Torsby kommun förbättrar måluppföljningen

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Torsby kommun förbättrar måluppföljningen</span>
Skriven av
Sample HubSpot User
Lästid
1 min

För Torsby kommun har det med tidigare arbetssätt varit en utmaning att följa upp kommunfullmäktiges mål på ett strukturerat sätt. För att samla alla nödvändiga uppgifter för måluppföljningen och visualisera hela kedjan ifrån kommunfullmäktige till nämnder, förvaltningar och avdelningar med enskilda nyckeltal har man nu valt att investera i ett dedikerat verktyg. I jämförelsen av olika leverantörer föll valet på Stratsys.

”När det gäller just uppföljningen av mål såg vi inget annat system som kunde leverera”
Angela Birnstein, Ekonomichef i Torsby kommun.

Då man inom kommunen upplevde en svårighet med att på ett bra sätt följa upp kommunfullmäktiges mål har man nu valt att investera i ett dedikerat verktyg för hanteringen av denna process.

- Tidigare hanterade vi måluppföljningen i Word och Excel, men att göra det arbetet på ett ostrukturerat sätt var mer ett misslyckande än något annat, säger Angela Birnstein, Ekonomichef i Torsby kommun.

Angela Birnstein menar att det tidigare varit i princip omöjligt att följa upp kommunfullmäktiges mål på ett fungerande vis.

 - Vi saknade ett bra sätt att sammanföra alla uppgifter som behövs för att synliggöra hela kedjan ifrån kommunfullmäktige till nämnder, förvaltningar och avdelningar med enskilda nyckeltal.

När kommunen såg sig om efter ett systemstöd ville man hitta ett verktyg som utöver att hantera måluppföljningen också kunde stötta i arbetet med rapporter, årsredovisning och internkontrollplan. En viktig del handlade om att de risker kommunen identifierar också går att koppla till verksamhetens mål på ett tydligt sätt snarare än att hantera verksamhetsplan och internkontrollplan separat. En annan parameter var att man behövde ett verktyg som kunde integreras med VISMA budget och prognos. Valet föll på Stratsys.

- Vi tror att vi i Stratsys har en bra produkt. När det gäller just uppföljningen av mål såg vi inget annat system som kunde leverera.