet i gadgeten, en efterlängtad funktion!
 • En ny administrationssida som är lättåtkomlig direkt på dashboarden
 • Möjlighet att kopiera över händelser från ett befintligt årshjul till det nya gränssnittet (10 april, 2019)
Flera årshjul i en och samma gadget

I vår manual har vi samlat information som är bra att känna till innan ni kopierar över era befintliga årshjul till det nya gränssnittet.  

Förbättringar som är på gång kring årshjulet
 • Möjlighet för en global administratör att välja vilka årshjul baserade på egna händelser som ska vara valbara i gadgeten
 • Möjlighet för lokala administratörer att lägga till händelser i årshjul baserade på egna händelser
 • Möjlighet för användare att lägga till händelser i årshjul baserade på egna händelser
 • Möjlighet att se årshjulet med lista i samma visningsläge i gadgeten
 • Möjlighet att skapa nya och administrera vybaserade årshjul i det nya gränsnittet
 • Möjlighet att i årshjulet som baseras på egna händelser kunna ange att en händelse är återkommande från år till år
Inga tomma diagram på nya startsidan

Nu har vi gjort förbättringar i diagrammen på startsidan som innebär att diagram som saknar innehåll inte visas. I samband med detta har vi gjort det möjligt för administratörer att välja vad som ska hända om data inte visas: Antingen visas en annan enhets data eller så visas inte gadgeten alls. (10 april, 2019)

Diagram

Förbättringar i att göra-listan
Utifrån feedback justerar vi urvalet av vilka kort som visas i listan från början samt gör förenklingar i hur listans filtrering fungerar:
 
 • Från början ser du alla de uppgifter i din lista som har deadline 14 dagar bakåt samt 14 dagar framåt (25 april, 2019)
 • Förbättring av tidsfiltret så att du kan välja att visa uppgifter ett år framåt och ett år bakåt i tiden (25 april, 2019)
 • Snabbknappar för att snabbt få fram allt som är försenat, alla kommande eller klara uppgifter (25 april, 2019)
 
Ytterligare förbättringar som vi gjort i att göra-listan: 
 • Fritextfiltret söker på allt 1 år fram och 1 år bak vilket gör det mycket kraftfullare än tidigare då det bara sökte på det som visades i listan. (25 april, 2019)
  Tips! Använd fritextfiltret för att söka inte bara på namn utan även för att söka fram allt från en viss styrmodell eller enhet.
 • Aktiviteter som har en status i “Vänteläge” visas inte i listan (25 april, 2019)
 • Rapportera Meetings-åtgärder direkt i att göra-listan (10 april, 2019)

Tidigare så länkades du från kortet in till Meetings där du kunde göra din rapportering. Genom att rapportera direkt i listan blir det mycket smidigare för dig att snabbt gå igenom och följa upp dina åtgärder från möten! 

Meetings

Möjlighet att anpassa innehållet i kommunikationsytan utifrån produkt

Nu har vi gjort det möjligt för en global administratör att rikta inläggen i ytan till användare inom olika produkter. Syftet är att möta behovet av att kunna kommunicera till olika användare samt att informationen visas i rätt sammanhang.
Inlägg som knyts till en produkt syns bara när du arbetar i den aktuella produkten.

Kommunikationsyta, inlägg per produkt
Utöver att kunna välja en produkt finns två standardval; “Startsida” respektive “Alla”. Då visas inläggen för användarna när de befinner sig på startsidan respektive överallt; oavsett vilken produkt de befinner sig i. (10 april, 2019)


Förbättrad information kring externa tabeller i inrapporteringsläget

Nu framgår det även vilket källsystem de externa tabellerna i rapporter hämtar data från. (10 april, 2019)

Källsystem visas i extern tabell

Möjlighet att skrivskydda måttkolumner från manuell inmatning

För måttkolumner införs en inställning som heter "Kolumn för import av värden, skrivskyddad i gränssnittet". Syftet med inställningen är att kunna skrivskydda måttens datakolumner från manuell inmatning när automatisk dataimport används. (4 april, 2019)

Här hittar du alla våra produktnyheter i Stratsys.