SLL digitaliserar sin verksamhetsstyrning

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >SLL digitaliserar sin verksamhetsstyrning</span>
Skriven av
Sample HubSpot User
Lästid
1 min

Stratsys plattform som används till för att tydliggöra styrningen mot uppsatta verksamhetsmål och effektivisera planerings- och uppföljningsprocesser. Liksom hälften av Sveriges kommuner har nu Stockholms läns landsting valt att använda Stratsys verktyg för sin verksamhetsstyrning.

”Vi är mycket glada att Stockholms läns landsting väljer Stratsys för att stödja organisationens ledningsprocess. Vår plattform ska bidra till att öka effektiviteten i planering, uppföljning och rapportering. Vi har sedan lång tid etablerade relationer med majoriteten av kommunerna i länet och ser fram emot att få bidra till att förenkla landstingets mycket viktiga arbete.” säger Anna Modin, Simplicity Area Manager på Stratsys”.

Samtliga 25 nämnder och landstingsägda bolag i koncernen kommer genom plattformen arbeta med planering, uppföljning och rapportering av bland annat styrande dokument. För att skapa effektiva arbetsflöden och minskad handpåläggning har landstinget valt att automatisera inläsning av ekonomisk data till rapporter i Stratsys.

Stockholms läns landsting ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regionplanering och bidrar även till kultur och folkbildning i Stockholms län. Landstinget omsätter ca 95 miljarder och är en av landets största arbetsgivare med närmare 45 000 medarbetare.