Rädda barnen effektiviserar sin verksamhetsstyrning

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Rädda barnen effektiviserar sin verksamhetsstyrning</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
1 min

För att frigöra tid till att fokusera på organisationens kärnfrågor har Rädda Barnen valt att med hjälp av Stratsys effektivisera sina planerings- och uppföljningsprocesser.

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation och medlemsorganisation som utifrån barnkonventionen arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Under 2016 genomförde organisationen en förstudie på organisationsenheten internationella programmet. Förstudien omfattande stöd för planerings- och uppföljningsprocessen integrerat med organisationens riskarbete. Efter förstudien valde Rädda Barnen att införa Stratsys för 100 medarbetare i organisationen, detta för att effektivisera och kvalitetssäkra dessa arbetsprocesser.

"Systemet reducerar de administrativa momenten i planerings- och uppföljningsprocesserna och frigör tid för oss att fokusera på våra kärnfrågor”, säger Helena Lindfors Nybom, verksamhetscontroller på Rädda Barnen.

Mellan 2017 och 2024 vill Rädda Barnen genom sin verksamhet ha bidragit till att barns livsvillkor förbättras och rättigheter stärks med målsättning att:

  • Inget barn dör för sin femårsdag av orsaker som går att hindra
  • Att barn får grundläggande utbildning av god kvalite
  • Våld mot barn tolereras inte
”Vi är jätteglada att Rädda Barnen som jobbar mot så viktiga frågor och är en så engagerad organisation har valt Stratsys som stöd i sitt planerings- och uppföljningsarbete. Från vår sida känns det även väldigt spännande att få vara en del av Rädda Barnens utvecklingsarbete för att öka förutsättningarna att nå sina mål”, säger Sofia Wiksten, kundansvarig på Stratsys.