Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd väljer Stratsys för sin verksamhets­planering

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd väljer Stratsys för sin verksamhets­planering</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
1 min

Vi är glada att meddela att Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har valt Stratsys för arbetet med sin verksamhetsplanering. Med hjälp av Stratsys vill Myndigheten fokusera mer på planering, prioritering och analys för att kunna använda sina resurser på bästa möjliga sätt.

Bakgrund

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) är en kunskapsmyndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt med bra relationer till sina föräldrar. MFoF verksamhetsområden omfattar familjerätt, föräldraskapsstöd, familjerådgivning och internationella adoptioner.

Inom dessa områden består MFoF:s arbete bland annat av att sammanställa och tillgängliggöra kunskap för beslutsfattare och yrkesverksamma.

Varför valde MFoF Stratsys?

MFoF har arbetat en hel del med sin styrkedja och gjort en utvecklingsresa som bland annat bestått av nyrekryteringar och nya uppdrag. När myndigheten hade bestämt hur de ville arbeta uppstod behovet av ett systemstöd och man upplevde att befintliga system inte längre var tillräckliga.

"Vi växte i snabb takt, både vad gäller personal och ansvar. Under våren 2021 jobbade vår stab intensivt med vårt eget process- och kvalitetsledningssystem Kvarnen. Då blev det också uppenbart att vi behövde en systemplattform som kunde gå hand i hand med Kvarnen. Stratsys ger oss möjligheten följa processerna från verksamhetsmål och -planering ända fram till slutrapportering och uppföljning. Det är redan nu svårt att begripa hur vi klarade oss utan att sådant system", berättar Maria Lundmark, stabschef på MFoF.

MFoF ville fokusera mer på reflektion och analys för att kunna kartlägga hur de använde sina resurser och få ut största möjliga nytta av myndighetens utförda uppdrag. Stratsys ska bidra till detta samt underlätta prioritering och ansvarsfördelning av både operativt och analytiskt arbete.

...det är nog sällan ett liknande system implementerats så snabbt och kommit till nytta på en svensk myndighet.


"Vi är ju bara i begynnelsen i vår användning av Stratsys, men det är nog sällan ett liknande system implementerats så snabbt och kommit till nytta på en svensk myndighet. Vi ser redan möjliga fördelar i att det går att koppla in mer funktionalitet när myndighetens behov kräver det", konstaterar Maria Lundmark.

MFoF har valt att arbeta med sin verksamhetsplanering i Stratsys. De kommer även att arbeta med riskidentifiering kopplat till sina verksamhetsmål.