Tranemo satsar på resursplanering för en bättre skola

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Tranemo satsar på resursplanering för en bättre skola</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
1 min

För att skapa en likvärdig skola och säkerställa kunskapsutvecklingen har Tranemo kommun bestämt sig för att förenkla och förbättra sin resursplanering med hjälp av Stratsys. Målet är att i större utsträckning kunna rikta kommunens insatser dit de behövs och på så vis skapa en bättre och mer likvärdig skola.


Med utgångspunkt i Statsbidraget 

För att stötta skolorna i deras arbete med likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklasser och grundskola bidrar staten under 2019 med 3,5 miljarder kronor i Statsbidrag. Kommuner och fristående skolor får själva avgör vilka insatser de vill satsa på och prioritera inom ramen för likvärdighet och kunskapsutveckling. Det kan exempelvis handla om att höja kvalitén på elevhälsoarbetet, att anställa lärarassistenter för att bättre utnyttja lärarnas tid och kompetens eller läromedel och digitala verktyg. 

Bättre möjligheter i Tranemo 

I Tranemo kommun har man prioriterat klokt och använt sig av Statsbidraget för att förbättra (och digitalisera) sin resursplanering.

Enligt Tranemo kommun själva så "uppnår man en bättre möjlighet för likvärdig skola genom att satsa på Stratsys Resursplanering." Målet är att rikta kommunens insatser dit där de behövs och samtidigt synliggöra var det finns brist på lärarkompetens. Man vill också jämföra resursbehov och ekonomiska förutsättningar mellan de olika skolorna i kommunen och på så sätt ge dem som har större behov rätt stöttning. Ett enkelt och effektivt sätt att skapa en bemanning som främjar just likvärdighet med hjälp av Stadsbidrag.