Svenska skidförbundet väljer Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Svenska skidförbundet väljer Stratsys</span>
Skriven av
Erik Englund
Lästid
2 min

Nu blir Stratsys en del av Svenska skidförbundets verksamhetsplanering och måluppföljning. Här berättar Ola Strömberg, och Elisabeth Egnell från Svenska skidförbundet om sina förväntningar på samarbetet.


Varför valde ni Stratsys?

– Idrottsrörelsen har under 2000-talet gjort en intressant resa både organisatoriskt och verksamhetsmässigt med en förflyttning från den klassiskt ideella föreningsmodellen, mot en allt mer professionaliserad verksamhet där utmaningarna ofta blir att blanda de ideella krafterna med de som har idrott som avlönat arbete. Inte minst har idrottens totala omsättning även ökat avsevärt, något som beror på en starkare koppling till näringslivet med partnerskap och TV-intäkter, berättar Ola, förbundsdirektör på Svenska skidförbundet.

– I takt med allt detta, så blir en naturlig konsekvens att kraven på vår verksamhet ökar. Det ställs förväntningar på att vi jobbar strukturerat med full transparens, tydlig målsättning och löpande utvärdering och uppföljning mot alla våra intressenter.

– När Svenska Skidförbundets Strategi 2026 antogs under hösten 2020, så ville vi hitta ett smidigt sätt att tydligare följa vår verksamhet. I grund och botten handlar det om att säkerställa att vi utvecklas i rätt takt och åt rätt håll genom att luta oss mot konkreta nyckeltal snarare än magkänsla i våra strategiska beslut. Och här tror vi att Stratsys är helt rätt för oss när vi jobbar med verksamhetsplanering och måluppföljning, avslutar Ola.

Vad har ni för förväntningar på Stratsys verktyg?

– Meningen med att jobba strukturerat i Stratsys är att samtidigt ge inspiration till hela vår skidrörelse genom att skapa en känsla av att vara en del av någonting större, men också för att ge konkret vägledning och hjälp när beslut ska tas på olika nivåer, menar Elisabeth, verksamhetsutvecklare på Svenska skidförbundet.

– Hela vår verksamhet och existens handlar om att stötta, inspirera och ta hand om våra föreningar och medlemmar. Och eftersom vår kärnverksamhet är att bedriva sport, så är det viktigaste för oss att alla nya system eller arbetssätt ska vara så enkla som möjligt. Våra medarbetare ska göra det de är bäst på, utan att lägga för mycket tid på administration eller dokumentering.

– Därför är ett smidigt och användarvänligt system, med färdiga mallar, mötesprotokoll, aggregerade KPI:er och automatiska rapporter, vad vi på sikt ser kommer hjälpa oss, och göra att vi kan frigöra mer tid.

– Vi har börjat implementera Stratsys internt på olika nivåer och inom våra olika idrotter, men förhoppningen är att det ska kunna användas även hos våra distrikt och föreningar för att stärka upp det ideella, avslutar Elisabeth.