Region Jämtland Härjedalen effektiviserar sin verksamhetsstyrning

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Region Jämtland Härjedalen effektiviserar sin verksamhetsstyrning</span>
Skriven av
David Wahlbeck
Lästid
1 min
För att effektivisera och förbättra kvaliteten i sitt arbete har Region Jämtland Härjedalen valt att med hjälp av Stratsys införa ett verktyg för planering, uppföljning och rapportering av regionens verksamhet.

”Region Jämtland Härjedalen har behov av en effektiv styr- och ledningsprocess, det ses som en framgångsfaktor i en allt mer komplex verklighet. Behovet av att ha en översikt över samtliga verksamheter och få till en styrning från politiskt håll ut i verksamheten ses som centralt."

Katarina Kempe
Strateg personalekonomi
Region Jämtland Härjedalen


Katarina sa även att eftersom man klart kan se den röda tråden genom alla verksamheter har de har valt att samla och dokumentera sitt styr- och ledningsarbete i verksamhetssystemet Stratsys. Genom att alla nämnder och förvaltningar använder Stratsys möjliggörs en systematisk och transparent uppföljning av samtliga verksamheter!

Region Jämtland Härjedalen arbetar för utveckling och tillväxt i länet och för att erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Regionen omsätter ungefär 4 miljarder kronor årligen.

”Vi är väldigt glada att Region Jämtland Härjedalen väljer Stratsys för att förenkla arbetslivet genom att effektivisera sin planering, uppföljning och rapportering för sina chefer och medarbetare. Vi har många fina relationer med andra regioner runt om i landet vilket innebär att möjligheterna för kunskapsdelning över regiongränserna ökar ytterligare.”

Sara Hed
Tf. Simplicity Area Manager
Stratsys